Aboneaza-te la newsletter
Imelda Chința


Autoportret al artistului

Autoportret al artistului

Octombrie 2021

Cu toată aparenta pasivitate a discursivității, cu emanația unui calm disimulat, poemele canibale, cuprinse în volumul omonim apărut la Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2021, sub condeiul lui Ion Cristofor, surprind, într-o tematică variată, lumea interioară a poetului a cărei substanță devine tot mai cinică, mai nefamiliară. Conceput ca un spectacol imaginativ anticipat chiar din titlul metaforic, poeme canibale, creația devoră ființa, îi tulbură liniștea până la disoluția totală. Ion Cristofor este vizionarul de pe insula Patmos al cărui ochi pătrunde dincolo de cotidian, surprinde agonia individului într-o lume ce se află „La capătul zilei/ cineva poartă istoria de mână/ în pijamaua cu dungi/ prin curtea ospiciului”. Destinul i citeste tot [...]

Cercetare lexicografică

Cercetare lexicografică

Septembrie 2021

Editura Caiete Silvane găz-duiește, în plin an pandemic, apariția unui studiu interesant semnat de Grigorie M. Croitoru, Dicționarul substantivelor din poeziile lui Mihai Eminescu (2021), o lucrare precedată de un Cuvânt înainte și secondată de o Enciclopedie. Nume proprii. Intenția realizării unui asemenea dicționar este cel puțin lăudabilă, dat fiind faptul că interesul în ultimele decenii asupra operei poetului român s-a diminuat, intrând parcă într-un con de umbră. Preocupați tot mai mult de cotidian, furați de o media inechitabilă și ambetați de aparițiile halucinante ale unei clase politice acaparatoare, ne-a fost, în mod voit, deturnată atenția de la ceea ce este cu adevărat important, de la valorile care ne singularizează în acest con citeste tot [...]

Poemul - metaforă  a căutării

Poemul - metaforă a căutării

August 2021

Editura Neuma găzduiește volumul de versuri semnat de Marilena Apostu, Orașul cu femei triste, apărut în 2021. Autoarea debutează editorial în 2019 cu Iubește-ți aproapele, iar Opt tăceri este cartea publicată la Editura Vasiliana `98, 2020.  Lirismul Marilenei Apostu are dimensiunea unei sobre autodefiniri, poetul și omul se află într-o relație de complementaritate, dar și într-o permanentă căutare a sinelui, a echilibrului, a sensului în univers. Iubirea și sentimentul acut al singurătății sunt temele predilecte în jurul cărora se coagulează discursul poetic, într-o rostire gravă, cu inflexiuni melancolice și stări contradictorii. Timpul trecut se malaxează cu cel prezent, al regretelor, al nostalgiilor, iar ființa este surprinsă în citeste tot [...]

Lirica sentimentelor sub un destin insular

Lirica sentimentelor sub un destin insular

Iunie 2021

Optzeci de sentimente sub inimă este volumul semnat de Camelia Buzatu, apărut la Editura Colorama, Cluj-Napoca, în colecția Cercul Literar de la Cluj – secțiunea poezie, cu o prefață de Mihaela Meravei. Autoarea scrie un poem de notație a unor stări, un poem al sentimentelor demascate într-o senină geografie lirică, un poem autoreferențial într-o rostire tainică, aproape sacramentală. Iubirea ca evanescență, ca limită este tema în jurul căreia se coagulează cele optzeci de poeme, iar singurătatea este motivul central, aceasta nu e o mască, e însăși trăirea valpurgică, vitriolantă, convulsivă. O societate în criză determină un poem al unei crize anunțate discret, iar locul serenității este subminat de un univers amenințător, cu note grav citeste tot [...]

Poemul și poeta – voci siameze

Poemul și poeta – voci siameze

Mai 2021

Umbre de împrumut este volumul Danei Borcea, apărut la Editura Brumar, Timișoara, o aglutinare a unor poeme siameze, op aflat în simbioză, ca viziune artistică și tematică, cu volumul anterior. Ceea ce îi dă unicitate este sensibilitatea trăirii, patosul rostirii edulcorate într-o poetică a vederii. Volumul debutează ex abrupto cu o Curățenie generală, în care profanul se conjugă cu sacrul într-un discurs cu note hierofanice: „Dumnezeu a pus la dospit ziua de mâine”.  Autoarea se distinge printr-un ambitus cu anumite particularități, care transmit o emoție puternică, o voce aplecată spre ruminarea gândurilor într-un discurs sinestezic. Virtuțile în a crea imagini picturale, deopotrivă muzicale devin marcă înregistrată a autoarei. Pr citeste tot [...]

Micronarațiuni filmice

Micronarațiuni filmice

Aprilie 2021

Anul 2020, un an al recluziunii, al reconsiderării, al reflecțiilor, devine prilej pentru Ioan-Pavel Azap să plonjeze în adâncul trecutului și să reconstituie fragmente pe care le distribuie într-o peliculă filmică, interesant regizată. Zgomot de sticlă spartă ar fi un titlu sugestiv pentru o producție de cinema, în esență este o colecție de micronarațiuni, apărută la Editura Tribuna, Cluj-Napoca. Volumul cuprinde 10 povestiri, crâmpeie din anii comunismului și postcomunismului, menite a reda o plimbare pe pietonala vremii în Clujul de altădată, căruia îi surprinde farmecul și pe care îl imortalizează prin personajele pitorești. Este, de fapt, o carte ce permite ieșirea din timpul istoric și plonjarea într-un a citeste tot [...]

