Aboneaza-te la newsletter

Producția editorială a anului 2020 în Sălaj

Februarie 2021

În pofida contextului pandemic şi a restricțiilor impuse, anul 2020 nu a fost rău pentru sectorul editorial şi publicistic din judeţul Sălaj.
Ca în fiecare an, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj (CCAJS), prin revista şi editura Caiete Silvane, a sporit zestrea spirituală a judeţului cu apariţii editoriale valoroase, zămislite de minți luminate. În 2020, la Editura Caiete Silvane și/sau cu sprijinul CCAJS au apărut 28 cărți. 
În cadrul colecției „Poesis” au fost lansate volumele: Colecţionarul de oglinzi de Silvia Bodea Sălăjan; Padláda (Lădoi) de Thököly Vajk; Când voi fi doar amintire de Ioan Oros-Podişan; Suflet de duminică de Viorica Blaj şi Primăvara Poeziei – A Költészet Tavasza 2020, antologia bilingvă în care au semnat 38 de poeți români și maghiari.
În cadrul seriei „Scriitori sălăjeni” au apărut: ediţia a doua adăugită şi îmbunătăţită a lucrării Augustin Buzura. Bio(biblio)grafii contemporane de Teodor Sărăcuț-Comănescu şi două opere ce constituie demersuri de promovare a membrilor Asociaţiei Scriitorilor din Judeţul Sălaj: 18 poeți – antologie şi 11 prozatori – antologie.
Colecția „Memoria” a fost completată cu lucrările: Meșteșugurile sălăjene de la medieval la contemporan de Elena Musca; Istorie și civilizație în Sălajul istoric (în colaborare cu Editura Eikon), volum coordonat de profesorii Augustin-Leontin Gavra, Ciprian-Marian Porumb-Ghiurco şi Horaţiu-Traian Năprădean, Alertă la Poliția judiciară de Ioan Oros-Podișan; Jurnal de șantier. Reabilitarea casei memoriale „Iuliu Maniu” de la Bădăcin de Cristian Borz şi Cetăți medievale din județul Sălaj de Virgil Mihalca.
În cadrul colecției „Monografii” au fost lansate cărţile: Nume de locuri în comuna Năpradea de Aurel Medve; Localitatea Hășmaș – studiu monografic de Codin-Cristian Ciurean şi Sălajul la Centenar, ediţia a II-a, coordonată şi îngrijită de prof. univ. dr. Traian Vedinaş. Ultima reprezintă o lucrare care „impune în conştiinţa publică o elită de specialişti în sociologie, istorie, geografie, etnologie, istoria presei şi a vieţii religioase, care să dea Sălajului în continuare cercetări originale”, potrivit coordonatorului monografiei.
Şi în cadrul colecţiilor „Roman”, „Didactica”, „Eseu” „Arte vizuale” şi „Ethnos” au fost lansate noi apariţii editoriale. Cunoscutul scriitor sălăjean Florin Horvath a publicat romanul Testament din țara lucrurilor ascunse; Bianca-Patricia Damian-Bicăzan a semnat o carte dedicată ctitorului vieţii muzicale profesioniste din Sălaj, Maestrul Ioan Chezan la trei sferturi de secol, iar preotul Florin Moldovan a publicat Taina Întrupării Domnului în Alexandria primelor veacuri creștine. În colaborare cu Editura Limes din Floreşti a apărut albumul ReAmintiri al artistului vizual Radu Șerban, coordonatorul simpozionului internațional de arte vizuale „Arta în grădină” de la Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou. În volumul Șapte povești din Țara Silvaniei, etnologul Camelia Burghele a continuat studiul antropologic al satelor sălăjene şi poveştilor lor.
