Aboneaza-te la newsletter
Carmen Ardelean


Peroane și gări

Peroane și gări

Octombrie 2021

Plan de evadare,  Claudiu Ionuț Boia Debutul lui Claudiu Ionuț Boia în Cenaclul „Silvania”, în cadrul căruia a citit un grupaj de proze inedite, precedat, în acest an, de un debut în volum confirmă deopotrivă perseverența și apetența pentru scris. Apreciat, în cadrul cenaclului, pentru arta narativă, pentru ritmul narațiunii, pentru fluiditate și suspansul bine întreținut, pentru ingeniozitate și reverberațiile livrești, prozatorul sălăjean demonstrează și prin volumul Plan de evadare, publicat în 2021, la Editura Colorama, Colecția Cercul Literar de la Cluj-Proză, un potențial scriitoricesc ce merită valorificat.  Prefațat de Emilia Poenaru Moldovan, volumul reunește 12 proze scurte, așa cum transpare și din subtitlu citeste tot [...]

Pledoarie pentru amnezie

Pledoarie pentru amnezie

Septembrie 2021

Tot înainte Ioana Nicolaie Completând deopotrivă ciclul personal de romane cu asumată impregnare autobiografică, din care mai fac parte Pelinul negru și Cartea Reghinei, și pleiada actuală de volume ce ilustrează efervescent ultimii ani ai comunismului, romanul Tot înainte, apărut la Editura Humanitas, în 2021, e, înainte de toate, un amplu răspuns literar la o curiozitate familială, după cum confirmă dedicația prezentă pe chiar prima pagină a cărții: „Fiului meu, care m-a întrebat cum a fost comunismul”. Un filon autobiografic consistent, după cum mărturisea autoarea în momentul lansării romanului, constituie osatura cărții ce dezvăluie, prin episoade adesea zguduitoare, imaginea deceniului opt al secolului anterior, prin ochii citeste tot [...]

Revizuiri moromețiene

Revizuiri moromețiene

August 2021

Noaptea plec,  noaptea mă-ntorc Florin Lăzărescu Florin Lăzărescu e unul dintre scriitorii care nu se limitează la o egoistă cochetare cu direcții conexe literaturii, care nu și-a propus să aibă o relație cu beneficii cu arte și științe (precum marketing, management... literar), ci e un asumat narator polivalent, un literat în cel mai complet sens al cuvântului: filolog ca formație, prozator tradus în peste 10 limbi, coscenarist premiat internațional, blogger și publicist, membru al redacției revistei Suplimentul de cultură și PR al Editurii Polirom, fondator-organizator al Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași și al cenaclului OuTopos, pepinieră literară excepțională. Deloc străin de colecția Egograf citeste tot [...]

Solitudinea povestașului de cursă lungă

Solitudinea povestașului de cursă lungă

Iulie 2021

Locul desfătărilor.  Povestiri cu tâlc,  Leon-Iosif Grapini Că prozatorii ardeleni au o formulă narativă în care sunt, de multe ori, vizibile intenția moralizatoare, atenta aplecare asupra lumii, molcoma disecare a evenimentelor o dovedește și recentul volum semnat de Leon-Iosif Grapini. Locul desfătărilor, apărut în 2021, la Editura Școala Ardeleană, în colecția Școala Ardeleană de Proză e o carte-eveniment, e modul inedit în care autorul a ales să marcheze artistic aniversarea a 60 de ani. De altfel, sursa autobiografică e nu doar mai vizibilă, ci și deplin asumată, ceea ce plasează povestirile din acest volum pe linia realismului poate mai puțin magic decât în volumele anterioare, dar, cu siguranță, autentic.   citeste tot [...]

Cvintetul poliedric

Cvintetul poliedric

Iunie 2021

Unde așezăm plînsul copilului? Olimpiu Nușfelean O jumătate de secol de poezie reprezintă, fără îndoială, un moment semnificativ în viața oricărui poet, mai cu seamă a unuia care excelează prin sensibilitate, prin atentă aplecare asupra esențelor. Înainte de a fi o dovadă a perseverenței, cei cincizeci de ani de poezie sunt o dovadă a vocației lirice remarcate și de juriile care i-au acordat numeroase premii și distincții. Nu poate fi, așadar, întâmplătoare această apariție editorială ce evidențiază, chiar de la textul-escortă, semnat de autor, direcțiile tematice ale volumului și, în fond, ale întregii sale creații: „Mi-am dat seama că sunt scriitor în momentul când conștientizarea scrisului meu s-a întâlnit cu co citeste tot [...]

Oamenii de curcubeu ai lui Ioan-Pavel Azap

Oamenii de curcubeu ai lui Ioan-Pavel Azap

Mai 2021

Zgomot de sticlă spartă, Ioan-Pavel Azap     Cei douăzeci și șapte de ani de-a lungul cărora cunoscutul redactor al revistei „Tribuna”, entuziast suporter și antrenor al manifestărilor cinematografice de amploare, a publicat douăzeci și unu de volume par să fi așezat scriitura lui Ioan-Pavel Azap pe pilonii unui stil ce amalgamează firesc numeroasele genuri și formule artistice abordate. În consecință, fiecare dintre cele zece texte care construiesc volumul Zgomot de sticlă spartă, apărut la Editura Tribuna, Cluj-Napoca, în 2020, provoacă la o alternare permanentă a ochelarilor cu rame subțiri ai cititorului de poezie, cu ocheanul (re)întors al devoratorului de mono/bio-grafie, cu lornionul cinefilului sau cu instrumentarul audio-vide citeste tot [...]

Nume de cod: Stroboscopul

Nume de cod: Stroboscopul

Aprilie 2021

21 de zile,  Bogdan Brătescu   La debutul din 2004, cu romanul Triumful, Tudor Urian remarca trăsăturile prozei lui Bogdan Brătescu, unele tributare experienței de jurnalist: cursivitatea frazei, eleganța naturală a stilului, imaginația narativă debordantă, componenta eseistică și umorul discret. 16 ani mai târziu, Robert Șerban fixa, pe coperta a patra a volumului apărut la Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2020, formula narativă identificată în romanul 21 de zile, pe aceiași piloni: „Excelent povestitor, Brătescu scrie alert, cu șarm, umor și naturalețe (...)”.  L citeste tot [...]