Exuvii lirice

Exuvii lirice

Martie 2021

Hanna Bota, scriitoare clujeancă, debutează în 1994 cu volumul Candidați pentru ploaia târzie, iar în 2006 cu volumul de proză Tabla de șah. Se distinge o apetență pentru spațiul cultural hindus pe care îl valorifică în Poeme hindice, în antologia Don`t play with the snakes, apărută în 2008, tradusă în engleză și lansată la Calcutta, India sau volumul de proză, Dansând pe Gange, 2013. Editura Școala Ardeleană îi publică în 2020 volumul de versuri 33+3 poemele copilăriei, însoțit de ilustrații ale Laurei Poantă, într-o grafică excepțională, completând și sintetizând discursul liric. Poetica Hannei Bota se constituie într-un calendar al devenirii ființei raportat la două dimensiuni, cea a stării de increat și cea a manifestăr citeste tot [...]

Literatura fantastică – viziune comparatistă

Literatura fantastică – viziune comparatistă

Februarie 2021

Rătăcind printre himere este cel mai recent volum semnat de Gheorghe Glodeanu, apărut la Editura Tipo Moldova, Iași, 2020, o incursiune impresionantă în literatura fantastică de pe continente diferite și în spații culturale inedite, o veritabilă cronică fantastică dinspre continentul american, spre cel european, poposind prin literatura franceză, germană, rusă, austriacă, irlandeză, argentiniană, spaniolă, română. Gheorghe Glodeanu este un împătimit al literaturii fantastice, dedicându-și mare parte din carieră studiului acestui gen atât de prolific și incitant, realizând de-a lungul timpului nenumărate studii și antologii, coagulând voci importante ale acestui segment de la Hoffmann, Lovecraft, Edgar Allan Poe, la Borges sau Mihail Bulgakov. F citeste tot [...]

Variații pixelate liric

Variații pixelate liric

Ianuarie 2021

Amurgul din afara trupului este volumul de versuri semnat de Lucian Scurtu, apărut la Editura Brumar, Timișoara, 2020, un volum conceput în două părți: Prânzul sicofanților și Vlăsiile galante. Traversăm o perioadă tulburată, sinonimă cu un amurg al existenței, motiv ce îl determină pe artist la o incursiune prin istorii diferite. Astfel, actul artistic al lui Lucian Scurtu este despre vârste poetice identificate și verbalizate, un intertextualism bine dozat într-un intermezzo pe o tematică devenită clasică, dar reconfigurată de poet, și anume trecerea timpului sau chiar o reevaluare a lui illo tempore, cuprins într-o expresie apocrifă, Eppur si muove a lui Galilei, „Și totuși se învârte”, departe însă de o solemnitate afectată. Poezia lui citeste tot [...]

Autoportret

Autoportret

Decembrie 2020

Exercițiul minții este volumul de debut al lui Sabin Mureșan, apărut la Editura Colorama, Cluj-Napoca, 2019, volum de poezii în ediție bilingvă româno-spaniolă, cu o Prefață semnată de Jesús Benitez Benitez și cu o traducere purtând semnătura lui Mario Castro Navarrete. Sabin Mureșan s-a născut în județul Cluj, este stabilit în Spania de 18 ani și membru al Cenaclului Literar de la Cluj din 2018. Formula poetică pe care ne-o propune este una minimalistă, o meditație asupra devenirii condiției umane. Versul are un evident caracter reflexiv, cu note confesive, dar și cu nuanțe expresioniste. Volumul este construit compact, începe abrupt cu un vers ancoră în jurul căruia se va țese întregul discurs liric: „sunt o eroare” (reflexii I), citeste tot [...]

Poemul – Arca lui Gheorghe Vidican

Poemul – Arca lui Gheorghe Vidican

Noiembrie 2020

Gheorghe Vidican ne surprinde cu un nou volum, Înflorirea frigului, apărut la Editura Junimea, Iași, 2019, un volum ce se deschide cu un motto semnat de Nichita Stănescu: „de frigul culorilor, ne îmbrăcăm în lumină”, lumina devine epicentrul în jurul căruia se coagulează întregul discurs poetic. Poetul ne-a obișnuit deja cu un stil aparte, și-a creat o formă, un profil inedit, ușor recognoscibil de la un volum la altul. El scrie un poem-experiment, pe structura Turnului Babel, adevărată epopee ornamentată cu elemente ce uimesc. Versurile sunt asemenea coloanelor baroce, oferind deopotrivă un sentiment de mișcare, dar și un mod dramatic de a reflecta lumina. Poemul lui Vidican este unul al căutării, un poem-lăuntric, al viziunii în care trăirile citeste tot [...]

Note fin acordate

Note fin acordate

Octombrie 2020

Editura „Școala Ardeleană”, Cluj-Napoca, publică în 2019 o carte-eveniment, ce va deveni tot mai valoroasă odată cu trecerea anilor, pe măsură ce absența regretatului Alexandru Vlad va fi, în esență, o prezență prin cuvântul plin de semnificații și prin tonalitatea molcomă, dar radiantă, prin tandrețuri îmbrăcate în fine ironii, printr-o sensibilitate și melancolie bine camuflate. Meritul cărții Acordul fin. Convorbiri cu Alexandru Vlad îi revine lui Daniel Moșoiu, binecunoscutul scriitor și realizator de emisiuni culturale, o voce inconfundabilă a Radioului clujean. Volumul cuprinde interviurile cu Alexandru Vlad, un Cuvânt înainte purtând semnătura reputatului critic Al. Cistelecan, comentarii critice, un Epilog (de Ion Mureșan), dar ș citeste tot [...]

