Aboneaza-te la newsletterMembrii asociatiei

Angela Maxim


Angela Maxim Angela Maxim. S-a născut la 19 noiembrie 1970, în Hunedoara. În prezent locuiește în Rastolțu Mare, comuna Buciumi, Sălaj. Iubitoare a tradițiilor folclorice, reușește să realizeze un muzeu etnografic în casa bunicilor. Debutul în poezie și-l face în anul 2014, cu placheta de versuri intitulată Poeziile trecutului, Editura Caiete Silvane, Zalău. În anii următori apar alte cărți de poezii, după cum urmează: Versuri line de Crăciun, Editura Caiete Silvane, 2015, Poezii, Editura Sedan, Cluj-Napoca, 2015,  Poemele Revoluției, Editura Caiete Silvane, 2016, Eu te-am chemat Măicuță, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2016, De primăvară, Editura Caiete Silvane, Zalău, 2017, Versuri și îngeri, Editura Napoca Star, 2017,  Din colțul meu de Răstolț, Editura Caiete Silvane, Zalău, 2018, Sărbătoarea Învierii, Editura Napoca Star, 2018, Răstolțu Mare și istoria neamului meu, Editura Caiete Silvane, 2019,  Aici, în mica noastră Românie, Editura Napoca Star, 2019 și  Pentru dragostea ta, mamă, Editura N

Viorel Tăutan


Viorel Tăutan Viorel Tăutan. S-a născut în 30 aprilie 1943, la Bocşa-Română, judeţul Caraş-Seve-rin. Al doilea prenume: Gheorghe. Face parte din prima promoţie a Liceului Teoretic „Ion Agârbiceanu” din Jibou (1961). Între octombrie 1961 şi decembrie 1963 este militar în termen, iar de la 1 decembrie 1963 până în 1 august 1964, bibliotecar la Clubul Sindicatului CFR din Jibou. A urmat şi a absolvit cursurile de zi ale Facultăţii de Filologie, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj (1964-1969); aici a participat la activităţi ale cenaclului literar de la facultate şi ale grupului de la Tribuna. În aceeaşi perioadă a făcut parte din trupa de estradă a Universităţii, de teatru şi recitatori a Casei de Cultură a Studenţilor şi a Facultăţii.  După absolvire este profesor de limba franceză, limba şi literatura română şi limba latină la următoarele instituţii şcolare din judeţul Sălaj: Liceul Teoretic Jibou, Şcoala Profesională de Artizanat Jibou (1969-1973, 1990-2008); între 2007-2011 este profesor de limba şi literatura română şi limba latină pentru Liceele tehnologice din Hida, Cehu

Doina Ira-Tăutan


Doina Ira-Tăutan Doina Ira-Tăutan. S-a născut în 16 mai 1957, în Făcăeni-Ialomiţa. Absolventă a Liceului Agricol „Dimitrie Cantemir” din Huşi, judeţul Vaslui, este licenţiată a Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori a Academiei de Studii Economice Bucureşti şi a Facultăţii de Psihologie a Universităţii „Titu Maiorescu” din Bucureşti. Este master în Relaţii Financiar-Bancare Internaţionale. Pasionată de muzică, literatură, artă autentică în general, compune muzică şi scrie din dorinţa de exprimare a vibraţiilor proprii în contact cu aspectele vieţii cotidiene şi, în consecinţă, de expunere a percepţiei personale asupra stărilor şi atitudinilor unora dintre cei în mijlocul cărora trăieşte şi relaţionează. Publică tablete tematice, eseuri şi pagini de jurnal în revista „Agora” din Urziceni-Ialomiţa, din redacţia căreia a făcut parte până la stabilirea în Ardeal. Debutează în revista „Caiete Silvane” cu poeme de dragoste scrise în colaborare cu soţul său, scriitorul Viorel Tăutan. Revista „Cafeneaua Literară” din Piteşti îi publică, în nr. 2/fe-bruarie

Teodor Sărăcuţ-Comănescu


Teodor Sărăcuţ-Comănescu Teodor Sărăcuţ-Comănescu. Profesor, născut la 26 februarie 1954, în localitatea Bulz, judeţul Bihor. Este absolvent al Liceului Pedagogic „Iosif Vulcan” din Oradea (1969-1974) şi al Facultăţii de Filologie din Oradea (1976-1980).   În anul 2005 a finalizat un masterat în Management educaţional la Universitatea din Oradea, iar din 2009 este doctor în filologie, domeniul Poetică şi stilistică, al Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. Este membru al Asociaţiei Scriitorilor Olteni (2005) şi al Asociaţiei Scriitorilor din Judeţul Sălaj (2014). În anul 2010 devine preşedinte fondator al Asociaţiei Învăţătorilor Sălăjeni şi redactor-şef al revistei „Gazeta învăţătorilor” (serie nouă), aflată în al zecelea an de apariţie, la nr. 20, unde a susţinut permanent rubrica Editorial. Colaborări: „Tribuna şcolii” şi „Revista de pedagogie” (între 1985-1989), „Graiul Sălajului”, „Sălajul Orizont”, „Silvania”, „Caiete Silvane”, „Excelsior”, „Limbă şi literatură română, „Şcoala noastră”, „Învăţământul primar”, „T