Galantarul cu portrete

Galantarul cu portrete

Martie 2021

Stația Parcul Central, Luminița Rusu O galerie de portrete ne propune Luminița Rusu în volumul Stația Parcul Central, apărut la Editura Școala Ardeleană și recomandat de Cenaclul UBB, coordonat de Ion Mureșan. De altfel, titratul poet semnează și textul escortă, apreciind maturitatea prozatoarei, atribute importante ale stilului acesteia: „directețe, prospețime, firescul spunerii” sau ale artei narative, căci „Luminița Rusu simte când tensiunea povestirii scade. Atunci îi rupe firul și introduce un fel de potențiometre epice: descrieri de natură, portrete, detalii, observații psihologice”. Deși debutează, în 1996, în „Tribuna”, cu poezie, autoarea marchează momentul debutului editorial cu proză, prin volumul „O masă fă citeste tot [...]

Fulgurații și reverberații lirice

Fulgurații și reverberații lirice

Februarie 2021

Uioara felix, Emilia  Poenaru Moldovan Tot mai angrenată în fenomenul literar contemporan, tot mai prolifică, deopotrivă ca autor și ca editor, Emilia Poenaru Moldovan recidivează liric, în 2020, cu volumul sugestiv intitulat Uioara felix. Trădând nota confesivă, autoreferențială, chiar de la primul poem, asumându-și o candidă reconfigurare prin rememorare a universului copilăriei, într-o tonalitate dominată de elegiac doar în partea finală a volumului, mai degrabă alternând între nostalgii cu irizări ludice sau meditative și sensibilități încărcate de suavitate, poeta clujeană reușește să se plaseze pe linia tot mai evidentă a liricii confesive, a ultimilor ani, distingându-se, în același timp, prin ceea ce aș putea numi co citeste tot [...]

Fibulele solitudinii

Fibulele solitudinii

Ianuarie 2021

Leprozar, Daniel Săuca Daniel Săuca are, cu siguranță, un stil personal, inconfundabil, de a scrie. E o observație care mi se confirmă cu fiecare nou volum. Recitind – exercițiu autoimpus – cronicile în care încercam să dezvălui multiplele voci ale scriitorului, am observat, deloc surprinsă, că multe dintre notițele pe marginea volumului Leprozar (Editura Școala Ardeleană, 2020) coincideau cu cele consemnate pe marginea volumului La centru, prin nord-vest. Se evidențiază, din nou, tendința autorului de a-și construi meditațiile amare pe hipotexte de tip film, carte sau articol de presă; enunțurile păstrează dominanta eliptică, telegrafică, aforistică, interogativă; constantele tematice sunt reiterate obsesiv (solitudinea, scrisul, natur citeste tot [...]

Pledoarii pentru o „Evanghelie a timpului”

Pledoarii pentru o „Evanghelie a timpului”

Decembrie 2020

Prevestirea, Ioana Pârvulescu Cu o operă ce se întinde pe trei decenii, numărând 14 „scrieri principale” (15, cu romanul recent publicat), nouă traduceri și cinci antologii, cu o carieră universitară (indubitabil) emergentă, cu un background jurnalistic și editorial important, premiată național și internațional, Ioana Pârvulescu e, asemenea cărților sale, o ființă polimorfă, polifonică. Un îndârjit conchistador al timpurilor revolute. Un vajnic alchimist naratolog. Un fascinant chiromant al orizontalității și verticalității, al axelor umanității.  Fără a-și trăda aplecarea spre biografism, în ciuda exercițiului incitant de abordare a mitului lui Iona, Ioana Pârvulescu reușește, din nou, să poezească istorii începute citeste tot [...]

Desțeleniri  și deșertificări

Desțeleniri și deșertificări

Noiembrie 2020

Deșertul în literatură,  Constantin Tonu Validat, încă de la debut, prin Premiul Marian Papahagi al Uniunii Scriitorilor, Filiala Cluj, ediția 2019 și prin textul de pe coperta patru, semnat de Ștefan Borbély, Constantin Tonu pare să fi pășit cu dreptul la cei doar 25 de ani, în lumea oamenilor de litere, pentru care pasiunea lecturii se reflectă, cu succes, și în actul critic. Calitatea primului său volum, Deșertul în literatură, apărut la Editura Limes, 2019, ce a avut ca punct de start o lucrare de licență, demonstrează, pentru a câta oară, seriozitatea și elitismul literar ale școlii universitare clujene, dar și pepiniera statornică, reprezentată de Republica Moldova.  Cu o structură ce reflectă dimensiunea inițială citeste tot [...]

Jocurile pandemiei, în tehnică trompe l`oeil

Jocurile pandemiei, în tehnică trompe l`oeil

Octombrie 2020

Pandemia veselă și tristă,  Florina Ilis Apărut în iulie 2020, la Editura Polirom, volumul Florinei Ilis e, din multe puncte de vedere, o premieră. Autoare de poezie, teatru și eseu, scriitoarea clujeană s-a făcut remarcată mai cu seamă prin romanele a căror valoare a fost aureolată de premiile numeroase, acordate de cele mai prestigioase publicații și instituții de cultură din țară: Premiul României literare și al Fundației „Anonimul” Cartea Anului 2005, Premiul pentru Proză al revistei Cuvântul, Premiul pentru Proză al Radio România Cultural, Premiul pentru Proză al Uniunii Scriitorilor din România, Premiul „Ion Creangă” al Academiei Române, Premiul „Courrier International”, Paris (2010) pentru romanul Cruciada copiilo citeste tot [...]

(Ne)îndoieli, (ne)liniști,  (ne)dumeriri și câteva  (in)certitudini

(Ne)îndoieli, (ne)liniști, (ne)dumeriri și câteva (in)certitudini

Septembrie 2020

Cred că printre primele capete de acuzare, când vine vorba de presa de azi ar fi, pe lângă grava intenție de a dezinforma „cu premeditare”, ca să abuzăm, la modă, de pleonasm, absența stilului. A amprentei personale. A acelui nu-știu-ce pe care îl au artiștii în toată puterea cuvântului și care îi face ușor recognoscibili, inconfundabili. A acelui nu-știu-cum care te determină să spui că frumusețea, atunci când e vorba de scris, nu e o problemă de gust, iar sinceritatea nu e o problemă de principiu sau de atitudine, ci o stare de a fi. Noul volum de editoriale publicate de Daniel Săuca în perioada 2017-2020, intitulat Aș vrea să vă rog, permanentizează o formulă pe care am încercat să o fixez în prefața anteriorului volum de aceea citeste tot [...]