Arome pariziene

Arome pariziene

Septembrie 2020

Camille Aubray ne propune o impresionantă poveste despre artă și dragoste, condimentată cu arome gastronomice pariziene, Cina cu Picasso, apărută la Editura RAO, București. Camille Aubray este mai puțin cunoscută cititorului din spațiul românesc, însă apreciată la nivel internațional, distinsă cu bursa Fundației Edward F. Albee. A studiat literatura la Universitățile din Londra și Toronto și a predat cursuri de scriere la Universitatea din New York. S-a remarcat de asemenea ca redactor și producător pentru mai multe emisiuni americane de știri.  Cina cu Picasso urmărește destinul a trei generații pe o perioadă de opt decenii, o saga cu iz parizian, un roman de familie în care se întrepătrunde discret un destin remarcabil, cel al lui Picass citeste tot [...]

Antologie de proză fantastică a secolului  al XIX-lea

Antologie de proză fantastică a secolului al XIX-lea

August 2020

Gheorghe Glodeanu se dovedește un scriitor prolific prin impresionanta colecție critică oferită cititorului rafinat, preocupat de acest gen literar. Pasionat încă de timpuriu de literatura fantastică, acribios cercetător al genului, autorul revine cu un studiu inedit, Între real și imaginar. Incursiuni în proza fantastică franceză din secolul al XIX-lea, apărut la Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, Editura Eikon, București, 2020. Exegeza aduce în prim-plan literatura franceză a sfârșitului de secol XVIII și întregul secol al XIX-lea, coagulându-se în jurul unor scriitori mai mult sau mai puțin cunoscuți, de la Jacques Cazotte, Charles Nodier, la Victor Hugo, Gérard de Nerval sau Guy de Maupassant. Un studiu complex, o incursiune inedită în lit citeste tot [...]

Mărturisiri reconstituite epic

Mărturisiri reconstituite epic

Iunie 2020

Volumul semnat de Teodor Sărăcuț-Comănescu, Restituiri, ediția a doua, revizuită și adăugită, a apărut la Editura Caiete Silvane, în 2019 și prezintă o colecție de zece povestiri, reunite sub semnul amintirii, care reconstituie un timp sacru, al copilăriei petrecute în spațiul rural și care readuc în prim-plan portrete familiare conturate în detalii semnificative. Senectutea este sinonimă cu rememorarea, cu reafirmarea spațiului care a marcat ființa și evoluția ei. Povestirile se articulează armonic și se pliază pe arhitectura cărții gândită unitar. Întâmplările relatate de Teodor Sărăcuț-Co-mănescu sunt percepții senzoriale ale unui timp trecut, filtrate prin simțurile sale. Copilăria este timpul primordial pe care îl recuperează sc citeste tot [...]

Realitate cu parfum de ficțiune

Realitate cu parfum de ficțiune

Mai 2020

Florin Horvath continuă mesianismul cultural printr-o nouă apariție, Eșafodul cu fantome, Zalău, 2019. Volumul este precedat de un Prolog și se încheie cu un Epilog, iar între cele două paliere sunt narate întâmplări cuprinse între 1939-1990. Ceea ce surprinde este formula pe care o abordează prozatorul, și anume cea a îmbinării pactului autobiografic cu pactul romanesc. Chiar din incipit și pe măsură ce înaintează în lectură, cititorul este dezvrăjit, iar evenimentele narate pot fi cu ușurință anticipate. Pe de o parte, autorul își deghizează eul într-un personaj cu o istorie frământată, Matei Alexiu, pe de alta, își dezgolește celelalte personaje, conturându-le un profil real, verosimil, recognoscibil chiar prin onomastică. Așadar, vo citeste tot [...]

Rodion al Deltei –  poet al străzii Măicuța

Rodion al Deltei – poet al străzii Măicuța

Aprilie 2020

Valentin Talpalaru își continuă aventura spirituală începută în Poemele Deltei în noul volum intitulat sugestiv 35 de poeme în căutarea unui titlu, apărut la Editura Junimea, Iași, 2019. Dacă Rodion, vocea interioară a Deltei, își imagina harta spațiului unde migra, eul poetic din prezentul op construiește o poveste lirică în jurul străzii Măicuța, nume simbolic din geografia sacră a Moldovei, o replică a străzii Mânuleasa din proza lui Eliade. Strada Măicuța devine o coloană a infinitului ce hrănește viziunea interioară a poetului, este un refugiu, o eliberare de agresiunea unui real ostil și puternic desacralizat. Această reașezare lirică a unor mituri și semnificații poate fi considerată asemenea unei încercări de reechilibrare a lu citeste tot [...]

Ion Pițoiu-Dragomir – 80

Ion Pițoiu-Dragomir – 80

Aprilie 2020

Imelda Chința: Domnule Pițoiu, ați fost un profesor apreciat și ați format generații de-a lungul deceniilor. Ați traversat etape distincte ale învățământului românesc: cea de recluziune, mă refer la perioada antedecembristă, și apoi cea a unei timide eliberări. Vă rog să realizați un portret de tinerețe al profesorului Ion Pițoiu-Dragomir, dar și al artistului aflat într-o perioadă a maturității depline. Ion Pițoiu-Dragomir: Mulțumindu-vă că poposiți lângă unele repere din biografia mea, voi aborda sugestia dumneavoastră și voi puncta cele două jaloane ale acesteia.  În comuna Celaru (viitorul tărâm „Celaria” din unele scrieri ale mele), copilăria mi-a fost influențată hotărâtor de câteva situații speciale: creșt citeste tot [...]