Silvia Bodea Sălăjan


Silvia Bodea Sălăjan Silvia Bodea Sălăjan. S-a născut în localitatea Răstolţu Deşert, comuna Agrij, judeţul Sălaj. Este autoarea volumelor de versuri: În căutarea Graalului (Ed. Silvania, Zalău, 2002); Talanţi risipiţi (Ed. Silvania, Zalău, 2006); Chivot jefuit (Ed. Silvania, Zalău, 2008); Suburbiile şarpelui (Ed. Palimpsest, Bucureşti, 2011); Primejdia tăcerii (Ed. Palimpsest, Bucureşti, 2013); Pelerin la poarta cerului (Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2014); Limita umbrei (Ed. Palimpsest, Bucureşti, 2016); Serbările luminii (Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2018); alte volume publicate: Poveşti din lumea lui Tudor (Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009); Satul Răstolţu-Deşert – metafora unei iubiri. Monografie (Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009); Tudor şi Tania în lumea poveştilor (Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2016). În prezent este membru al Asociaţiei Scriitorilor din Judeţul Sălaj, membru al Uniunii Scriitorilor de Limba Română – Chişinău, membru al Asociaţiei „Cartea – izvor de cultură” şi colaborator al revis

Ioan Pop


Ioan Pop Ioan Pop. N. 4 iulie 1964, Bobota, Sălaj. Licenţiat al Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, specializarea Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză. Lucrează în învăţământ din anul 2005. Titular din anul 2007, după titularizare predă la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Şincai” Bobota. Volume publicate – poezie: Lacrima secundei, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2006; Căderea lacrimii rupte, Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2008; Ochii cuvântului, Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2010; Poteca de lumini, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2012; proză scurtă: Între două lumini, Ed. Silvania, Zalău, 2009; roman: Al doilea blestem, Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2015.  

Ion Piţoiu-Dragomir


Ion Piţoiu-Dragomir Ion Piţoiu-Dragomir. Scriitorul Ion Piţoiu-Dragomir, poet, nuvelist, romancier, s-a remarcat şi în alte domenii ale culturii: eseist pe teme psiho-pedago-gice, religioase, culegător de folclor literar şi coeditor al unor culegeri de poezii populare, îndrumător cultural şi artistic, profesor. Coordonate ale activităţii de scriitor: - este membru al importantului Cenaclu „Silvania”, care, continuând o altă structură de creaţie, acoperă în Sălaj şapte decenii de activitate; - primele sale creaţii au apărut în „Tribuna”, „Flacăra”, „Orizont”, „Năzuinţa” etc.; - a fost onorat cu premii şi menţiuni la concursuri şi festivaluri literare: Botoşani, Bucureşti, Oradea, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare, Târgu Mureş, Târgu Jiu, Zalău etc.; - i-au apărut creaţii literare în culegeri zonale şi naţionale, unele fiind traduse în limba maghiară – „Hepe-hupa” (Zalău), „Versmondó” (Budapesta) – în maghiară şi germană („Poeme-Versek-Gedichte”, volum lansat şi la Viena) – dar şi în limbile engleză, franceză, japoneză; - a avut întâlniri remarcabile

Ileana Petrean-Păușan


Ileana Petrean-Păușan Ileana Petrean-Păuşan. N. 4 iulie 1952, Treznea, Sălaj. Absolventă a Facultăţii de Ziaristică din Bucureşti (1985). După absolvirea liceului a fost învăţătoare la şcoala din Treznea, iar din 1985 a lucrat ca redactor la ziarele „Năzuinţa”, „Graiul Sălajului”, „Sălajul Orizont”. Din noiembrie 2001 până la 1 decembrie 2009 a fost consilier la Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Sălaj, ocupându-se, printre altele, de cultura scrisă. A consiliat peste 100 de cărţi apărute la Editura Silvania. A realizat 12 numere din seria nouă a revistei „Silvania. Cultură. Culte. Patrimoniu”. Din anul 2005 până în 2015 a fost membră în colectivul de redacţie al revistei „Caiete Silvane”, ediţie nouă. Diplomă de Onoare „Oameni de seamă ai Sălajului” (Zalău, Biblioteca Judeţeană Sălaj, 2012). Colaborări: „Tribuna”, „Luceafărul”, „România literară” etc. Volume publicate: Maci pe rotativă – poezii (Zalău, Ed. Silvania, 2005), Gânduri pe rotativă (Ed. Silvania, Zalău, 2011), Treznea, localitate martir a neamului românesc. Monograf