Nostalgiile unui  globe-trotter temporal

Nostalgiile unui globe-trotter temporal

August 2020

Creionul de tâmplărie, Mircea Cărtărescu Creionul de tâmplărie a fost, la început, una dintre cărțile achiziționate, cum altfel decât virtual, în perioada stării de urgență, când am fost încercată de o paradoxală teamă de inaniție... literară. Am simțit o nevoie acută de a-mi asigura provizii consistente de volume nou apărute și, deopotrivă, de volume semnate de autori dragi mie. Am citit mult, am citit cu patosul care-mi amintea de perioadele în care, în absența altor obligații, citeam mai mult decât respiram. Mai puțin Creionul de tâmplărie. Poate să fi fost de vină obișnuința de a parcurge cuprinsul fiecărei cărți, obișnuință care mi-a dat, la momentul acela, o dezamăgire provocată de (absolut deloc validata) suspiciune citeste tot [...]

Prestidigitații epice

Prestidigitații epice

Iulie 2020

Părul contează enorm, Dan Lungu Reunind 18 proze scurte publicate anterior, volumul Părul contează enorm, publicat la Editura Polirom, la finalul anului 2019, demonstrează chiar mai mult decât subliniază insistent, în prefața cărții, Marius Chivu: că suntem, încă de la debutul premiat din 1999, în fața unui mare prozator contemporan, care a marcat începutul de secol 21 prin opera sa, nu doar în țară, ci și peste hotare. O lectură atentă dezvăluie paradoxala calitate a prozei scurte a cunoscutului scriitor ieșean, și anume de a constitui deopotrivă determinantul și corolarul romanelor sale, ca într-un perpetuu proces de sublimare.  În cele câteva pagini care deschid volumul, Marius Chivu realizează o sintetică retrospectivă a par citeste tot [...]

Tonomatul de iluzii

Tonomatul de iluzii

Iunie 2020

Și se auzeau greierii,  Corina Sabău Pe emoție puternică, pe compasiune autentică și contrast mizează Corina Sabău în romanul Și se auzeau greierii, apărut în 2019, la Editura Humanitas. Cu o activitate literară relativ redusă, dar nominalizată și premiată în țară și în străinătate, ba chiar tradusă sau introdusă în antologii, cu un apetit recent pentru o altă artă, cea cinematografică, dar și pentru atelierele de scriere creativă, autoarea surprinde extrem de plăcut prin scriitura atentă, densă, chirurgicală. O confesiune cutremurătoare a unei femei ce trăiește drame care se succed sau se suprapun în existența ei antedecembristă delimitează planul central al romanului care ar putea fi, el singur, suficient de put citeste tot [...]

Principiul capilarelor comunicante

Principiul capilarelor comunicante

Mai 2020

Severus, Emilia Poenaru Moldovan După mișcări oscilatorii numeroase, iscate de neliniștea specifică oricărui cronicar literar care e în căutarea pietrei filosofale a fiecărui volum, doar finalul volumului Severus, apărut la Editura Colorama, Cluj-Napoca, 2018, mi-a oferit „cheia închisorilor sale”, și-mi permit să parafrazez chiar autoarea, preluând, cu o mică modificare strategică, titlul unui volum de poeme despre care scriam chiar cu un an în urmă. De fapt, ideea care s-a conturat tot mai puternic cu fiecare pagină a textului Petru e că prozele scurte ale Emiliei Poenaru Moldovan amintesc de principiile vaselor comunicante ale lui Pascal, în aceeași măsură în care trimit la teoria probabilităților care a făcut obiectul de interes al a citeste tot [...]

Simfonii sinestezice

Simfonii sinestezice

Aprilie 2020

Flori, tablouri și o vioară, Vera Ieremiaș Impresionant prin fericita îngemănare a artei cu știința (textului și nu numai), volumul Flori, tablouri și o vioară. Trei mini-trilogii, semnat de Vera Ieremiaș, pseudonimul Veronicăi Lazar, continuă seria începută de autoare în 1999, cu După echinocțiu, proză scurtă, volum urmat de romanele Marea Neagră se varsă în Atlantic, 2001, Terasa ogarului sprinten, 2009, Aurul din piatră, 2011 și Privire de pe o cocoașă de cămilă, 2012, povestiri. Membră a Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, cu o carieră în învățământ, începută pe meleaguri sălăjene, la Liceul Pedagogic „Gh. Șincai” Zalău, Vera Ieremiaș amintește, prin formula narativă pe care o propune, de un inedit ș citeste tot [...]

Cartografii revuistice

Cartografii revuistice

Decembrie 2019

Zigzag printre reviste, Rodica Lăzărescu E un spirit viu și deschis, fericit aliaj de rigurozitate academică și eleganță lingvistică, ba chiar stilistică, împătimit și inspirat om de litere. Scrie, corectează, corespondează cu verva și pasiunea celui care și-a intuit și urmat destinul. E generoasă când e vorba de cei care-i seamănă și înverșunată când e vorba de respectul pentru limba „ce-o vorbim”. E aproape de tot ce înseamnă fenomenul literar, poate chiar cultural de azi, nu doar prin revista pe care o coordonează, ci și prin cronici, dar, mai cu seamă, prin interviurile care, cred eu, îi luminează cel mai bine elocința, erudiția, jovialitatea, acribia. Ce-a de-a cincisprezecea carte semnată de Rodica Lăzărescu nu e altceva de citeste tot [...]

Tripticul feminității

Tripticul feminității

Noiembrie 2019

Romanele ipostazelor  (mitice) ale eternului  feminin – Mircea Tomuș Seria „Mircea Tomuș – Micromonografii ale romanului românesc”, realizată în cadrul unui proiect al Bibliotecii Județene „George Coșbuc” din Bistrița-Năsăud conduse de Ioan Pintea, s-a întregit în 2019 cu un al optulea volum intitulat Romanele ipostazelor (mitice) ale eternului feminin. Cele trei eseuri care stau sub semnul temei vizibile încă din titlu tratează tot atâtea imagini reprezentative ale feminității din trei cunoscute romane românești: Adela lui Garabet Ibrăileanu, Rusoaica lui Gib Mihăescu și Maitreyi, semnată de Mircea Eliade.  Elaborate într-o manieră deopotrivă academică și didactică, urmărind deopotrivă genul proxim și d citeste tot [...]

