Aboneaza-te la newsletter
Viorel TăutanViorel Tăutan

Viorel Tăutan. S-a născut în 30 aprilie 1943, la Bocşa-Română, judeţul Caraş-Seve-rin. Al doilea prenume: Gheorghe. Face parte din prima promoţie a Liceului Teoretic „Ion Agârbiceanu” din Jibou (1961). Între octombrie 1961 şi decembrie 1963 este militar în termen, iar de la 1 decembrie 1963 până în 1 august 1964, bibliotecar la Clubul Sindicatului CFR din Jibou. A urmat şi a absolvit cursurile de zi ale Facultăţii de Filologie, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj (1964-1969); aici a participat la activităţi ale cenaclului literar de la facultate şi ale grupului de la Tribuna. În aceeaşi perioadă a făcut parte din trupa de estradă a Universităţii, de teatru şi recitatori a Casei de Cultură a Studenţilor şi a Facultăţii.

 După absolvire este profesor de limba franceză, limba şi literatura română şi limba latină la următoarele instituţii şcolare din judeţul Sălaj: Liceul Teoretic Jibou, Şcoala Profesională de Artizanat Jibou (1969-1973, 1990-2008); între 2007-2011 este profesor de limba şi literatura română şi limba latină pentru Liceele tehnologice din Hida, Cehu Silvaniei şi Crasna, precum şi Liceul Pedagogic Zalău.

 Din septembrie 1973 până în septembrie 1990 este conducător de cerc (teatru şcolar, teatru de păpuşi, cenaclu literar, filatelie) la Casa Pionierilor (azi – Clubul Copiilor) Jibou.

 Între 1977-1979 predă cursuri de arta actorului în cadrul Şcolii Populare de Artă Zalău.

Debut absolut: cu eseu epistolar în „Viaţa Studenţească” (1965).

 Fiind membru al Cenaclului literar „Silvania” din Zalău, debutează cu poezie în revista „Tribuna”/ 16 decembrie 1982, la propunerea binecunoscutului poet şi latinist Vasile Sav.

 De atunci, i se publică poezie, proză, teatru, cronică literară, eseu în reviste literare şi de cultură: „Tribuna”, „Steaua”, „Echinox” (Cluj-Napoca), „Transilvania” (Sibiu), „Silvania”, „Şcoala Noastră”, „Hepehupa”, „Limes”, „Origini”, „Caiete Silvane” (Zalău), „Poesis” (Satu Mare), „Familia”, „Unu”, „Aurora” (Oradea), „Vatra”, „Vatra Veche” (Tg. Mureş), „Discobolul” (Alba Iulia), „Viaţa Românească” (Bucureşti), „Arca” (Arad), „Zburătorul” (Piatra Neamţ), „Poezia” (Iaşi), „Singur” (Târgovişte), „Pagini literare” (Balcic/ Bulgaria), „Helis” (Slobozia), „Cafeneaua literară” (Piteşti). A făcut parte din redacţiile revistelor de cultură „Silvania”, „Limes” şi, în prezent, „Caiete Silvane” (redactor asociat). A iniţiat şi coordonat revista elevilor de la Liceul „Ion Agârbiceanu” din Jibou, „Cuvinte regăsite”. A publicat cărţi de poeme: Jurnal în răspântii, Ed. Dacia, 1997; Gesturi în oglindă, Ed. Paralela 45, 2002; Elegia Civis Transilvaniae, Ed. Limes, 2010; Speranţă renăscută (în colaborare cu Doina Ira, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2011); Poezii/ Versek, Ed. Caiete Silvane, 2012; Vânătorul de tristeţi, Ed. Caiete Silvane, 2015; Elogiul formei (antologie de autor), Ed. Caiete Silvane, 2018, precum şi cartea de proză memorialistică Impresiile unui călător tomnatic, Ed. Caiete Silvane, 2011. A redactat, de asemenea, Monografia Liceului Teoretic „Ion Agârbiceanu”, Ed. Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, 2007, cu ocazia Jubileului (50) de la înfiinţare.

Este cuprins în mai multe antologii (între care patru bilingve şi una trilingvă): Antologiile revistei „Singur”, Primăvara Poeziei – XI – XX (Editura Caiete Silvane), Poezia postmodernă. Anchetă (editată de Virgil Diaconu), Scriitori ai Transilvaniei (editată de USR, filiala Cluj), Transilvania din cuvinte (idem), Polifonii pe luciu de oglindă (Ed. Şcoala Ardeleană şi ROC), precum şi în antologia Asociaţiei Scriitorilor din Judeţul Sălaj, 18 poeţi (Editura Caiete Silvane, Zalău, 2020).

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, este primul preşedinte (fondator) al Asociaţiei Scriitorilor din Judeţul Sălaj.

Despre scrierile sale au lăsat mărturie (în ordine cronologică): Victor Nicolae, Viorel Mureşan, Marcel Lucaciu, Györfi-Deák György, Doru Pop, Dina Dehelean, Ioan Nichita Săbăduş, Dana Fizeşan, Marcel Lucaciu, Maria Irod, Józsa László, Adrian Costache, Ioan Ciocian, Fejér László, Ileana Petrean-Păuşan, Iuliu Suciu, Imelda Chinţa, Radu Ţuculescu, Mircea Stâncel, Liliana Rus, Daniel Săuca, Vianu Mureşan, Carmen Ardelean, Ştefan Doru Dăncuş.

Referinţe critice: Viorel Mureşan, „Viorel Tăutan, Jurnal în răspântii, în „Gazeta de Duminică”, an 4, nr. 29 (154), 24 iulie 1997; idem, în UNU, nr. 7/ 1997, p. 13; Marcel Lucaciu, „Un trubadur modernîn „Viaţa Românească”, nr. 7-8/1998, p. 187; Imelda Chinţa,Un altfel de spectacol al cuvântului, în „Caiete Silvane”, nr. 64/ 2010, pp. 6-7; Radu Ţuculescu, „Un super-bond cochetând cu latina, în „Tribuna”, nr. 188, 1-15 iulie 2010, p. 31.