Aboneaza-te la newsletter

Tip şi arhetip narativ

Decembrie 2018

O nouă şedinţă de cenaclu a avut loc joi, 22 noiembrie 2018, al cărei protagonist a fost scriitorul Florin Horvath, cu o lectură incitantă, provocatoare. Autorul a debutat în 1987 cu un volum intitulat O lacrimă pentru Măria sa, roman premiat, iar în 2011 îi este publicat tot un roman, Ultimul festin. Între acestea îi apar mai multe cărţi de cercetare ştiinţifică, aşa cum menţionează în deschiderea şedinţei, preşedintele cenaclului Marcel Lucaciu. Florin Horvath, scriitor acribios, revine la roman şi îşi propune un proiect ambiţios, materializat în Cartea Neamului, o saga romanescă, gândită în mai multe volume. Primul volum, Naşterea Daciei, se află în etapa de pregătire pentru tipar şi este structurat în 81 de capitole, iar autorul a ales câteva fragmente spre exemplificare. 
Daniel Hoblea subliniază pasiunea pentru simbolistică a prozatorului, recognoscibilă în cartea ce urmează să apară, dar şi caracterul eseistic, mitologic al romanului, care se vrea o sinteză a discursurilor anterioare, într-o formă mai puţin obişnuită. Personajul, în jurul căruia se construieşte naraţiunea, este neverosimil pentru viaţa reală, dar e un personaj-substanţă care va dirija întregul scenariu epic. E nevoie de o anumită iniţiere pentru a decripta genul acesta de scriere istorică îmbinată cu epopeea unei deveniri, cu simbolistica, menţionează în finalul intervenţiei Daniel Hoblea. 
Scriitorul Ion Piţoiu-Dragomir remarcă densitatea informaţiilor de ordin ştiinţific, aliajul între actualitate şi trecut, personajul fiind purtat atât în spaţiul arhaic, cât şi în postmodernitate, iar temele recurente în celelalte volume sunt reluate şi continuate, la un alt nivel de receptare, în prezentul volum. Incipitul scrierii este de tip mozaic, are un caracter de punere în temă, intenţia fiind de a capta cititorul. Realizarea unei asemenea cărţi este cel puţin notabilă, iar proiectul îndrăzneţ, concluzionează poetul.
Şi criticul literar, Marcel Lucaciu, consideră gestul scrierii un act de curaj, deoarece proza surprinde prin începutul ex abrupto, în care se recunoaşte stilul baroc, dar şi prin formula aleasă, ce îmbină genuri distincte, eseul, istoria, mitologia, simbolistica. Romanul este o glisare a planurilor trecut-prezent, iar în corpusul lui se conturează nişte personaje care trăiesc prin opiniile pe care le au despre vechea Dacia. Măiestria lui Florin Horvath constă în îmbinarea ficţiunii cu realitatea, creând un tot unitar, o literatură savantă, ce se distinge prin maturitate artistică, printr-un stil format, fluent, printr-un limbaj domol, care îşi are originile în vechile cronici.
Poetul şi publicistul Daniel Săuca apreciază proza lecturată, care încearcă să descrie istoria neamului într-o naraţiune interesantă. Se pot identifica în Naşterea Daciei elemente de noutate şi modernitate, coroborate cu elemente tradiţionale, arhetipale, într-un excurs deopotrivă ştiinţific şi beletristic. 

Autor: Imelda Chința