Pseudo(i)logiile zilelor noastre/ Săptămâna patimilor poetice

Pseudo(i)logiile zilelor noastre/ Săptămâna patimilor poetice

Octombrie 2019

P.S., Virgil Leon Atipic în raport cu scriitura contemporană, dar constant în raport cu propria formulă, Virgil Leon recidivează poetic, prin volumul P.S., apărut în 2018, la Editura Idea Design @Print, Cluj-Napoca. O retrospectivă a ultimilor 7 ani, trecuți de la anteriorul volum de versuri, intitulat 3 (2011) se configurează în semne și simboluri, așa cum ne-a obișnuit deja autorul, în cele 7 secțiuni ale volumului, la care se adaugă o Errată. E aici o lume contemporană în 7 zile, ca 7 ani, ca o viață, sintetizată prin emblematice vorbe de duh actuale, semnate de Augustin Zegrean și Petre Daea, „postate” ca inspiraționale mottouri: „Suntem câți trebuie să fim. O săptămână nu e o viață” și „Pesta mă deșteaptă, grija mă citeste tot [...]

Reflexii ale realismului fantastic

Reflexii ale realismului fantastic

Octombrie 2019

Prima ședință de cenaclu din toamna 2019 a avut-o ca protagonistă pe Ancuța Mărieș, cunoscută membrilor cenaclului prin fragmentele din romanele fantasy sau autobiografice prezentate în anii anteriori. Recunoscând eterogenitatea textelor, dimensiunile variabile ale acestora, explicabile având în vedere scrierea lor în etape diferite ale creației, autoarea a subliniat recurența anima-animus, prezența personajelor gregare și tranziția de la rudimentar la profund în cele opt proze cuprinse în volumul Leopard în pustie. Lectura unor fragmente din două dintre cele opt proze l-a determinat pe Ion Pițoiu-Dragomir să afirme că autoarea are dramul de nebunie necesar unui scriitor, apreciind acțiunea îndrăzneață și ținuta de basm clasic, dar, totuș citeste tot [...]

Sinergii de ieri și de azi

Sinergii de ieri și de azi

Septembrie 2019

Uscătoria de partid,  Radu Țuculescu O energie narativă greu egalabilă degajă recentul volum de blitz-proze Uscătoria de partid, publicat la Editura „Școala Ardeleană”, cu o prefață semnată de Petru Poantă (preluată din prima ediție, din 2010), ilustrată de Renata Vivien Barna și cu texte critice realizate de Adina Dinițoiu și Vasile Gogea. Vorbim, așadar, de o a doua ediție, revăzută și adăugită, a prozelor scrise între 1986 și 2016, apărute în volume și diverse reviste literare, mai cu seamă ca variantă de foileton în revista online Literomania, după cum precizează Adina Dinițoiu în postfața cărții, o formă perfectă, am zice, de marcare a celor șapte decenii de existență și a celor peste 35 de ani de activitate citeste tot [...]

Când „nu se plăte”, „îngăduie, Doamne!”

Când „nu se plăte”, „îngăduie, Doamne!”

August 2019

Spre inima lui Sisif și alte povestiri,  Ștefan Jurcă 26 de proze scurte (și foarte scurte) cuprinde recentul volum de proză scurtă, semnat de Ștefan Jurcă, apărut la Editura Ethnologica din Baia Mare, în 2019. E vizibilă, de la primele povestiri, o eterogenitate a dominantelor: de la poem în proză, la tablou, anecdotă, jurnal, amintire, epistolă, declarație/depoziție, reportaj artistic („Vila Wagner”). Unele texte sunt ele însele eterogene; „Valea vicleană” lasă, inițial, impresia unui complex reportaj, inițial, umoristic, cu alură de fapt divers, ce se metamorfozează în tragică idilă, când temperată, când furtunoasă, pigmentată cu afaceri oneroase și cu mici conflicte tipic românești, ba chiar cu siderante acte de van citeste tot [...]

Din viitor, spre trecutul prezent

Din viitor, spre trecutul prezent

Iulie 2019

Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău – 50 La ceas de sărbătoare, prilejuită de aniversarea unei jumătăți de secol de existență, Alma Mater a învățământului pedagogic sălăjean își va omagia cititorii, va cinsti memoria celor care au contribuit la prestigiul școlii, iar astăzi nu mai sunt printre noi și va evidenția parcursul școlii și al celor care și-au adus contribuția la bunul renume al instituției prin evenimentele care se vor desfășura în perioada 3-4 octombrie 2019. Un preambul al acestui eveniment s-a desfășurat în 17 mai, anul curent, când peste 50 de foști profesori și elevi ai școlii, din toate cele cinci decenii de existență a ei, au rememorat anii petrecuți în bănci sau la catedră, în cadrul unei mese ro citeste tot [...]

Peceți albe

Peceți albe

Iunie 2019

Zori la Bălgrad,  Ion Pițoiu-Dragomir Despre miracolul cuvântului șoptit sau sălășluit în gând, care zidește lumi, făurește nații și pecetluiește destine, dar și despre miracolul uniunii în cuget și simțiri, dincolo de spațiu sau timp scrie, cu sensibilitate și patos, Ion Pițoiu-Dragomir în volumul închinat Centenarului Marii Uniri, Zori la Bălgrad, apărut la Editura Caiete Silvane, în 2018. Calitatea de carte-omagiu, de odă închinată celor a căror existență a fost marcantă și marcată de marele eveniment istoric, perceput și pe dimensiunea lui religioasă, e vizibilă deopotrivă în Pisania care precede poemele (S-a făurit această carte în amintirea sumănarilor care și-au pus viețile zălog pentru Marea Unire de la 1 D citeste tot [...]

Tablouri, statui  și arpegii

Tablouri, statui și arpegii

Mai 2019

Cheia închisorilor mele, Emilia Poenaru Moldovan Debutând, în 2004, cu un volum de proză scurtă, intitulat Ca vântul și ca gândul, Emilia Poenaru Moldovan a ales să alterneze, sistematic, epicul cu liricul, în cele patru volume publicate. Dulcea dependență de literatură e trădată însă și de alte două inițiative complementare procesului de creație: înființarea unui cenaclu literar online, Cercul literar de la Cluj, în 2016, și a unei colecții cu același nume, la Editura Colorama. E, de altfel, colecția în care autoarea alege să-și reediteze, în 2018, după revizuire și adăugire, volumul de poezie Cheia închisorilor mele, apărut, în varianta inițială, în 2016.  Beneficiind, prin prefață, de girul lui Ion Mureșan, prin tex citeste tot [...]