Călătorie în irealitatea imediată

Călătorie în irealitatea imediată

Martie 2020

Cartea numerilor este un eveniment literar și o apariție inedită a Editurii Polirom, purtând semnătura Florinei Ilis. Roman-fluviu, roman dom, o veritabilă saga romanescă, autoarea realizează o cronică de familie, o galerie de portrete creionate de voci narative care alternează, comprimând sau dilatând timpul sub privirea unui cititor care este ținut concentrat de la începutul până la finalul unei narațiuni, ce însumează peste 500 de pagini.  Numeri, cuvânt latinesc, traduce numărătoarea, recensământul israeliților aflați în drum, prin deșert, sub conducerea lui Moise, iar Cartea Numerilor narează călătoria poporului lui Israel timp de 40 de ani.   Florina Ilis își va călăuzi personajele prin istorii frământate pe parcursul a citeste tot [...]

O altfel de baladă

O altfel de baladă

Martie 2020

Debutul în volum al Ancuței Mărieș a avut loc în 1997, odată cu romanul Lorzi de la capătul deșertului, în 2006 publică al doilea roman SF, Surori pe veci amazoane, iar în 2009, o ficțiune istorică, Mama zânelor și centurionul.  Ședința de cenaclu din 13 februarie 2020 a avut-o ca invitată pe Ancuța Mărieș, cu o prelucrare a unui text popular, Fata morarului, cules de pe Valea Morilor din Halmășd, județul Sălaj.   Text inedit și interesant prin motivele și simbolurile valorificate, autoarea aduce o schimbare de registru, iar această disponibilitate de a trece de la proza de ficțiune la creația de factură populară este apreciată de președintele cenaclului, scriitorul Marcel Lucaciu. Viziunea folclorică este mai apropiată de rea citeste tot [...]

În căutarea liniștii

În căutarea liniștii

Februarie 2020

La finalul volumului intitulat sugestiv În căutarea zăpezii, apărut la Editura Charmides, Bistrița, 2019, semnat de Cornel Cotuțiu, numărăm în secțiunea Addenda la bibliografie un număr de 34 de volume editate în intervalul 1978-2019. Așadar, 41 de ani sub semnul creației, al cuvântului, al multiplelor avataruri. Scrisul autorului se distinge printr-un proteism al formelor,  al stilului și al formulelor narative. Cornel Cotuțiu este un autor prolific, ce surprinde atât prin vigoarea condeiului, cât și a vitalității substanței epice.  Prezentul volum este structurat în trei secțiuni, Primii colți, Poze bizare, Proză nonfictivă, care cuprind 19 proze scurte. Fiecare grupaj își are propriul destin, narațiunile și personajele evoluând separ citeste tot [...]

Istorii și ideologii

Istorii și ideologii

Ianuarie 2020

Condiția umană nu se ameliorează decât prin educație și prin cultură, afirma pertinent Nicolae Iorga, iar evoluția acesteia nu se poate realiza decât în contextul unei cunoașteri și recunoașteri a trecutului istoric, falsificarea adevărului fiind sinonimă cu stagnarea. Trăim printre forme de cultură, forme de istorie sau forme de actualitate, fapt ce ne determină să ne formăm necontenit. Unele ne formează, altele dimpotrivă ne deformează viziunea, principiile, ideologiile asupra devenirii noastre ca nație. Perspectiva polimorfă a studiului realizat de profesorul László László constă într-o abordare interculturală și interdisciplinară. Volumul intitulat Visul meu... Interferențe istorice și culturale româno-maghiare a apărut în Colec citeste tot [...]

Lirism bine temperat

Lirism bine temperat

Decembrie 2019

„Trebuie să ai un haos în tine pentru a da naștere unei stele care dansează”, F. Nietzsche, pentru a călători prin galaxii interioare, pentru a face din suferință artă. Acesta pare a fi mesajul pe care îl transmite Ioan Nistor prin volumul de poeme intitulat Aproape, apărut la Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018. Cartea, în întregul ei, este o coliziune de idei și trăiri manifestate liric, este un „dans brownian” ce glisează între alteritate și identitate, între modern și clasic, între efemeritate și perenitate: „portaluri în viscol!/ litere clătinate, dans brownian”. Volumul este unul compact, construit în jurul aceluiași centru, acelorași teme, acelorași frământări și obsesii. Perspectiva este una anostă, tonul grav, sob citeste tot [...]

Istorii și istorisiri

Istorii și istorisiri

Decembrie 2019

Ședința de cenaclu din 7 noiembrie 2019 a adus în prim-plan un autor deja consacrat, și anume Florin Horvath, o voce ușor de recunoscut în peisajul sălăjean, un vechi membru al cenaclului, al cărui debut în proză s-a înregistrat în 1971, iar în 1987 debutează editorial. Scrierile sale se compun în două tipuri de lucrări, heraldică și francmasonerie, însă cea mai reprezentativă pentru stilul scriitorului rămâne dimensiunea istorică. Volumul aflat sub tipar, Eșafodul cu fantome, se concentrează asupra unei perioade semnificative din istoria secolului XX, mai exact perioada cuprinsă între 1936 și se finalizează odată cu momentul decembrist 1989.  Daniel Hoblea a accentuat faptul că lectura volumelor lui Florin Horvath incită la o curiozit citeste tot [...]