În colaborare cu Editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca a văzut lumina tiparului ediția a II-a, revăzută și adăugită a biografiei Onisifor Ghibu. Viață și idealuri sociale, sub semnătura lui Traian Vedinaș, iar în colaborare cu Editura Művelődés din Cluj-Napoca a fost publicat albumul Képzőművészet Zsobokon. A kalotaszegi alkotótábor 1996-2020 – Artă plastică la Jebucu. Tabăra de creaţie din Ţara Călatei 1996-2020, redactor fiind Szabó Attila. Cu sprijinul CCAJS au mai apărut: Kémer öröksége. Társadolom, kultúra és gazdaság a szilágysági nagyközségben (la Editura Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea) de Tőtős Áron şi un nou volum având ca editori pe Emanoil Pripon şi Daniel Mureșan, Colecții și colecționari din Sălaj – Anuarul Asociației Colecționarilor din Sălaj IX.
Alte cărţi apărute la Editura Caiete Silvane în 2020 au fost: volumul Perecsenyi sugár torony: 150 szilágysági népdal, népies dal (Turnul Bisericii din Pericei: 150 de melodii populare), sub semnătura lui Gáspár Attila şi cărţile Alinei Borna, 222 Mesaje ale nonviolenței şi Pilde și învățături.
Revista de cultură reprezentativă a judeţului Sălaj, „Caiete Silvane” a apărut normal, lunar, în 12 numere. S-au publicat cu regularitate: literatură contemporană, poezii, eseuri, recenzii, studii de istorie, cronici de film. Revista a continuat să atragă valoroşi scriitori sau cercetători, nu numai din judeţul Sălaj, dar şi din întreaga ţară. Au fost editate și suplimentele: Ion Pițoiu-Dragomir – 80 – O viață întru Cuvânt; Florin Horvath – 75; Jocuri didactice muzicale pentru vârsta preșcolară de Bianca-Patricia Damian-Bicăzan. De asemenea, au mai văzut lumina tiparului: Anuarul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj – 2019; catalogul Arta în Grădină, Simpozion Internațional de arte vizuale, ediția a VIII-a, 2019; calendarul „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste” – 2021 şi revistele „Vitralii” şi „Hepehupa” (cu sprijinul CCAJS).
La Editura Porolissum, a Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău (MJIAZ) au apărut patru volume: Colectivizarea agriculturii în Sălaj. Contribuții documentare (1949-1962) (în colaborare cu Editura Mega din Cluj-Napoca), autori dr. Marin Pop, șef secție în cadrul MJIAZ și drd. Daniel-Victor Săbăceag, inspector superior în cadrul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Sălaj; Așezarea medievală timpurie de la Marca – Sfărăuaș I (jud. Sălaj). Contribuții arheologice la cunoașterea olăriei modelate la roata rapidă din Depresiunea Silvaniei (în colaborare cu Editura Mega), carte semnată de cercetătorii științifici de la MJIAZ, Dan Băcueț-Crișan şi Ioan Bejinariu; Elemente de cultură materială medievală (sec. XIII-XV) din Depresiunea Silvaniei și zonele învecinate (în colaborare cu Editura Mega), autor Dan Băcueț-Crișan şi Colecţia de artă clasică a Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău. Klasszikus művészet a Zilahi Történelmi és Művészeti Múzeum Gyűjteményében, sub semnătura istoricului de artă Victor-Horaţiu Cioban şi a muzeografului Szabó Attila. Tot la editura având ca obiectiv principal valorificarea şi promovarea cercetării ştiințifice referitoare la nord-vestul României a apărut şi numărul 42 al anuarului „Acta Mvsei Porolissensis”. Dedicat istoriei și etnografiei, anuarul cuprinde studii ce vizează problematica „Periferiilor locale, periferii imperiale”, ce analizează populațiile și spațiile din Transilvania în diferite perioade istorice.
