Aboneaza-te la newsletter

Maria Pia Badiu – o viaţă în slujba artei

Iulie 2014

Born on the 29th oj January 1938, Maria Pia Badiu is one of the most important characters of the specialists team of History and Art County Museum of Zalau, which professionally has left an indelible mark in the formation of the museum’s profile/area, as a department of the county museum, from its short history of thirty and some years.

The most important performance/achievement of madame Badiu, as a specialist in museography in plastic arts, is handling the charitable contribution of Romanian art’s grand master emeritus, the salajean painter Ioan Sima.

***

Născută în 29 ianuarie 1938 la Zalău, Maria Pia Badiu este una din personalitățile marcante ale colectivului de specialiști ai Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, care din punct de vedere profesional și-a lăsat amprenta de neșters în crearea profilului muzeului de artă, secție a muzeului județean, din scurta sa istorie de treizeci și ceva de ani. 

După ce a absolvit Școala Medie Mixtă nr. 1 din Zalău, Pia Badiu se înscrie la Școala Tehnică Sanitară din Oradea, absolvită în anul 1961, urmând să lucreze la Oradea unde a fost repartizată la spitalul ORL. În 1963 se înscrie la Institutul Pedagogic de trei ani din Cluj, secția arte plastice, pe care l-a absolvit în anul 1966. Din acest an lucrează la Zalău la secția de radiologie a Spitalului nr. 1. 

Din anul 1971, Pia Badiu se dedică unei vocații mult mai nobile: devine muzeograf, o meserie care de acuma practic îi va defini soarta. Va începe o carieră frumoasă la muzeul din Zalău, în anul realizării noii expoziții de bază. În momentul venirii sale la muzeu, ea a găsit deja o mică colecție de artă formată din donații, transferuri și achiziții realizate de Vasile Lucăcel, pe atunci directorul muzeului, el însuși artist plastic de formație. Această colecție a fost dezvoltată apoi considerabil în urma unor achiziții și donații realizate de Pia Badiu, bun cunoscător de artă. Acest proces a presupus multe deplasări la expoziții din alte localități, în special Cluj și Oradea, dar și București sau alte localități din țară. De asemenea, a urmat reciclările și examenele de atestare pentru profilul de muzeograf. Membru al cenaclului de artiști din Zalău, ea însăși practicând pictura, acuarela și pastelul, Pia Badiu va deveni cel mai avizat specialist în domeniul artelor plastice dovedit și prin numărul mare al expozițiilor temporare anuale susținute în pofida faptului că la început (înainte de 1981) secția de artă nu avusese încă sală de expoziții. Operele de artă din patrimoniul muzeal și cele aparținând artiștilor contemporani locali sau din alte județe, au ajuns la publicul sălăjean de trei-patru ori pe an sub forma acestor expoziții. 

Colecția actuală de artă a muzeului județean s-a dezvoltat considerabil pe parcursul activității de două decenii și jumătate a muzeografei Pia Badiu. Achizițiile s-au realizat în mod permanent prin Comitetul de Cultură al Județului Sălaj, instituția care în urma propunerilor făcute de Pia Badiu a achiziționat, respectiv a realizat transferurile definitive ale unor piese de la Comitetul de Cultură al Județeului Cluj, Oficiul Național de Expoziții din București, Muzeul Național de Artă din București, piesele de artă ajungând în patrimoniul muzeal și în urma unor expoziții susținute la Zalău și în alte județe pe care muzeograful le-a urmărit cu multă atenție. Artiști de seamă de interes național au avut expoziții personale la Zalău organizate de doamna Pia Badiu, cum sunt Alexandru Cristea, Alexandru Mohi, Ion Mitrea, Victor Gaga și bineînțeles Ioan Sima. 

Cea mai mare realizare a dânsei ca specialist muzeograf în domeniul artelor plastice este totuși gestionarea donației făcute de maestrul emerit al artei românești, pictorul de origine sălăjeană, Ioan Sima. Pia Badiu îl cunoaște pe maestrul Sima încă din primul an al carierei sale de muzeograf, din 1971, Sima obișnuind să vină deseori în Sălaj, la Pericei și la Șimleu Silvaniei la nepoata sa, doamna Maria Margareta Botezatu, dar și la Zalău, aici făcând mereu vizite la muzeu. Încă din acest an, Sima vine cu ideea donației unor lucrări de artă în scopul valorificării expoziționale permanente ale acestora într-un spațiu adecvat, dar demersurile concrete mai aveau să aștepte. Luând în serios oferta maestrului Sima, Pia Badiu va propune în 1971, în cadrul unei ședințe de partid, atribuirea unui spațiu adecvat pentru găzduirea colecției ce avea să se realizeze printr-o donație serioasă de 100 de lucrări de artă, dar autoritățile au fost neglijente privind această ofertă vreme de zece ani. Pe parcursul acestei perioade s-au acumulat totuși, prin achiziție, câteva opere de artă ale maestrului Ioan Sima, dar decizia de găzduire corespunzătoare a unei donații s-a realizat doar în 1981. Procesul de selecție a lucrărilor donate a fost unul foarte lung, începând din luna ianuarie până în iulie a anului 1981, în vreme ce Pia Badiu petrecea zile întregi în atelierul din Cluj al maestrului, notând, piesă după piesă, lucrările selectate. A fost o adevărată negociere între ea și Sima, spune dânsa, fiind deosebit de obositor și de frustrant felul în care maestrul se răzgândea să mai doneze vreo piesă, considerând-o ca bună să rămână în Cluj, sau în colecția familiei. În sfârșit, Pia a înțeles tactica și a încercat să deprecieze unele piese de mare valoare ca acestea să ajungă la Zalău. 