Peisaj lăuntric – Autoportret

Peisaj lăuntric – Autoportret

Noiembrie 2019

Poezia este o călătorie în labirintul interior al ființei, reprezintă o matrice drapată cu emoții, o reflectare a lumii artistului, o simbioză a simțurilor decantate și coagulate. Recentul volum al Mariei Pal, Cealaltă față a umbrei, apărut la Editura Neuma, 2019, reafirmă sensibilitatea metaforică, alunecând discret spre o dimensiune metonimică. Poemele comprimă temele și motivele universale, precum viața și moartea, tăcerea și solitudinea, lumina și întunericul.  Autoarea propune un alt tip de discurs poetic, o continuare oarecum firească a volumelor anterioare, însă într-o reorchestrare originală: volum-simfonie în care sunt antrenate instrumente muzicale ce acompaniază stări lirice și volum-pictural, decorativ, cromatic ale cărui citeste tot [...]

Note versatile

Note versatile

Octombrie 2019

Cel mai recent volum semnat Theo Gușat, Notă de subsol la întuneric, conține 83 de poeme + 2 poeme BONUS!, cum putem lectura pe coperta cărții, apărută la Editura Primus, Oradea, 2019, cu o prefață semnată de Ioana Cistelecan. Poetul sătmărean a fost atras de spațiul cultural orădean, care l-a și adoptat, unde își finalizează studiile universitare în 2013, sub atenta observație a profesorului Ion Simuț, care îi și coordonează lucrarea de licență, având ca titlu, „Spectacolul morții în literatura română”. În anul 2011, înregistrează debutul în proză, cu un (micro)roman, Țara mea nu are nume de femeie, apreciat pozitiv de criticul Alex Ștefănescu, iar în 2016 îi apare volumul de poezii Garderobă, premiat la Festivalul de Literatură citeste tot [...]

Crochiuri de ieri și de azi

Crochiuri de ieri și de azi

Septembrie 2019

Cuvântul potrivit pentru a descrie activitatea scriitorului Ion Pițoiu-Dragomir este prolificitate, definindu-se drept un atlet al scrisului, un maratonist al condeiului în adevăratul sens al cuvântului. Cerul unui ocnaș – subintitulat metaroman – a apărut la Editura sălăjeană Caiete Silvane și reprezintă o colecție de micropovestiri, de crochiuri de ieri și de azi. Scriitura poate fi receptată pe mai multe niveluri de semnificație; pe de o parte este o alegorie a unei perioade închise, o Românie concentraționară cu efecte devastatoare în timp asupra ființei: „Un anchetator a trecut pe lângă mine, a lovit cu piciorul scaunul pe care stăteam și acesta s-a prăbușit brusc. Genunchiul drept scheuna, cel stâng hohotea! Durere închisă, înghițit citeste tot [...]

Poemele ruinii

Poemele ruinii

August 2019

Debutul oarecum întârziat al Danei Borcea cu volumul Pe genunchii luminii, 2016, este secondat de prezentul op, Siberii flămânde, apărut la Editura Junimea, Iași, 2019, având o prefață semnată de Ioan Holban. Dana Borcea este originară din satul Pitulicea, județul Buzău, iar în 2015 publică online primele poeme, pentru ca apoi să îi apară versuri în prestigioase reviste literare: Convorbiri literare, România literară, Caiete Silvane.  Autoarea ne propune un volum compact de poeme, un grupaj unitar la nivel compozițional și tematic. Titlul, Siberii flămânde, este un element paratextual, o metaforă-prag menită a sugera pustiul interior al ființei măcinată de neliniști, un suflet flămând de doruri și amintiri. Siberia este spațiul răceli citeste tot [...]

Vârste poetice sub cheia logosului

Vârste poetice sub cheia logosului

Iunie 2019

Cheia închisorilor mele este volumul Emiliei Poenaru Moldovan, apărut la Editura Colorama, Cluj-Napoca, 2018, o ediție revăzută și adăugită, realizată în note armonice, pe un portativ unitar. Gândit în patru grupaje, volumul coagulează etape distincte ale devenirii ființei, variate tonalități ale unui musical, ce îmbină armonios clasicul cu modernul.  Asemenea picturilor lui Octavio Ocampo, realizate prin tehnica iluziei optice, și poemul Emiliei Poenaru Moldovan, privit gradual, este o adevărată provocare. Fiecare vers ascunde multiple imagini, iar mesajul transmis comportă varii semnificații. În ciuda suprapunerii și alinierii secvențelor, volumul, în întregul lui, pare un joc al formelor, în spatele cărora se conturează discret profilul citeste tot [...]

Poemul nocturn al lui George Vulturescu

Poemul nocturn al lui George Vulturescu

Mai 2019

Cartea cea mai recentă a lui George Vulturescu, Maladiile lămpilor, a apărut la Editura Tracus Arte, București, 2019 și este organizată în trei secțiuni complementare: Poemul de la ora trei noaptea, Discret, precum cineva chemat la morgă să identifice un cadavru și Jurnal de provincie. Așa cum ne-a obișnuit deja, poetul nordului scrie un poem nocturn, într-o irizare selenară a trăirilor izvorâte dintr-un interior galvanizant. Titlurile alese, deși imprevizibile, se coagulează într-o poetică vibrantă, iar volumul, in nuce, este o ars poetica menită a surprinde raportul artistului cu creația și misiunea poeziei în cetate. Poemele vulturesciene redau prefacerea pietrei în pâine, irigarea albiei secate și travaliul artistului față în față cu crea citeste tot [...]