Ioan Maria Oros


Ioan Maria Oros Ioan Maria Oros. N. 7 septembrie 1947, Şeredeiu, Sălaj. Absolvent al Facultăţii de Istorie-Filosofie, secţia Filosofie, Univ. „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca; doctorat în istorie la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, distincţia Cum laudae, cu teza „Dimensiuni ale culturii moderne în ţara Silvaniei (sec. XVII-XIX). Cărţi şi proprietari”; expert în carte veche românească şi străină, bibliofilie, manuscrise. Între 1976-1990, bibliotecar (atestat profesional) la Casa Corpului Didactic Zalău; din 1991 la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, la Oficiul Judeţean pentru Patrimoniul Cultural Naţional Sălaj – specialist în carte veche; după 2002 – până la pensionare (2011), la Secţia de Istorie „Vasile Lucăcel” – muzeograf / cercetător şt. III (2004) – istoria culturii. În perioada 1997-2016, consilier editorial şi fondator/asociat al Editurii Lekton Zalău; din 1996, membru fondator al Asociaţiei Române pentru Ex Libris (AREL) şi colaborator pe linie de specialitate cu membri ai Societăţii Olandeze de Bibliofilie; 2000-2010 – Secretar de redacţie în cadrul colectivul

Viorica Mureșan


Viorica Mureșan Viorica Mureşan. N. 12 iulie 1968, Jibou. Viaţa şi activitatea: este absolventă a Şcolii Postliceale Pedagogice din Baia Mare, 1997-1999, specialitatea învăţător-educator. În perioada 1986-1993 şi-a desfăşurat activitatea la IAIFO Zalău, apoi a fost învăţătoare suplinitoare la Şcoala Generală Firminiş (1996-1999), învăţătoare titulară la Şcoala Generală Năpradea (1999-2000), iar începând din anul 2001 este educatoare titulară la Grădiniţa Someş-Odorhei. A frecventat Cenaclul Literar „Silvania” din Zalău şi este membră a Cenaclului „Integralia” din Zalău. Premii: premiul III la Festivalul de poezie în cadrul Zilelor Revistei „Calende”, ediţia 1999, premiul revistei „Luceafărul”, Marele premiu al Festivalului de poezie „Gheorghe Pituţ” (Beiuş, 2000). Volume publicate: Urma piciorului stâng (Ed. Augusta, Timişoara, 2001); Uimitoarea măsură (Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2011). Volume colective: Primăvara Poeziei – XI – A Költészet Tavasza (Zalău, Ed. Caiete Silvane, 2011); Primăvara Poeziei – A Költészet Tavasza XII (Ed. Caiet

Viorel Mureșan


Viorel Mureșan Viorel Mureşan. N. 1 aprilie 1953, Vicea, Maramureş. Absolvent, în 1979, al Facultăţii de Filologie din Cluj-Napoca, secţia română-rusă. Între anii 1975-1979 a frecventat cenaclul şi revista „Echinox”, devenind membru al redacţiei şi, implicit, al grupării echinoxiste. A publicat aici pagini de poezie, eseuri, traduceri. Carieră didactică în judeţul Sălaj. Trece pe la mai multe şcoli, stabilindu-se la Liceul Teoretic „Ion  Agârbiceanu” din oraşul Jibou. A colaborat, vreme de peste trei decenii, la cele mai importante reviste literare din ţară. Prezent în antologii de poezie românească, apărute în ţară şi străinătate. Este redactor-şef adjunct al revistei „Caiete Silvane”, membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al Asociaţiei Scriitorilor din Judeţul Sălaj. Volume publicate – Poezie: Scrisori din muzeul pendulelor, Ed. Albatros, Bucureşti, 1982; Biblioteca de os, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1991; Pietrele nimicului, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1995; Ramele nordului, Dacia, Cluj-Napoca, 1998; Lumina absentă, Paralela 45, Pite

Alice Valeria Micu


Alice Valeria Micu S-a născut în 14 februarie 1971, în Şimleu Silvaniei. Este secretar general de redacţie al revistei „Apostrof” şi colaborator permanent al revistei „Caiete Silvane”, membru al Uniunii Scriitorilor din România. A publicat volumele de poezie: Mecanica sufletelor, Editura Brumar, Timişoara, 2011; Domino, Editura Eikon, Cluj-Napoca şi Editura Caiete Silvane, Zalău, 2012 (volum nominalizat la premiile Uniunii Scriitorilor din România, filiala Cluj, 2012); Lumina din sângele meu, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014; Pereţi, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2019. A tradus volumele Cavernas del silencio (Caverne de tăcere) de Armando Valladares (Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018) şi Cuaderno de ceniza (Tablou de cenuşă) de André Cruchaga, traducere alături de Andrei Langa, Elena Liliana Popescu şi Elisabeta Botan (El Salvador, 2013). Publică interviuri, editoriale, recenzii literare şi teatrale. Este membru fondator al Asociaţiei Scriitorilor din Judeţul Sălaj. Referinţe critice: Ştefa