După schimbarea destinației clădirii fostei Bănci Naționale, alese de Sima ca fiind cel mai adecvat spațiu expozițional pentru o colecție de artă, în vara anului 1981 se întâmpla cel mai mare eveniment din cariera muzeografei Maria Pia Badiu: vernisajul expoziției permanente Ioan Sima cu ocazia deschiderii oficiale a Galeriei de Artă „Ioan Sima” din Zalău. Au fost prezenți delegații Ministerului Culturii din București, oameni de partid, artiști plastici, prieteni ai maestrului, televiziunea și un public numeros. Au fost inaugurate șapte săli de expoziție cuprinzând circa o sută de piese din donația de 162 de lucrări de Sima. 

Galeria de artă se va extinde în 1983 cu alte opt săli de expoziție, care vor găzdui o mare colecție de artă românească contemporană (și de secol XX) acumulată pe parcursul primului deceniu de activitate muzeografică și pusă în valoare de Pia Badiu. Comunicate și în anuarul muzeului, cele două colecții de artă, colecția Sima și colecția de artă românească contemporană, vor fi de acum permanent accesibile publicului nu numai prin expozițiile permanente ale galeriei, ci și prin expozițiile susținute de muzeu în alte localități din Sălaj, precum Jibou sau Șimleu Silvaniei. 

După 1981, Pia Badiu participă la procesul de inventariere a patrimoniul cultural de artă din județul Sălaj, o experiență puțin neplăcută: deplasări cu poliția la care trebuiau declarate toate lucrările de artă deținute de persoane private, fapt ce a fost urmat de întocmirea unor fișe de evidență despre patrimoniul identificat. O altă experiență de neuitat pentru muzeograful de artă este cea tipică vizitei unor „personalități” de genul unor generali de armată sau ambasadori care treceau prin Zalău și care trebuiau să fie primiți la muzeu ca vizitatori distinși. Totuși, cel mai elocvent exemplu este cel al vizitei „Tovarășului” Nicolae Ceaușescu. „L-am așteptat de două ori pe Ceaușescu cu flori, dar nu venea. Mergea mai bine la Casa de oaspeți de pe strada Republicii. Cu această ocazie peste tot în galerie am pus picturi de Sima. Veneau niște tipi în control, de undeva de sus, să vadă dacă suntem pregătiți, și portretele le schimbau în flori. S-a pus problema, cine îl conduce pe Tovarășul... M-am oferit eu, așa că am fost instruită să mă adresez lui în felul următor: - Mult stimate Tovarășe Nicolae Ceaușescu și mult iubită Tovarășe Elena Ceușescu. Astfel, m-am răzgândit argumentând că totuși ar fi mai bine ca directorul să îl conducă”. 

Experiența cea mai marcantă pentru Pia Badiu a fost, indiscutabil, relația cu maestrul Sima. S-au întâlnit foarte des, dânsa mergând la el de multe ori în Cluj și după deschiderea galeriei. „Vorbeam la telefon aproape zilnic, își amintește Pia Badiu, și totdeauna m-a întrebat de picturile din expoziție. Odată aflându-mă la el, am apreciat un pastel cu portretul unei doamne cu ochelari. Avea un simț pentru portrete cu ochelari. Vrei să-ți fac și ție, mă întreba el, eu răspundeam, da, desigur și astfel i-am pozat și eu. După o vreme m-a sunat la Zalău întrebându-mă de portret. - Se află în sufragerie, îi răspundeam eu, la care el revoltat: - Ce sufragerie? Trebuie pus în muzeu! Astfel a ajuns și portretul meu la galerie”. 

După trecerea în eternitate a lui Ioan Sima, în februarie 1985, anual în luna decembrie se comemorează la inițiativa Piei Badiu ziua de naștere a maestrului, iar în februarie se organizează după posibilități o expoziție cu tematică Sima. 

Solicitările artiștilor contemporani din Sălaj și alte județe au dus la folosirea sălilor expoziției permanente de la galeria de artă și în scopuri de promovare a artei contemporane din afara patrimoniului muzeal, obicei inițiat de Pia Badiu și bine păstrat de colegii de breaslă a dânsei până în prezent. 

Dacă în timpul activității de muzeograf șef de secție la Galeria de Artă „Ioan Sima” nu se putea realiza redactarea albumului ce cuprindea viața și arta maestrului Ioan Sima, în anii senectuții contribuția muzeografei Pia Badiu ca și consultant de specialitate, a stat la baza realizării albumului, dovada responsabilității și a respectului pentru meseria practicată vreme de o viață. Pia Badiu este și în prezent o persoană care se implică activ în demersul de promovare a colecției Ioan Sima, ea fiind cel mai avizat cunoscător al operei și vieții respectatului artist Ioan Sima. 

Întrebând-o în ultima vreme de viitor, Pia Badiu se mai așteaptă la un ultim moment de o importanță indiscutabilă în șirul realizărilor inițiate de dânsa legate de galeria de artă și de personalitatea mult respectată a maestrului Sima: inaugurarea, cu eventuala implicare a autorităților publice, a bustului de bronz al maestrului Sima în grădina muzeului de artă ce îi poartă numele.

Și în această privință îi urăm muzeografei și iubitei noastre colege, doamna Maria Pia Badiu, multă sănătate și satisfacție în participarea la procesul de promovare a colecției Ioan Sima și a muzeului de artă din Zalău. 

Autor: Szabó Attila