Polifonii culturale

Polifonii culturale

Aprilie 2019

În peisajul critic și eseistic contemporan se impune o voce interesantă, aceea a Deliei Muntean, profesor, secretar general de redacție la Nord Literar, cadru didactic asociat la Universitatea de Nord din Baia Mare. Debutul revuistic este înregistrat în 1982, iar cel editorial în volumul colectiv Prima verba, 1999. În 2000 îi apare volumul De la comunicare la cuminecare. Dimensiuni ontice în opera lui Vasile Voiculescu și în 2010 vede lumina tiparului Provocări ale modernității. Pornind de la Mircea Cărtărescu.  Incursiuni în lumea cărților a apărut în 2018, la Editura Mega, Cluj-Napoca și reunește o colecție impresionantă de texte, publicate în diferite reviste de cultură, texte ce definesc structura interioară și profilul cultural al unui citeste tot [...]

Modulații lirice

Modulații lirice

Martie 2019

Poezia contemporană s-a dezis de canonul clasic, din dorința unei autenticități manifestate într-un registru lipsit de prețiozități stilistice, constituindu-se într-un lirism urban în tonalități familiare. Mică idilă feroviară, antologia de versuri purtând semnătura lui Ioan-Pavel Azap și apărută la Tribuna, 2018, Cluj-Napoca, profilează un lirism când cu inflexiuni urbane, o poezie a orașului, drapată cu secvențe narative: „trec adolescente strada pe patine cu rotile/ semaforul arde în culori nubile/ în vitrine manechine cu privirea sumbră/ cerșetori blazați moțăie la umbră// pe Feleac pasc turme pașnice de oi”, când poemele, compuse din catrene, își găsesc punctul de plecare în creațiile hesiodice și vergiliene, cărora poetul le citeste tot [...]

Narațiuni cu miros  de poveste

Narațiuni cu miros de poveste

Februarie 2019

Cartea lui Daniel Moșoiu, Țigări umede, Editura Limes, 2018, este un soi de inventar al unor experiențe de viață, fără ca tonul să fie neapărat nostalgic, ci reprezintă o călătorie în timp, o felie din existența unor medii distincte, a unor spații domestice, dar și familiare. Cele zece narațiuni împletesc întâmplări din timpuri diferite, amalgamând cu nonșalanță și dezinvoltură dimensiunea aproape mitică a lumii vechi cu noua realitate. Autorul ne oferă o literatură tratată în manieră realistă, purtându-ne într-o călătorie plină de farmec, în încercarea de a readuce în prim-plan gustul unei contemporaneități referențiale, anii dinaintea căderii regimului comunist și primii ani după Revoluție, povești în corpusul cărora desco citeste tot [...]

Zori la Bălgrad

Zori la Bălgrad

Februarie 2019

Scriitorul Ion Pițoiu-Dragomir, care nu mai are nevoie de nicio prezentare, pregătește un nou volum de versuri, aflat în curs de tipărire, Zori la Bălgrad. Un grupaj de douăsprezece poeme a fost ales spre lectură în cea mai recentă ședință de cenaclu desfășurată joi, 17 ia-nuarie 2019, poeme cu nuanță patriotică, iar Pisania, care precedă volumul, devine pre-text pentru lectură: „S-a făurit această carte în amintirea sumănarilor care au girat cu viața Marea Unire de la 1 Decembrie 1918”. Daniel Săuca remarcă faptul că Ion Pițoiu-Dra-gomir se întoarce spre poezia patriotică printr-un discurs liric personal, fiind o poetică mai degrabă introspectivă decât declamativă, retorică. Prin tăcere, într-o agresivitate mai molcomă, poetu citeste tot [...]

Fascinația mărturisirii

Fascinația mărturisirii

Ianuarie 2019

Misterul mașinuțelor chinezești este cartea apărută sub semnătura lui Florin Irimia, la Editura Polirom și reprezintă o colecție de patruzeci de povestiri autobiografice, în esență scrieri memorialistice, pigmentate discret cu elemente ficționale. Astfel pactul autobiografic coexistă cu cel romanesc într-o poetică a confesiunii, a mărturisirii firești. Scrierea este donquijotescă sub unele aspecte ale autorului, care rostește și se rostește, creând un personaj rătăcitor într-un trecut al memoriei afective. Autorul rătăcește în spații geografice distincte, într-un trecut reconstituit din amintirile prea vii, depozitate în memoria subiectivă, căutând rostul, căutându-se pe sine. Scrierea lui Florin Irimia se distinge, pe alocuri, prin dramat citeste tot [...]

Tip şi arhetip narativ

Tip şi arhetip narativ

Decembrie 2018

O nouă şedinţă de cenaclu a avut loc joi, 22 noiembrie 2018, al cărei protagonist a fost scriitorul Florin Horvath, cu o lectură incitantă, provocatoare. Autorul a debutat în 1987 cu un volum intitulat O lacrimă pentru Măria sa, roman premiat, iar în 2011 îi este publicat tot un roman, Ultimul festin. Între acestea îi apar mai multe cărţi de cercetare ştiinţifică, aşa cum menţionează în deschiderea şedinţei, preşedintele cenaclului Marcel Lucaciu. Florin Horvath, scriitor acribios, revine la roman şi îşi propune un proiect ambiţios, materializat în Cartea Neamului, o saga romanescă, gândită în mai multe volume. Primul volum, Naşterea Daciei, se află în etapa de pregătire pentru tipar şi este structurat în 81 de capitole, iar autorul a citeste tot [...]