Ancuţa Mărieș


Ancuţa Mărieș Ancuţa Mărieş. S-a născut în 16 octombrie 1972, în Zalău. În anul 1991 începe Facultatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, iar în anul 2000 intră în Ministerul de Interne ca medic la Pompieri în Zalău. Din anul 2011 este şef de Centru Medical Judeţean în Sălaj, cu gradul de comisar şef de poliţie. Începe devreme activitatea literară, făcând parte în timpul facultăţii din cenaclul SF „Victor Papillian” de pe lângă Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca. În 1995 devine membru fondator al cenaclului fantasy „Pentagrama”. În 1997 publică primul volum fantasy, cu titlul Lorzii de la capătul deşertului, volum premiat cu premiul Uniunii Scriitorilor – filiala Cluj-Napoca, pentru debut. Textele ei scurte SF iau diferite premii la concursurile organizate în ţară şi sunt publicate în reviste studenţeşti din vremea respectivă. Volume publicate: Lorzii de la capătul deşertului – roman fantasy (1997); Surori pe veci amazoane – roman SF (2005); Mama zânelor şi centurionul

Flavius Lucăcel


Flavius Lucăcel Flavius Lucăcel. N. 26 august 1968, Aluniş, Sălaj. A activat la Cenaclul „Dedalus” din Baia Mare (1990-1992); a debutat cu teatru în revista „Thalia” din Cluj-Napoca (1993). Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj-Napoca. Premii: a obţinut premiul „Radu Stanca” pentru cartea de teatrologie Ceai de fluturi – Butterfly Tea, decernat de USR Filiala Cluj-Napoca (2009), Premiul Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor „Cartea anului” (2010), Premiul II la Concursul Naţional de Teatru – Secţiunea Creaţie „Mihail Sorbul”, Săveni, Botoşani (2014), Colaborări: „Caiete Silvane” (Zalău), „Tribuna” (Cluj-Napoca), „Noesis” (Cluj-Napoca), „Archeus” (Baia Mare). Opera: Regio Info (2002), Trilogia spaţiului închis (Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2006), Marţianul telemah (Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2008), Ceai de fluturi/ Butterfly Tea (Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2009), Tutungeria/ The Tobacconist’s (Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2010), Trecătoarea pisicii: teatru (Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2011), Ospiciul local (Ed. Caiete Silvane, Zală

Marcel Lucaciu


Marcel Lucaciu Marcel Lucaciu. N. 14 iulie 1966, Jibou, Sălaj. Absolvent al Liceului de Filologie-Istorie „Simion Bărnuţiu” din Şimleu Silvaniei (1984) şi al Facultăţii de Filologie din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, secţia română-latină (1989). După un răstimp petrecut în Harghita, lucrează ca profesor la Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai” Zalău, iar din februarie 2006 ca inspector şcolar – limba şi literatura română, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj. Din septembrie 2012 este şi purtătorul de cuvânt al aceleiaşi instituţii. A debutat cu versuri în revista „Tribuna” (1984), apoi a colaborat cu grupaje de poezie şi cronici literare la diferite reviste din ţară şi din străinătate: „Steaua”, „Tomis”, „Convorbiri literare”, „Astra”, „Familia”, „Ramuri”, „Luceafărul”, „Flacăra”, „Contemporanul”, „Viaţa Românească”, „Agora” lui Dorin Tudoran (Philadelphia) etc. De-a lungul anilor, a obţinut unele premii literare: Premiul al III-lea la Concursul literar pentru studenţi, organizat de revista „Astra” (Braşov, 1989); Premiul revistei „

Mioara Lazăr


Mioara Lazăr Mioara Lazăr. N. 19 aprilie 1952, Treznea, Sălaj. Absolventă a Liceului Pedagogic „Gheorghe Şincai” Zalău (1968-1973). A fost învăţătoare la Şcoala de Muzică Zalău (1973-1976), Școala Primară Bobota (1976-1977), Școala Generală Agrij (1977- 1978), apoi, până în 2011, la Școala Generală Treznea. A înfiinţat ansambluri şi formaţii artistice de copii, valorificând folclorul autentic din satul natal; a participat la manifestări judeţene şi interjudeţene. Dintre aceste formaţii artistice s-a remarcat Ansamblul „Cimbrişorul”. A activat în corul de femei al comunei Treznea-Agrij şi în grupul vocal. Colaborări: a publicat poezii în revistele „Agora” şi „Caiete Silvane”. Volume: Toamnă târzie (Ed. Şcoala Noastră, Zalău, 2011), Mătăsuri în dud (Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2014). În pregătire la Editura Caiete Silvane: Felinarele inimii.  