În 2020 şi la Editura Şcoala Noastră a Casei Corpului Didactic Sălaj (CCDS), având ca şi obiectiv editarea şi publicarea unor cărţi sau materiale cu specific educativ, semnate de cadrele didactice din judeţ, au apărut cărți, publicate fie pe suport clasic, fie în format electronic. Au fost lansate următoarele cărţi în format tipărit: Fişe de antrenament şi teste practice de limba şi literatura română pentru clasele V-VIII: auxiliar curricular de Ildiana Jurcă; Imagini ale morţii în lirica blagiană de Sorina Georgeta Pop-Cozac; Clasa întâi: predare integrată de Adina-Livia Chirilă, Universul numerelor: caiet de lucru: clasa a IV-a de Ligia Dobrinean; Descoperim şi învăţăm: auxiliar didactic de Sorina Pop-Cozac şi Ana Hideg. În format exclusiv electronic au fost publicate lucrările: Atelierul de experimente: Auxiliar la nivelul ariei curriculare: Matematică și Științe de Sorina Bejan şi Melinda Gombos; Integrare și incluziune în mediul școlar, coordonată de Corina Emilia Forț, Corina Gregorovici, Alexandru Mureșan şi Sanda Bulgărean; Violența școlară: Tehnici de combatere și diminuare psihopedagogică şi The Natural Approach de Katona Kleopátra-Krisztina şi English for Smart Kids & Français pour s’amuser de Mihaela Temeș, Ioana Șanta, Katalin Nagy, Bianca Matei şi Bianca Cherecheș. „Şcoala Noastră. Revistă de educaţie şi cultură pedagogică” editată de CCDS a apărut trimestrial, iar „Gazeta Învățătorilor. Revistă pentru educaţie şi cultură pedagogică”, editată sub egida Asociației Învățătorilor Sălăjeni, a avut o apariţie semestrială, aniversând un deceniu de existență.
La Editura Gil, specializată în redactarea, tipărirea şi distribuţia cărţilor de matematică şi a auxiliarelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar, au văzut lumina tiparului: Algebră: clasa a VII-a, excelenţă de Mihaela Berindeanu, Gyuszi Szép şi Cristina Văcărescu; Probleme alese de matematică pentru pregătirea Olimpiadei naţionale: lista scurtă: 2012-2019: clasele V-VI de Cristina Văcărescu; Algebră: clasa a VIII-a: excelenţă de Mihaela Berindeanu şi Gyuszi Szép. De asemenea, la aceeaşi editură au apărut ediții noi ale cărților: Probleme alese de matematică pentru pregătirea Olimpiadei Naţionale 2002-2019: clasa a VII-a de Mihaela Berindeanu, Ioan Codreanu, şi Marius Damian, Probleme alese de matematică pentru pregătirea Olimpiadei Naţionale: lista scurtă – 2002-2019: clasa a VIII-a de Mihaela Berindeanu şi Mihai Miculiţa, Probleme de algebră. Funcţiile parte întreagă şi parte fracţionară de Gheorghe Andrei, Ion Cucurezeanu şi Constantin Caragea.
La Editura Silvania a Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniul Național Sălaj a apărut monografia Dobrin – Nume de Legendă, coordonată de Florica Pop, managerul Bibliotecii Județene „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj (BJS).
La Editura Ordo Ab Chao au apărut: romanul istoric în două volume, Negrul Umed al Pământului: Un roman despre putere, ultimul din seria „Dracul”, semnată de prozatorul clujean Dan Marius Drăgan şi ediția a II-a a volumului Vocile – poem dramatic în patru acte, de Radu-Călin Hîrza.
La Editura Episcopiei Sălajului „Credinţă şi viaţă în Hristos”, sub semnătura episcopului Sălajului, Petroniu Florea a apărut cartea Pildele Domnului Iisus Hristos în două volume.
La Editura Asante au fost publicate două titluri: Kaplony a történelem forgatagában (helyismeretek és egyebek) de Papp Lajos şi Magyar oktatási intézmények a Magura aljában. A szilágysomlyói gimnázium története de Szabó M. Attila.
Tot în 2020, au apărut: numărul 3 al revistei „Accents francophones”, editată de Asociația Română a Profesorilor de Franceză din Sălaj, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înființarea Organizației Internaționale a Francofoniei; nr. 15 al revistei „I.D.E.I. (Informare, Documentare, Educaţie, Implicare)”, publicaţie anuală a BJS, în care sunt prezentate activităţile principale pe care instituţia de cultură le-a organizat de-a lungul anului 2019; „Anuarul Presei Sălăjene 2020” editat de Asociația Jurnaliștilor din Sălaj cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Sălaj, care conține o selecție de articole, materiale publicate, difuzate în perioada octombrie 2019-noiembrie 2020 în mass-media sălăjeană.