Literatura – ca spațiu al congruenței cu noi înșine

Literatura – ca spațiu al congruenței cu noi înșine

Aprilie 2019

O recidivă literară îmbucurătoare a fost prezența Cristianei Sabou, elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național „Silvania”, în Cenaclul literar „Silvania”, în ședința de cenaclu din 28 februarie. Prin textele „Între război și pace”, „Uriașul”, „Umbra lui Sebastian”, „Evadare din gri” și „De-a spânzurătoarea”, tânăra autoare a reconfirmat talentul narativ și sensibilitatea lirică. Cu perspective variate asupra textelor, dar cu evidente intenții de catalizatori, membrii cenaclului au evidențiat particularitățile textelor, elementele care susțin originalitatea și au fost generoși în a oferi sugestii. Considerând că literatura e, pentru Cristiana Sabou, un necesar catharsis, Ancuța Mărieș a subliniat semnif citeste tot [...]

Casa de culoarea sufletului

Casa de culoarea sufletului

Aprilie 2019

Crucea nopții, Menuț Maximinian Fervent militant pentru literatură, autor de poezie, critică literară, studii etnologice și jurnalism, premiat național și internațional pentru creațiile sale literare și pentru publicistică, Menuț Maximinian reușește, prin cel de-al patrulea volum de poeme, să facă vizibil un filon tradițional care-l definește: Crucea nopții, apărut la Editura Școala Ardeleană, 2018, în colecția Școala ardeleană de poezie. Sintetice și sincretice, poemele sale sunt elocvente creații în care panteismul, misticismul permit o plasare a poetului pe linia tradiționalistă, în ciuda notelor neomoderniste și postmoderniste. Structurat ca un diptic aparent antitetic, dacă am avea în vedere toposul dominant, volumul se remarcă citeste tot [...]

Despre un autentic partizan al literaturii

Despre un autentic partizan al literaturii

Martie 2019

Pentru cel a cărui religie este literatura, duminica devine deopotrivă timpul şi spațiul de taină, în care se odihneşte de lumea dezarticulată, în ceea ce numeşte „liniştea atât de necesară mie”. Simțim, în fiecare cronică literară ce poartă semnătura autorului, prezența Omului fără buzunare, dispus, în repausul duminical, la o plimbare prin sine şi prin literatură, de unde mai aruncă, amar şi fugitiv, o privire spre degringolada apocaliptică pe care o trăim atât de acut. De aici, particularitatea organică a textelor, eterogenitatea, care nu e decât produsul multiplelor identități literare ale autorului care nu poate şi nu vrea să anuleze nici eseistul, nici poetul, nici profesorul atunci când decide să poziționeze cronicarul ca vioar citeste tot [...]

Sinergiile senectuții

Sinergiile senectuții

Februarie 2019

Roman sub acoperire,  Nicolae Prelipceanu Scriind un roman sub acoperire, Nicolae Prelipceanu reușește să reunească, sinergic, poemul și drama senectuții, într-o monografie a neliniștilor și, deopotrivă, a liniștilor, a interogațiilor și a afirmațiilor pe care numai înțelepciunea vârstei le aduce. Cu un titlu voit ambiguu, calitate a stilului ce e, de altfel, o constantă a întregului volum, cartea apărută la Editura Cartea Românească, în 2018, reunește 19 narațiuni-ca-pitole dominate de o subiectivitate și de un biografism asumate, chiar și atunci când fericite derogări ficționale transcend, asemenea unui plan oniric compensatoriu, textul. Coperta e, în acest sens, mai mult decât ilustrativă, căci asistăm, cu fiecare text în citeste tot [...]

Metaactualități subiective

Metaactualități subiective

Ianuarie 2019

Deschisă cu un colind tradițional, interpretat de elevele Florina Ardelean, Alexandra Berinde, Mălina Bodea, Simina Colcer și Kovacs Corina, din clasa a XI-a B, de la Liceul Pedagogic „Gh. Șincai” Zalău, ultima ședință de cenaclu din 2018 a prilejuit reîntâlnirea cu textele lui Daniel Săuca. Cunoscut pentru deosebita activitate culturală, premiat pentru volumele de poezie, apreciat pentru calitatea de gazetar și eseist, redactorul-șef al revistei „Caiete Silvane” a citit câteva dintre textele care vor face parte din volumul „Leprozar”, unele publicate deja, altele aflate în stadiu de manuscris. Stilul personal a fost ușor recognoscibil în minieseurile ce păstrează tonul dubitativ, regăsit și în volumele anterioare. Centrarea pe problem citeste tot [...]

Feerii transilvane

Feerii transilvane

Ianuarie 2019

Măcelăria Kennedy, Radu Țuculescu Cel mai recent roman publicat de Radu Țuculescu, cu un an și ceva înainte de aniversarea a 70 de ani de viață, în 1 ianuarie 2019, a reconturat, cu fiecare pagină, portretul pe care, involuntar, i l-am conturat autorului, după cele câteva întâlniri culturale organizate cu ocazia Zilelor revistei „Caiete Silvane” sau de către Filiala Cluj a USR Nonconformist, dinamic, cu un umor contagios, cu o atitudine degajată, dar elegantă, cu o nevoie de continuă schimbare de decor, cu o superioritate dată de împăcarea cu toate cele trecătoare, neînsemnate ale lumii, acompaniate, fericit, de un șarm nejucat, autentic, sunt deopotrivă autorul și personajele sale din „Măcelaria Kennedy”, roman apărut la Polirom, î citeste tot [...]

România 100 - adevărat tratat de manipulare

România 100 - adevărat tratat de manipulare

Decembrie 2018

Detonarea, Dan Stanca Dan Stanca răspunde în romanul Detonarea, în avans și fără a fi fost solicitat, la întrebarea pe care Daniel Săuca o lansa în mediul virtual, în urmă cu aproape două luni. Despre „România la 100 de ani. Ce ar (mai) fi de spus?” scrie, așadar, prozatorul care, de la debutul din 1992, a publicat peste 25 de romane. O manieră inedită și cât se poate de duală de a semnala și semnaliza un moment și un traiect istorice, un parcurs printr-un recurs, biografii singulare care fixează, pe coordonate simbolice, biografia poporului român din ultimul secol de existență.   Organizat în patru capitole, cu titluri simple – Străbunicul, Bunicul, Tatăl, Fiica – ce trădează deopotrivă narațiunea cronologică, personaju citeste tot [...]