Florin Horvath


Florin Horvath Florin Horvath. Născut la 1 mai 1945, localitatea Haţeg, judeţul Hunedoara. Studii liceale: absolvent iulie 1963, Liceul Emerit „George Coşbuc” Bistriţa. Şcoala Militară Superioară de Ofiţeri de Aviaţie – Secţia Bord/Avion, absolvire iulie 1967. Ofiţer de aviaţie activ: iulie 1967 – decembrie 1972. Echivalare Studii Superioare: electronică şi telecomunicaţii iulie 1974. * * * Nu am fost membru PCR. Am fost membru al Consiliului Judeţean de Coordonare al CPUN Sălaj. După 1989 am fost Preşedinte al Organizaţiei Judeţene PNL Sălaj. În legislatura 1996-2000 am fost membru al Delegaţiei permanente a CJ Sălaj. Cofondator al Cenaclului Judeţean Literar „Silvania”. Colaborator la Revistele de cultură şi publicaţiile: „Transilvania”, „Steaua”, „România literară”, „Echinox”, „Silvania”, „Tribuna”, „Vatra”, „Graiul Sălajului”, „Şopârla”, „Clepsidra”, „Caiete Silvane”, „Curtea de la Argeş”. Fondator al ziarelor de opinie: „Şopârla”, „Clepsidra”. Colaborator al ziarului OPUS Bucureşti pentru Republi

Dina Horvath


Dina Horvath Dina Iuliana Horvath s-a născut la 5 iulie 1960, în Halmăşd (Sălaj), din părinţii: Dumitru (Chiribişan – funcţionar) şi Ana (Gui – casnică). Este penultimul copil dintre cei cinci pe care familia îi are: Gavril, Maria, Dumitru, Dina Iuliana şi Floare Aurora. A urmat cursurile liceale în Zalău, la Liceul Industrial nr. 2 (actualmente Şcoala Generală „Porolissum”), apoi Facultatea de Ştiinţe Sociale, Politice şi Administrative „Vasile Goldiş”, Arad. Debut în revista „Steaua” (Cluj-Napoca, 1987). Este membru fondator al Cenaclului literar „Silvania” şi al Asociaţiei Scriitorilor din Judeţul Sălaj. A publicat poezie şi comentarii în revistele: „Steaua”, „Tribuna”, „Echinox”, „Arca”, ,,Graiul Sălajului”, „Gazeta de Duminică”, „Transilvania”, „Vatra”, „Oglinda”, „SLAST”, „Curentul”, „Adevărul literar”, „Singur” „Silvania”; „Caiete Silvane”, „Limes” ş.a. Este prezentă în volumele colective: Silvania – 1987, Silvania – 1990 ale Cenaclului literar „Silvania”; Poeţi sălăjeni, Editura Silva

Györfi-Deák György


Györfi-Deák György Györfi-Deák György. György Györfi-Deák s-a născut la data de 17 aprilie 1964, în municipiul Timişoara. A absolvit cursurile Facultăţii de Fizică a Universităţii din Timişoara în 1988. Doi ani a lucrat ca profesor de fizică în satul Drighiu, comuna Halmăşd, judeţul Sălaj, de unde s-a transferat la Biblioteca Judeţeană „Ioniţă Scipione Bădescu” din Zalău. În prezent este bibliotecar la Biblioteca Orăşenească Jibou. Între anii 1998-1999 a fost inspector de specialitate la Inspectoratul pentru Cultură Sălaj. În anii şcolari 2011-2012 şi 2012-2013 a moderat activităţile Cercului literar al cadrelor didactice de la Casa Corpului Didactic din Zalău. A publicat proză, traduceri şi cronici de carte în mai multe periodice, tipărite sau online: Antarg (Piteşti), Amfiteatru (Bucureşti), ASTRA Dejeană (Dej), Autograf MJM (Craiova), Caiete Silvane (Zalău), CPSF Anticipaţia (Bucureşti), Fantasya (Brăila), Helion (Timişoara), I.D.E.I. (Zalău), Jurnalul SF (Bucureşti), Newsletter SF (Bucureşti), Literra (