Un articol despre peisajul editorial şi publicistic din 2020 nu putea să ocolească volumele semnate de autori sălăjeni, apărute în condiții de regie proprie sau la alte edituri din ţară. 
Cărţile editate prin regie proprie au fost: Aș vrea să vă rog de Daniel Săuca, volum publicat sub egida cotidianului Magazin Sălăjean; Frăția camerei de chibzuință de Radu-Călin Hîrza; Jocul cuvintelor și al culorilor de Voichița Hurducaciu; Preparate culinare: aperitive şi salate de Maria Rusu; Am rădăcinile-n pământ de Ana Tricu; Édesanyám nyíló rózsa. Anyák napi énekek gyermekeknek şi Éljen a magyar szabadság! 42 magyar ének szabadságharcainkról de Gáspár Attila. 
La edituri din Bucureşti au apărut: volumul semnat de Bogdan Ilieş, Biserici şi comunităţi din Sălaj: construcţii de edificii de cult româneşti (1848-1945), la Editura Patrimonia a Institutului Național al Patrimoniului; cartea istoricului Marin Pop, Corneliu Coposu sub lupa securităţii – declaraţii, corespondenţă, conferinţe şi scrieri inedite, publicată la Editura Vremea, cu ocazia împlinirii a unui sfert de veac de la trecerea în neființă a marelui politician sălăjean; Hoinărind prin Malta şi Pe malurile mediterane israeliene, de Sorin Ioan Boldea la Editura Artemis; Fotografii care nu se mai fac (Luna, o pisică de aur) şi Scrisori din California (Glissando) de Dan C. David la Editura Betta şi Strania poveste a unui pian de Mirel Taloş la Editura RAO. 
La edituri clujene au fost publicate următoarele titluri: Leprozar. Gânduri de zi și de moarte de Daniel Săuca; Dictatul de la Viena: Transilvania şi relaţiile româno-ungare (1940-1944) de Vasile Puşcaş; Misterele pădurii Ruginoasa de Grigorie M. Croitoru, apărute la Editura Școala Ardeleană; Sechestrați de Corona de Silvia Bodea Sălăjan, la Editura Limes; Cel mai vânat general – 21 de ani sub anchetă penală – 11 ani urmărit penal de Florian Caba, la Editura Ecou Transilvan; Cartea de aur a judeţului Sălaj (1933-1937) de Daniel-Victor Săbăceag, Marin Pop şi Dan-Gheorghe Vlasin, la Editura Argonaut şi Freamătul edenului scorburos – scurtă preistorie de Cristian Contraş la Editura Colorama. 
Au mai văzut lumina tiparului în 2020: Az a fél flakon sör de Covaciu Norbert la Editura Várad din Oradea şi volumul al şaselea din Tradiţii, arte şi literatură: compendiu de activităţi culturale, coordonat de Irina Goanţă, la David Press Print din Timişoara. Cartea 1918 – Sfârşit şi început de epocă. The End and the Beginning of an Era. Korszakvég-korszakkezdet, coordonată de istoricul sălăjean dr. Cornel Grad şi de Viorel Ciubotă, apărută în 1998 la Editura Lekton din Zalău şi la Editura Muzeului Sătmărean din Satu Mare, a fost reeditată de Tipo Moldova, editură din Iaşi. Volumul respectiv cuprinde textele comunicărilor susţinute la simpozionul ştiinţific omonim care a avut loc la Zalău, Satu Mare şi Nyíregyháza (26-29 mai 1998).
Articolul despre producţia editorială din judeţul Sălaj a fost realizat în baza Bibliografiei cărţilor în curs de apariţie elaborată de Biblioteca Naţională a României, catalogului online al BJS, expoziţiei „Autori sălăjeni – cărţi editate în 2020 în colecţiile BJS” şi a unor semnale editoriale din mass-media.

Autor: Alexandru-Bogdan Kürti