Cuvântul - germene  al creaţiei

Cuvântul - germene al creaţiei

Decembrie 2018

A trecut ceva timp de când nu am mai citit o poezie care să creeze emoţie estetică. Literatura română contemporană traversează o perioadă în care discursul liric este deconstruit, mizează pe şoc şi nu pe tropi, un discurs-joc al limbajelor mai ancorate în cotidian, o rostire colocvială ce rezonează cu timpul prezent şi cu care, adesea ne identificăm. Încotro se grăbeşte cuvântul, volum semnat de Maria Pal, apărut la Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, este împotriva acestui nou val de poetică douămiistă, un discurs ce recuperează, la nivel ideatic, profunzimile fiinţei, cu tot cu frământările ei, fără a pierde funcţia expresivă, care dă greutate lirismului. Maria Pal, membră a Uniunii Scriitorilor din România, este autoarea a p citeste tot [...]

Cronica vibraţiilor lirice

Cronica vibraţiilor lirice

Noiembrie 2018

Poet, critic literar, traducător, Ion Cristofor s-a născut la 22 aprilie 1952, în comuna Geaca, jud. Cluj. Obţine titlul ştiinţific de doctor în filologie în 2001 şi semnează volume distincte începând cu În odăile fulgerului, 1982, Cina pe mare, 1988, iar în 2017 publică grupajul de poeme intitulat Cronica stelelor la Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca. Între volumele menţionate, autorul scrie cărţi de eseuri, de istorie literară, de interviuri, monografii şi foarte multe volume de poeme.  Discursul poetic al lui Ion Cristofor este irigat de lirismul grav acompaniat de un ton sumbru, melancolic, trist. Versul traduce o suferinţă contemplativă pe tema trecerii ireversibile a timpului, secondată de tema arderii interioare, a frământărilor citeste tot [...]

Proteismul formei

Proteismul formei

Octombrie 2018

Poezia este o formă de manifestare a jocului, desfăşurată într-un spaţiu cu valenţe ludice, şi anume spaţiul de joc al minţii unde arta combinatorie a logosului vizează componenta formală a poeticului, literalitatea, planul ideatic şi cel lexical. Poezia modernă este prin excelenţă manieristă, cum pertinent afirma Gustav Rene Hocke. Încetând a mai reprezenta mimesisul, ea este poiesis, devenind propria ei analiză, iar poetul propriul interpret. O asemenea „inginerie textuală” realizează în antologia Elogiu formei, Viorel Tăutan, volum apărut la Editura Caiete Silvane, în colecţia Poesis, cu ocazia celei de-a XVIII-a ediţii a Festivalului „Primăvara Poeziei”, 2018. Volumul se vrea o sinteză a creaţiei autorului, însumând texte publicate citeste tot [...]

Instantanee cinegrafice

Instantanee cinegrafice

Septembrie 2018

Prin periplul imaginar pe o insulă cinematografică – pentru că, nu-i așa, cinematografia a devenit o cenușăreasă a artelor – lectura are rol de mediator, de fir al Ariadnei prin „labirintul neordonat al viziunii regizorale”, așa cum afirmă în Introducere, Simona Ardelean, autoarea volumului Cinegrafii, apărut la Editura Caiete Silvane, 2018, volum prefațat de bine-cunoscutul scriitor clujean, Ioan-Pavel Azap, care, de altfel, nuanțează rolul minimalist al cinematografiei în secolul actual, precum și penuria de critici de film. Simona alege să-și ordoneze cronicile ca pe o tablă de șah imaginară, în care piesele își joacă strategic rolul, în șase secțiuni: Turnul, Pionul, Regele. Regina, Căluțul de lemn, Nebunul, Pătratul. Distanța. citeste tot [...]

Atitudini ludice într-o notă nonconformistă

Atitudini ludice într-o notă nonconformistă

Iulie 2018

Este evidentă, chiar din titlu, tendinţa poetului Ion Cristofor de a-şi construi dual discursul liric, dând limbajului o funcţie ludic-satirică, dar şi abordând o tonalitate gravă, cu inflexiuni intertextuale şi religioase. Viaţa de rezervă este volumul apărut la Editura Napoca Star, 2018, o ediţie bilingvă româno-spaniolă, în traducerea lui Pere Bessó, o carte cu disponibilitate ludică în care se afirmă o libertate interioară manifestată atât la nivel ideatic, cât şi la nivelul limbajului poetic, o atitudine lirică redată într-o notă nonconformistă. Ion Cristofor scrie un poem ce aglutinează marile teme ale literaturii, un poem despre timp, despre existenţă, despre suferinţă, despre realul frust într-un discurs in crescendo, de la nelini citeste tot [...]

Intermezzo narativ

Intermezzo narativ

Iulie 2018

Cristiana Sabou este proaspătă absolventă a Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Lazăr” din Zalău şi a debutat în cadrul Cenaclului Silvania cu trei proze scurte intitulate Necopil, Vibraţii, Izvorul cu nume. Căile înţelepciunii. Cristiana a fost de asemenea laureată la concursul de creaţie literară „Tinere condeie”, 2017, iar prozele deja menţionate au fost jurizate în cadrul aceluiaşi concurs, ediţia 2018. Membrii cenaclului au remarcat calitatea naraţiunilor, maturitatea scriiturii, dar şi punctele vulnerabile ale prozelor lecturate. Prozatorul Florin Horvath a apreciat acurateţea creaţiei, ideatica propusă de Cristiana, dar şi dezinvoltura cu care aceasta abordează un plan sau altul. Poetul şi jurnalistul, Daniel Săuca, mai vehement şi cu citeste tot [...]