Elisabeta Simone Györfi-Deák


Elisabeta Simone Györfi-Deák Elisabeta Simone Györfi-Deák. S-a născut la 6 martie 1961, în Cluj-Napoca. Este poetă, prozatoare, traducătoare. A absolvit cursurile Facultăţii de Matematică-Mecanică din cadrul Universităţii Bucureşti. A debutat ca poetă în anul 1978 în revista de limbă maghiară „Ifjúmunkás” din Bucureşti. A publicat în revistele: „Acta Iassyensia Comparationis” (Iaşi), „Limes” (Zalău), „Caiete Silvane” (Zalău), „Tribuna” (Cluj-Napoca), „Limba şi literatura română pentru elevi” (Bucureşti), „Şcoala Noastră” (revista cadrelor didactice din judeţul Sălaj) (Zalău), „Silvania” (Zalău), „Biletul de voie” (Jibou), „Ifjúmunkás” (Bucureşti), „Előre” (Bucureşti), „Rómániai Magyar Szó” (Bucureşti), „Hepehupa” (Zalău), „Szilagysagi Szó” (Zalău). Premii: „Mihai Eminescu” (1978, I, limba maghiară), „Moştenirea Văcăreştilor” (I, proză, 1991), „Magyar Szó” (Arcus, 1994, menţiune), „Tribuna” (Cluj, 1997, Festivalul de poezie „Orfeu”). Volume publicate:

Maria V. Croitoru


Maria V. Croitoru Maria V. Croitoru. Născută la data de 17 august 1947, în satul Aluniş, comuna Benesat, judeţul Sălaj, fiica lui Vasile Mureşan şi a Ecaterinei Mureşan, învăţători, absolventă a Facultăţii de Filologie din cadrul Institutului Pedagogic din Baia Mare, judeţul Maramureş, a fost profesoară timp de 40 de ani în învăţământul preuniversitar. Este etnolog, membru ASER (Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din România), lexicograf şi scriitoare, membră a Asociaţiei Scriitorilor din Sălaj, autoare a unui număr de 11 cărţi de literatură pentru copii şi tineret, proză şi versuri, şi coautoare a unui număr de 14 lucrări cu conţinut etnofolcloric şi lexicografic (în colaborare cu Grigorie M. Croitoru). Este căsătorită cu Grigorie M. Croitoru din anul 1966 şi este mamă a patru băieţi. Volume colective (în colaborare cu Grigorie M. Croitoru): Pe unde umblă doru’ – folclor literar din satul Aluniş, Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2004; Nume de oameni, nume de animale, nume de locuri în satul Aluniş, Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2005; Preoteşti – un sat pe cale de dispariţie. Mo

Grigorie M. Croitoru


Grigorie M. Croitoru Grigorie M. Croitoru. Născut la data de 1 februarie 1939, sat Preoteşti, comuna Goruneşti, judeţul Vâlcea, fiul lui Marin Gh. Croitoru şi al Mariei Croitoru, ţărani săraci, absolvent al Facultăţii de Filologie din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, a fost profesor timp de 45 de ani în învăţământul preuniversitar. Este etnolog, membru ASER (Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din România), lexicograf şi scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Cluj-Napoca, membru al Asociaţiei Scriitorilor din Sălaj, autor şi coautor al unui mare număr de cărţi: 29 de volume de proză, teatru, publicistică şi eseu contemporan şi 14 cărţi cu conţinut etnofolcloric şi lexicografic (în tandem cu Maria V. Croitoru). Volume publicate împreună cu soţia sa, Maria V. Croitoru: Pe unde umblă doru – folclor literar din satul Aluniş, Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2004; Nume de oameni, nume de animale, nume de locuri în satul Aluniş, Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2005; Preoteşti – un sat pe cale de dispariţie. Monografie sentimentală, Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2

Daniel Săuca


Daniel Săuca  Daniel Săuca (n. 31 august 1973, Supur, jud. Satu Mare). Poet, editor, publicist, manager cultural. Redactor-şef al revistei „Caiete Silvane” (din februarie 2005) şi director al Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj (din octombrie 2010). Volume de poezie: Gândacul cu cinci pene roz (1999); Cartierul vestic al iadului (2009); Clopotele raiului (2012); La centru, prin nord-vest (2015). Publicistică: Tranşee & şantiere (2012); România mea nu mai există (2011); Secera şi pixul. Propagandă în presa scrisă din judeţul Sălaj înainte şi după decembrie 1989 (2010); Voi chiar vorbiţi şi în numele meu? (2010); Rotisorul politic (2010); Homo Silagenssis (2006, 2007, 2008); Un bou în anul maimuţei (2016). Editor al Anuarului Presei Sălăjene (2009-2019) şi a numeroase cărţi apăr

Cristian Contraş


Cristian Contraş Cristian Contraş. N. 28 decembrie 1964, Zalău, Sălaj. Prozator, eseist, jurnalist, poet. Licenţiat al Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie, 1997. Curs de specializare Project manager, Bucureşti, 2007. Debut în literatură: Revista „Napoca Universitară”, Cluj-Napoca, 1986. Debut editorial: Soarele maroniu al Vietnamului (sub pseudonimul David Easterbrook), roman, Ed. Scripta, Bucureşti, 1991. Membru al Uniunii Scriitorilor din România din 2013. Colaborări (reviste şi publicaţii culturale): „Napoca Universitară”, „NU”, „Tribuna”, „Atlas Clujul Liber” (Cluj-Napoca), „Gazeta de Duminică”, „Silvania”, „Caiete Silvane”, „Hepehupa”, „Limes” (Zalău), „Glasul de Nord” (Baia Mare), „Autograf”  (Craiova); „Revue Generale”, Belgia; „Minimum”, „Viaţa Noastră”, Israel; „Versmondó”, „Foaia Românească”, Ungaria, „Tibiscus”, Iugoslavia. Volume publicate: Soarele maroniu al Vietnamului (sub pseudonimul David Easterbrook), roman, Ed. Scripta, Bucureşti, 1991; Firul de Gaz,

