Aboneaza-te la newsletter

Un gînd pentru revista Caiete Silvane

Septembrie 2021

Într-o lume în care reperele culturale și spirituale se împuținează vertiginos și recrudescența mediocrității și a nonvalorilor se amplifică, existența unei reviste literare de o anumită valoare ține aproape de domeniul miraculosului. Fapt cu atît mai meritoriu cu cît aceasta încearcă să anime un spațiu literar fără o mare tradiție în acest domeniu, să-i valorifice potențialul creativ, dar caută și să se conecteze emulativ la valorile recunoscute într-o perspectivă culturală mai largă.
Cam acesta este, în mare, și cazul revistei Caiete Silvane, o revistă tînără – ajunsă la 200 de numere – la care colaborez de mulți ani, și nu doar dintr-un spirit de apartenență geografică și afectivă, deși nostalgia locului din care vin mă încearcă destul de des. Revista s-a așezat deja într-o matcă proprie, cu accente particulare și deschideri generaliste, lăsînd loc pentru noi perspective şi evoluţii literare. Faptul că îmbină literatura cu celelalte domenii ale cunoașterii și ale manifestării culturale, fațetele prezentului cu cele ale trecutului, devenind o oglindă fidelă a locurilor și a timpurilor în care trăim îi conferă o specificitate aparte.
Acum, la ceas aniversar, îi doresc, imperativ, în primul rînd să existe, să conteze din ce în ce mai mult în spațiul publicistic românesc, să promoveze cu încăpățînare valoarea dincolo de confuziile și degringolada contextului social. Iar inimoasei și dedicatei echipe redacționale, în frunte cu Daniel Săuca și Viorel Mureșan, care se preocupă cu obstinaţie de apariția ei mensuală, cu o exactitate de invidiat, doar atît pot să-i spun: la cît mai multe şi mai atractive numere! 

Ioan F. Pop, poet, eseist, colaborator al revistei

Autor: Ioan F. Pop