În singurătatea Apusenilor

În singurătatea Apusenilor

Iunie 2018

Efulguraţii este volumul semnat de Teofil Răchiţeanu, apărut la Editura Scriptor, Cluj-Napoca, 2018. Debutul în poezie îl realizează în anul 1969 cu un op intitulat Elegii sub stele, iar din cele 26 de titluri ale autorului spicuim: Somn de voevod, 1980, Ora singurătăţii, 1998, Cu rouă de Răchiţele, 2011, Împărat singurătăţii, 2017. Avem aşadar de-a face cu un autor prolific al cărui destin se concentrează în jurul creaţiei, catrenele lui Teofil Răchiţeanu fiind „o singură şi copleşitoare poemă, alcătuită dintr-o suită de stări existenţiale, profund legate între ele, ca un imens cântec despre viaţă şi despre moarte... Ele sunt eşantioane concentrate de mare poezie”, aşa cum pertinent afirma V. Fanache. Volumul este realizat citeste tot [...]

Poezia –  tăcere carcerală

Poezia – tăcere carcerală

Mai 2018

Armando Valladares este o figură emblematică a spaţiului literar cubanez, un poet care şi-a exersat scrisul în claustrarea impusă de regimul castrist. Volumul Cavernas del silencio (Caverne de tăcere) a apărut în colecţia Biblioteca Cubana Contemporanea, în Spania, 1983, şi aglutinează un grupaj de poeme scrise în urma experienţei carcerale, experienţă care l-a marcat definitiv, determinându-i stări distincte. În limba română, volumul apare în traducerea Aliciei Valeria Micu, iar traducerea interviului pe care îl reproducem în cele ce urmează, îi aparţine elevei Ştefania Morent de la Colegiul Naţional „Silvania”, Zalău. Interviul a fost gândit în urma lecturii volumului, iar majoritatea întrebărilor sunt formulate în concordanţă cu poe citeste tot [...]

Dialogul – catalizator multicultural

Dialogul – catalizator multicultural

Aprilie 2018

„Omul nu e o insulă, ci parte din continent” (Tzvetan Todorov), fiinţa este un fragment al continentului, iar culturile se află într-o continuă interacţiune. În încercarea de a-l descoperi pe celălalt, îţi descoperi propria identitate, „eu” şi „tu” devin complementari în amplul proces gnoseologic.  Scopul prim al cărţii Sita de ceară – Istorii din istoria unui ţinut transilvan, semnată de George Achim şi apărută la Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017, este de a investiga etnii diferite şi de a cunoaşte diferenţele dintre culturi. Volumul orchestrat în şapte capitole recompune geografia spirituală a Nord-Vestului transilvan şi reprezintă un repertoriu spiritual şi un sincretism cultural acribios realizat. Cercetarea s citeste tot [...]

De unde (ne) vine răul?

De unde (ne) vine răul?

Martie 2018

Mircea Cărtărescu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Solenoidului, 2016, i-a succedat Peisaj după isterie, apărut la Editura Humanitas, 2017, volum alcătuit dintr-o colecţie de articole publicate în reviste distincte din ţară şi străinătate în perioada 2007-2017, deopotrivă un grupaj de scrisori care dezvăluie concepţiile autorului despre România şi despre sine. Textele, distribuite în cinci secţiuni, vizează atât componenta politică şi socială, cât şi pe cea personală, mai atractivă, mai nostalgică, cu accent pe memoria afectivă. Autorul Orbitorului ne propune o altfel de abordare într-un volum cu puternice accente sociale, o radiografie pertinentă a contextului actual, un pamflet la adresa unei societăţi haotice, isterice, în ese citeste tot [...]

Memoria fricii

Memoria fricii

Februarie 2018

Insularitatea fiinţei, memoria fricii, dezrădăcinarea şi realitatea exilului interior sunt doar câteva din temele în jurul cărora îşi construieşte mărturisirea Herta Müller, în volumul, Regele se-nclină şi ucide, apărut la Editura Humanitas Fiction, 2017, traducerea din germană şi notele aparţinându-i lui Alexandru Al. Şahighian. Cartea este structurată în nouă eseuri despre supravieţuire, o privire retrospectivă asupra copilăriei şi maturităţii timpurii, o încercare de reconciliere cu un trecut dureros resimţit visceral. Scrisul Hertei Müller degajă seninătate, onestitate, nimic nu pare a fi ostentativ sau forţat, ceea ce frapează este naturaleţea mărturisirii, deopotrivă luciditatea cu care îşi priveşte autoarea existenţa abrutizat citeste tot [...]

Anatomie narativă

Anatomie narativă

Ianuarie 2018

Ţestoasa care priveşte pe fereastră este cartea de debut a Marinelei Opriş, apărută la Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca. Autoarea s-a născut pe data de 13 august 1981, în oraşul Târgu Mureş şi este absolventă a Universităţii de Ştiinţe şi Litere „Petru Maior”, profil filologie din oraşul natal. Volumul este alcătuit din 21 de pseudopovestiri precedate de o Introducere şi secondate de o Încheiere, povestiri ce compun o ingenioasă anatomie narativă în care pactul autobiografic se suprapune peste cel romanesc. Cartea este o prelungă mărturisire a senzaţiilor, a concepţiei autoarei despre actul scrierii surprinsă în Introducere. Scrisul ca amânare din lipsa timpului, dar şi din lipsa experienţei justifică oarecum debutul întârziat, d citeste tot [...]