Carmen Ciumărnean


Carmen Ciumărnean Carmen Ciumărnean. N. 27 decembrie 1974, Buciumi, Sălaj. Licenţiată în Drept la Facultatea de Ştiinţe Juridice – Universitatea „Vasile Goldiş” Arad. Master în Drept penal şi procesual penal. Traducător autorizat limba italiană. Membru al Cenaclului Literar „Silvania” din Municipiul Zalău. Debut literar: Revista de poezie şi arte „Vama Literară” – Bucureşti, nr. 1/2011, cu un grupaj de şapte poeme. Volume: Lupii se vând la preţ dublu, Ed. Dacia XXI, Cluj-Napoca 2011; Cafea de anul trecut, Ed. Herg Benet, Bucureşti, 2013. A publicat în revistele: „Caiete Silvane” – Zalău; „Steaua” – Cluj-Napoca; „Vama Literară” – Bucureşti; „Accente” – Bucureşti. Recenzii: la volumul Lupii se vând la preţ dublu, Irina Petraş – revista „România Literară” – Bucureşti, nr. 48/2011; la acelaşi volum: „Metaforizare între stări şi trăiri”, Imelda Chinţa – revista „Caiete Silvane” – Zalău, ianuarie 2012. Premii: Premiul II „Grigore Tocilescu” la Festivalul Internaţional de Poezie „Romeo şi Juli

Elena-Mirela Chiş


Elena-Mirela Chiş Elena-Mirela Chiş. N. 16 octombrie 1969, Măerişte, Sălaj. Licenţiată în Filosofia Ştiinţei la Facultatea de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 1996. Masterat în Managementul Proiectelor la Universitatea din Oradea, 2006. Premiu Special la Simpozionul Naţional „Ioan Petru Culianu”, Secţiunea „Creaţie profesori” (material publicat în revista „Primăvara ieşeană”), 2007. Realizează, împreună cu eleva ei olimpică la filosofie, Raluca Rus, revista şcolară „Poezia Gândului”, în cadrul Cenaclului de Litere şi Filosofie „Ad Astra” de la Colegiul Naţional „Silvania”, revistă în care a publicat poezie alături de elevii colegiului. A mai publicat poezie în „Cuvinte. Nume. Speranţe” – supliment al revistei „Caiete Silvane” şi în revista „Caiete Silvane”. A apărut, cu textul „Drumul filosofilor”, în antologia Avânt – Ecou de gând, Ed. „Prietenii Cărţii”, Bucureşti, 1997.   Lecturi publice: Cenaclul „Echinox”, Cluj-Napoca, 1995; Cenaclul de litere şi filosofie „Ad Astra”, Colegiul Naţional Silvania,

Imelda Chinţa


Imelda Chinţa Imelda Chinţa. N. 15 mai 1975, Braşov. Absolventă a Liceul Teoretic – Zalău, Secţia Filologie (1989) şi a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii de Nord, Baia Mare, Secţia Română-Engleză (2002) ; masterat: Literatură Română şi Modernism European (2004-2006); participări la Sesiuni Ştiinţifice din cadrul Universităţii de Nord, Baia Mare, sub îndrumarea prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu cu următoarele lucrări: „Fatalitatea în opera eminesciană”, „Tatăl în instanţă cu fiul – Mateiu Caragiale – o realitate sau un mister”, „Spaţiul carceral în Jurnalul fericirii” (1999-2002); prezentă la o sesiune ştiinţifică din Iugoslavia cu lucrarea intitulată „Cultural Aspects of a Nation`s Experience” şi obţine un certificat de la Civic Education Project, afiliat cu Central European University (2001); doctorandă la Universitatea din Oradea (coordonator prof. univ. dr. Paul Magheru), cu teza „Literatura rezistenţei la totalitarism” (2006-2010); participă la o conferinţă organizată de Institutul de Cercetare a Crimelor Comunismului, la Bucureşti, având ca temă: Cuba-sub Raul Castro (2009); obţine