Literatura din viață, viața în literatură

Literatura din viață, viața în literatură

Noiembrie 2018

Ședința de cenaclu, din luna octombrie 2018, a prilejuit întâlnirea cu poezia celei care a debutat cu literatură fantasy, Ancuța Mărieș. Întrebarea care s-a iscat, înainte de citirea poemelor din volumul recent lansat, a fost dacă va triumfa poezia sau proza ce poartă semnătura autoarei.  Ancuța Mărieș a precizat, chiar înainte de citirea textelor, că este vorba despre un roman în versuri, ce surprinde nu neapărat epoci istorice, deși există o cronologie evenimențială și sentimentală, evidențiată prin menționarea anului redactării, prin introducerea unor poze din epocă sau o unor comentarii recente de pe Facebook, ci mai degrabă epoci existențiale, în care e surprinsă, mai cu seamă, evoluția femeii, felurile în care a iubit.  citeste tot [...]

Șah dublu,  prin descoperire

Șah dublu, prin descoperire

Noiembrie 2018

Cinegrafii, Simona Ardelean Faptul că Simona Ardelean a fost, în 2014, câștigătoare a Concursului pentru debut al Editurii Adenium din Iași, secțiunea Eseu, cu teza de doctorat publicată cu titlul Flăcări, foc, arderi interioare în raportul vizual-verbal. Eseuri despre artă și literatură are, în ciuda aparențelor contrare, o foarte mare importanță în economia activității ei ulterioare, de cronicar de film. Sesizasem încă de atunci, chiar dacă o entuziastă cronică la teza ei a rămas în stadiul de proiect, că autoarea alege să scrie despre artă „după chipul și asemănarea sa”, adică texte sinestezice, profunde, pline de sensibilitate, dar și de detalii semnificative, eterogene, punctate cu analogii ce denotă o excelentă cultură c citeste tot [...]

Tratat de neliniști, tratat de „Ce s-ar fi întâmplat dacă...?”

Tratat de neliniști, tratat de „Ce s-ar fi întâmplat dacă...?”

Octombrie 2018

Misterul mașinuțelor chinezești, Florin Irimia 40 de povestiri scrise la 40 de ani sunt reunite în volumul apărut în 2017, la Editura Polirom, în colecția „Ego.Proză”, volum ce preia titlul uneia dintre cele mai emoționante povestiri, ce oferă, in micro, o imagine concludentă a anamnezei ce se ascunde în spatele fiecărui text.  Lector universitar, prozator și cronicar literar, Florin Irimia joacă, în cartea sa, prețioasa carte a sincerității parțial, inteligent asumate. Pendulând între realitatea-așa cum a fost – și realitatea romanțată pe care ne-o întoarce, ca un bumerang, memoria – cu precădere cea afectivă – prozatorul reușește să creeze un efect invers celui pe care îl are o carte memorialistică, autobiografică: citeste tot [...]

Despre anotimpuri esențiale, în ritm de menuet

Despre anotimpuri esențiale, în ritm de menuet

Septembrie 2018

Viața, de la capăt, Leon-Iosif Grapini Deși a debutat cu versuri, „meteahnă” veche, dacă avem în vedere mărturiile autorului din volumul „Viața, de la capăt”, Editura Paralela 45, Pitești, 2018, Leon-Iosif Grapini este, prin excelență, un povestaș. N-au scăpat de o binemeritată premiere, realizată de Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, romanul „Memorialul Cetății” și volumul de proză scurtă „Capăt de linie”. Subintitulat „roman”, „Viața, de la capăt” îmbracă, mai degrabă, forma unei lucrări autobiografice, de graniță, care înglobează elemente memorialistice, în special amintiri și colportări diaristice, pe care autorul reușește să le determine să fuzioneze magmatic, într-un produs narat citeste tot [...]

Silvia Bodea Sălăjan la Cenaclul „Silvania”

Silvia Bodea Sălăjan la Cenaclul „Silvania”

Mai 2018

11 volume alcătuiesc creația literară a scriitoarei Silvia Bodea Sălăjan, de la al cărei debut liric, cu volumul „În căutarea Graalului” au trecut 26 de ani. Cu câteva zile înaintea Festivalului „Primăvara Poeziei”, în cadrul căruia s-a lansat cartea „Serbările luminii”, autoarea a prezentat colegilor de cenaclu un grupaj eterogen de poeme incluse în acest recent volum.  Desfășurată în chiar ziua alegerii președintelui Uniunii Scriitorilor din România la Filiala Cluj, 19 aprilie, ședința a reunit membrii de bază ai cenaclului (Marcel Lucaciu, Daniel Săuca, Daniel Hoblea, Ion Pițoiu-Dragomir, Florin Horvath, Viorel Tăutan), care au apreciat, unanim, evoluția creației lirice a autoarei, aspect susținut și de textul escortă semna citeste tot [...]

Anamneze și autofagii

Anamneze și autofagii

Aprilie 2018

Cei frumoși și cei buni, Cristian Fulaș   Aș fi fost totalmente de acord cu afirmația plină de substanță și de umor dulce-amărui a domnului Ioan Maria Oros, prin care își deschidea discursul din cadrul Zilelor revistei „Caiete Silvane”, ediția 2018, dacă nu aș fi avut extrem de viu, în minte, textul care încheie volumul Cei frumoși și cei buni, semnat de Cristian Fulaș. Autorul sălăjean deplângea soarta autorilor care, nevoiți să vorbească despre cărțile lor, nu au la îndemână niciun volum care să-i învețe cum să facă asta, spre deosebire de criticii literari care sunt, din acest punct de vedere, într-un real și inechitabil avantaj. Tânărul prozator menționat mai sus rezolvă „în regie proprie” delicata problemă, citeste tot [...]

