Aboneaza-te la newsletter

Nosce te ipsum

Septembrie 2021

O revistă este cea care îți poate oferi confortul, într-o călătorie să zicem, de-a alterna peisajele văzute pe fereastra vagonului, cu altele interioare, inefabile, migălos țesute într-un suflet de om. Sunt câteva zeci de pagini, acolo, eventual și cu fotografii, care te-au însoțit unde nu cunoșteai pe nimeni și te simțeai tare singur. Dar în 200 de astfel de reviste, apărute una pe urma alteia, la intervale cam de o lună, câte mii de pagini s-au adunat? Iar ele îți stau acum în față, un șir de oglinzi în care îți vezi multiplicat chipul. În unele, luminos, senin, în altele ceva mai posomorât și mai estompat. Această coloană de portrete colective e azi destul de lungă, ca să poți spune despre ea, la ceas de bilanț, câteva cuvinte, dacă nu chiar toate de laudă, măcar nici unul de ocară.
„Caiete Silvane” este, înainte de toate, o revistă a unui loc anume, cu servituți în a reflecta, prob și netrucat, o istorie reală încărcată de meandre și un evantai de magnifice tradiții dintr-un colț de țară, adeseori, marginalizat. De-aceea, răspunderea celor care o scriem este, din toate punctele de vedere, considerabilă. Redactori și colaboratori, laolaltă, înțelegem că fiecare apariție a unui periodic se pregătește cu grijă, pentru că e un obiect unic, și cu acest statut va intra în arhive. S-au adunat de-a lungul celor 200 de numere, fără-ndoială, pagini de valoare și contribuții la studierea unor relicve istorice, remarcate nu o dată chiar în presa centrală. Poezia, proza, critica și publicistica literară, uneori și teatrul, în fasciculele rezervate literaturii, au avut și mai au ceasul lor fast. De asemenea, artele plastice. Un gând stăruitor este să întețim momentele de excelență ale scrisului nostru.
Firește că nu ne-a ocolit nici pierderea unor comilitoni de preț, a căror amintire dragă ne însoțește ca un memento mori. Ne consolează potențialul creator al celor rămași, care pot face din „Caiete Silvane” un loc al întâlnirilor elevate. 

Viorel Mureșan, poet, critic literar, 
redactor-șef adjunct al revistei

Autor: Viorel Mureșan