Ioan Vasile Bulgărean


Ioan Vasile Bulgărean Ioan Vasile Bulgărean. N. 14 ianuarie 1961, Zalnoc, Sălaj. Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Juridice din cadrul Universităţii de Vest Arad (2004-2008). Debut literar în anul 1982 în revista „Pentru patrie” a M.A.I. A publicat volumele:  Dor de voi (2008), Saloanele iubirii (2010), Visul din vis - nişte gânduri (2011), Sub semnul fecioarei (2013), Dragoste şi spini (2014), Şoapte de toamnă (2016), Haz şi necaz (pamplet de proză scurtă, 2017), toate apărute la Ed. Silvania din Zalău. Deținător al unor ordine, brevet, diplome, cum ar fi: Ordinul „Virtutea Militară” – conferit de Preşedintele României; „Ordinul Militar” – conferit de Preşedintele României; Brevet „În serviciul patriei” conferit de Cancelarul Ordinelor României; Brevet „În serviciul armatei” conferit de Cancelarul Ordinelor României; Placheta omagială „Respect pentru Şimleu” în semn de respect față de concetățeni; Diploma de onoare în semn de recunoştință, diploma conferită de Biblioteca Județeană „I.S. Bădescu”, sub titlul „Oameni de seamă

Maria-Patricia Birtocean


Maria-Patricia Birtocean Maria-Patricia Birtocean. N. 18 noiembrie 1991, Zalău, Sălaj. Absolventă a Colegiului Naţional „Silvania”, Zalău şi a Facultăţii de Litere în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj; Publicaţii: antologia Primăvara Poeziei/ A Költészet Tavasza, Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2013, 2014, 2015, 2016; antologia Poeme de mai devreme, ed. a II-a, Ed. Aius Grup, Craiova, 2012; revista „Argeşul”, Piteşti, August, 2012, nr. 8 (362); revista „Cetatea Culturală”, Cluj-Napoca, 2012, poezie; Poeţi clujeni la cumpănă de milenii (Antologie), Casa de cultură a municipiului Cluj-Napoca/Ed. Sedan, Cluj-Napoca, 2012; Zbor 3 – antologie de versuri şi proză selectată din creaţiile premiate la ediţiile XI-XV ale Concursului de Creaţie Literară pentru elevi, Zalău, 2011; Antologia cenaclului literar studenţesc „Vox Napocensis”, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2011; Antologia vinovatelor plăceri, Bucureşti, 2010; Antologia Festivalului Naţional de Arte pentru Liceeni LicArt, Bucureşti, 2010; revista „Caiete Silvane”, Zalău; Suplimentul revistei „Caiete Silvane”, Zalău; revista „Ce

Simona Ardelean


Simona Ardelean Simona Ardelean. N. 27 august 1981, Şimleu Silvaniei, Sălaj. A urmat cursurile Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca pe care a absolvit-o în 2004. Şi-a terminat studiile cu un master în Istoria ideilor-istoria imaginilor, urmat de un doctorat în Literatură Comparată în cadrul aceleiaşi universităţi. În timpul studiilor doctorale a beneficiat timp de patru luni de o bursă de cercetare Erasmus (Bologna, 2010). A participat la diverse cursuri de formare în afara ţării (Cork, 2009; Graz 2012, Budapesta 2015) şi a coordonat un proiect Comenius Multilateral (2011-2013) în liceul în care lucrează ca titular. Publică lunar o rubrică de cronică de film în revista culturală Caiete Silvane. Este autorul a numeroase articole de specialitate şi recenzii publicate în „Caiete Silvane”, „Caietele Echinox”, „Discobolul”, „Europe's Times and Unknown Waters”, dar şi în volume colective. Cu volumul Flăcări, foc, arderi interioare în raportul verbal-vizual a cȃştigat concursul de debut al Editurii Adenium, secţiunea Eseu, 2014. A mai publicat volumul Cinegrafii, Ed.

Carmen Georgeta Ardelean


Carmen Georgeta Ardelean Carmen Georgeta Ardelean. N. 23 aprilie 1975, Alba Iulia. A absolvit Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai” Blaj, Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalism din Sibiu, specializarea limba şi literatura română – limba şi literatura franceză; studii aprofundate „Literatură română în context universal” (2000), master în Management Educaţional (2010). Doctor în Filologie (2012).  Din 2002, este profesor titular de limba şi literatura română la Liceul Pedagogic „Gh. Şincai” Zalău, iar din iunie 2015 director al aceleiaşi instituţii de învăţământ. Este membră a Centrului de Cercetare a Imaginarului Speculum, membră a Cenaclului Literar „Silvania”, membru fondator al Asociaţiei Scriitorilor din Județul Sălaj şi membru în Consiliul Director al acestei asociaţii, membră în juriul Festivalului Naţional de Creaţie Literară „Vasile Lucaciu” Cicârlău, Maramureş şi în juriile Concursului de Creaţie Literară „Caiete Silvane”. Autoare a peste 100 de studii şi articole, apărute în volume colective sau în reviste literare precum: „Tribuna” (Cluj-Napoca), „Vatra veche” (Târgu-