Simultanul de șah

Simultanul de șah

Martie 2018

Pereți subțiri, Ana Maria Sandu Multă vreme m-am întrebat, chiar dincolo de perioada copilăriei în care s-a înfiripat această nelămurire, care o fi fost filosofia de viață a jucătorilor care participau la concursuri internaționale de șah prin corespondență. Treceau săptămâni în șir de la o carte poștală la alta, de la o mutare la alta. Mult peste o lună – în funcție de țara în care locuia adversarul tău – te despărțea de viitoarea mutare pe care încercai să o anticipezi cu sau fără o bibliografie de specialitate alături. În perioada sărbătorilor, cotrobăiam înfrigurată în cutia poștală după vederi și felicitări scrise de oameni pe care nici eu, nici tatăl meu nu i-am cunoscut vreodată, dar care ne urau, bănuiam, nu citeste tot [...]

Purgatoriile unei metavoci, purgatoriile unui metapersonaj

Purgatoriile unei metavoci, purgatoriile unui metapersonaj

Ianuarie 2018

Cerul unui ocnaș (metaroman),  Ion Pițoiu-Dragomir Considerate elemente paratextuale, titlul și subtitlul unei opere sunt privite, adesea, ca firești, necesare convenții literare. Titlul subiectiv, deci tematic, în viziunea lui G. Genette, propus de scriitorul Ion Pițoiu-Dragomir pentru recentul roman Cerul unui ocnaș e secondat de un explicit subtitlu, metaroman, care, alături de particularitățile scriiturii deja consacrate, a stârnit vii și interesante reacții în cadrul Cenaclului Silvania. Considerațiile celor care au participat la ședința de cenaclu au fost consistente și aplicate, conturând o imagine polifonică a modalităților de receptare a textului.  Pornind de la impresia generală pe care o lasă lectura romanului, sintetiz citeste tot [...]

Drame, trame, idiograme

Drame, trame, idiograme

Decembrie 2017

Cenușa rece, Mihaela Perciun Câștigătoare a Premiului Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova în 2012, a premiului I, secțiunea proză, „AGB”, România, 2010 și a unui premiu UNITEM, pentru piesa de teatru Mitică-i omul nostru, Mihaela Perciun reușește, prin romanul Cenușa rece, lansat în luna noiembrie 2017, în Chișinău, să confirme deopotrivă calități de prozator și dramaturg, alături de veleități de poet. Având girul Editurii Polirom, care îi publică romanul în colecția „Ego. Proză”, coordonată de Lucian Dan Teodorovici, Mihaela Perciun propune o formulă neobișnuită de roman, dacă avem în vedere particularitățile structurale și compoziționale. În ciuda originalității formulei narative, lectura romanului mi-a amint citeste tot [...]

Ștanțări în oglindă Logodnica, Doina Ruști

Ștanțări în oglindă Logodnica, Doina Ruști

Noiembrie 2017

Apelez la o anumită analogie, extrem de sugestivă, de câte ori sunt nevoită să explic ce înseamnă perspectiva sau de ce sesizăm o varietate a punctelor de vedere asupra unei situații care pare clară, neinterpretabilă. Am găsit exemplul într-un manual cu exerciții nonformale, recomandat pentru activități care au ca teme toleranța, diversitatea. Patru grupuri de participanți se așază în jurul unei coli pe care e plasată litera E, stilizată ca un . Ideea exercițiului e că numai un singur grup vede, în fond, litera , cea pe care propunătorul exercițiului a notat-o pe foaie. Ceilalți, plasați pe alte trei laturi ale colii, văd un  dacă sunt în dreapta, un  dacă sunt în stânga, respectiv un . Întrebările care se nasc sunt, evident, numeroase. citeste tot [...]

Dresura de specimene

Dresura de specimene

Octombrie 2017

Cel care cheamă câinii,  Lucian Dan Teodorovici S-a discutat și s-a scris mult despre ipostazele în care se manifestă artistic un scriitor, despre statutul bivalent – poet/prozator, poet/critic – despre pericolele sau avantajele pe care le incumbă această dualitate, despre influențe și interdependențe. Cât de util îi e poetului, prozatorului sau dramaturgului instrumentarul criticului, istoricului literar sau chiar al cineastului, al actorului sau al regizorului e greu, dacă nu imposibil, de cuantificat. În cazul în care prozatorul își asumă identificarea cu personajul-narator, influența pe care o are statutul de regizor al scriitorului pare mult prea delicată.  E cazul romanului autobiografic Cel care cheamă câinii, care oferă citeste tot [...]

Despre sublima artă a dirijării iscusite a cuvintelor

Despre sublima artă a dirijării iscusite a cuvintelor

Septembrie 2017

Invitație la confesiuni, Rodica Lăzărescu Un volum de interviuri precum „Invitație la confesiuni”, semnat de Rodica Lăzărescu, redactor-șef al revistei „Pro Saeculum”, poate produce grave probleme de încadrare în „gen și specie” a „confesiunilor” care nu pot fi declarate, simplu și, mai ales, sec, texte de graniță. Apărute, după cum se precizează, în perioada 2014-2016, în revistele „Pro Saeculum”, „Ateneu”, „Vatra veche”, „Argeș”, „Cronica veche” și ordonate strict după criteriul cronologic, cele 25 de interviuri-„subca-pitole” sunt dovada evidentă a faptului că, atunci când erudiția și neliniștea interogativă sunt dublate de un talent al stabilirii direcțiilor și sensurilor, un interviu poate să s citeste tot [...]

Magister ludi

Magister ludi

August 2017

Jocul de-a anotimpurile, Voichița Lung Unii dintre noi locuim, de mulți ani, într-un alt Zalău decât cel pe care îl vedem, adică Zalăul cu străzi, clădiri și magazine sau cel zugrăvit, când în tempera, când în ulei, naiv sau expresionist, de presa locală. Locuim într-un Zalău invizibil și, în același timp, extrem de paradoxal, tot mai vizibil în lumea culturală românească: „Zalăul cuvintelor”. Pentru noi, „Zalăul cuvintelor” înseamnă, în ultimii (destul de mulți) ani, editura și revista „Caiete Silvane”. In extenso, aș zice că înseamnă Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj.  Câștigătoare a premiului pentru debut, secțiunea poezie, la cea de-a doua ediție a concursului organizat de Editura „Caie citeste tot [...]

Nostalgii rurale

Nostalgii rurale

Iulie 2017

După volumele Când cerul era pe sfârșite, apărut în 2011, la Editura Limes și Bere și pantofi cu toc, publicat de Editura Eikon, în 2014, Bianca Tămaș lansează, în 2017, la Editura Școala Ardeleană, volumul Anuță dragă. Opt povestiri semiindependente și un epilog alcătuiesc osatura cărții care poate fi privită deopotrivă ca un microroman sau ca o micromonografie a unei povești de dragoste, pe care autoarea a auzit-o de nenumărate ori, cu mici variațiuni pe aceeași temă, de la bunica sa, protagonista idilei atent evocate și dezvoltate în volum. De altfel, volumul e dedicat bunicilor „care m-au crescut și mi-au arătat ce înseamnă dragostea adevărată”. Că tema centrală e dragostea, în toată complexitatea ei... „rurală”, e ev citeste tot [...]

Tinerei generații,  cu dragoste...

Tinerei generații, cu dragoste...

Iunie 2017

Vă propun, dragi absolvenți, să facem împreună o scurtă recapitulare pentru viață, un exercițiu de memorie pornind de la noțiunea de timp. Cred că sunteți de acord că unul dintre cuvintele care și-a schimbat cel mai mult semnificația în anii pe care i-ați trăit a fost cuvântul timp. Vă amintiți de câte ori i-ați auzit pe cei mari spunând: Nu am timp? Vă amintiți de câte ori v-ați întrebat cum putem face să le cumpărăm oamenilor mari niște timp? Treptat, școala v-a învățat să priviți altfel timpul. Matematica, fizica, științele v-au făcut să vă răzgândiți de nenumărate ori asupra valorii timpului. Literatura și filosofia v-au făcut să meditați la trecerea lui. Crescând, ați înțeles, mai apoi, că timpul nu se măsoară, de citeste tot [...]

Falsificatorii de fericire

Falsificatorii de fericire

Mai 2017

Fabrica de fericire, Anca Goja Un volum de proză scurtă al cărui titlu e „Fabrica de fericire” pare o inteligentă strategie de marketing, într-o perioadă în care obsesiile societății contemporane sunt timpul și consumismul, mai ales comerțul cu fericiri (majoritatea) iluzorii. În fapt, volumul publicat în 2016, la Editura Școala Ardeleană, în colecția Școala ardeleană de proză e un act cathartic, așa cum mărturisește autoarea, generoasă în detalii care dezvăluie laboratorul de creație.  După volumele „Convorbiri cu elite” și „Un jurnalist prin bibliotecă”, în care e vizibil jurnalistul Anca Goja, odată cu debutul în revista „Familia”, cu povestirea „Grădina cu trandafiri”, se întrevede prozatorul care a câ citeste tot [...]

Zilele „Caiete Silvane” 10

Zilele „Caiete Silvane” 10

Aprilie 2017

A zecea ediție a Zilelor revistei „Caiete Silvane”, desfășurată în perioada 24-25 martie 2017, n-a fost un simplu eveniment cultural, o  simplă manifestare menită să marcheze un deceniu de întâlniri aniversare, în urbea de la poalele Meseșului. Cred că această ediție, asemenea fiecăreia dintre cele anterioare, a fost un Eveniment. Un Eveniment de artă. Literară, fotografică, muzicală, istorică, folclorică. Și nu numai. Și a fost, înainte de toate acestea, o Manifestare. Una firească, normală, reprezentativă pentru cei care au, de 10 ani și mai bine, un crez. Formulat firesc, normal, reprezentativ: CREDEM ÎN CULTURĂ. Deschise de managerul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Daniel Săuca, evenimentele derulate în sala citeste tot [...]

Semiotici gramaTEMAtice

Semiotici gramaTEMAtice

Aprilie 2017

Din gramaTEMAtica, Vasile Gogea O răsfoire rapidă a elegantului volum Din gramaTEMAtica, semnat de Vasile Gogea și apărut în 2016, la Cluj-Napoca, în colecția „Școala ardeleană de poezie”, ar confirma existența unor substanțiale intersecții cu volumele anterioare, despre care Irina Petraș scria că sunt „avare cu vorbele”, „jocuri sibilinice de cuvinte, cu un miez la vedere și cu unul ascuns printre rânduri”. Fragmentele exegetice găzduite de copertele volumului, scrise în 1999 și 2006 de Ion Mureșan și Gheorghe Grigurcu, surprind ceea ce reprezintă, cu siguranță, nota distinctă, amprenta unică, formula lirică autentică a poeziei lui Vasile Gogea. Inclusiv în maniera personală de a „com-pune” titluri. După „Propoiez citeste tot [...]

Inocenții,  Ioana Pârvulescu

Inocenții, Ioana Pârvulescu

Martie 2017

Cât de mult reușește o copertă să reproducă „desenul din covor” al unei cărți e greu de cuantificat. O excepție ar fi însă volumul „Inocenții”, semnat de Ioana Pârvulescu, în cazul căruia simbolurile cromatice sau geometrice ne poartă spre vremea în care învățam „Să țesem frumos” sau ne exersam abilitățile de constructori, cu uzatele piese de lego, creând, imaginând lumi. Nici alternarea literelor de tipar (ale oamenilor „mari”) cu cele stângace, căutat caligrafice, de mână, n-aș crede că e întâmplătoare. Și dacă în urmă cu doi ani autoarea, cunoscut și titrat cadru universitar bucureștean, își exersa discursul liric, „cuvintele inocente” în volumul „Cum continuă povestea”, exercițiul pe care îl propune în citeste tot [...]

A trăi la firul ierbii

A trăi la firul ierbii

Februarie 2017

Cexina Catapuxina, Matei Florian Cu un text escortă care poate dezarma prin cunoscutul pre-text, aproape demonetizat, al manuscrisului găsit/primit de autor, romanul publicat de Matei Florian, la Editura Polirom, în 2016, e deopotrivă contrariant și de magnetizant, asemenea titlului. Încărcat de valențe mistice, rostit de personaj ca o formulă magică, titlul e, la origini, așa cum mărturisea autorul la o lansare de carte în Sibiu, o sintagmă-imprecație, o sudalmă rostită, în copilăria lui, de bunică, în momentele de tensiune. Intervenția autorului nu a evidențiat însă doar mecanismele interioare ale cărții, obsesii tematice, legătura dintre literatură și muzică sau între autor și entomologie, ci a trădat un aspect important: că Matei citeste tot [...]

Marcel Lucaciu – Floreta de exerciţiu*

Marcel Lucaciu – Floreta de exerciţiu*

Ianuarie 2017

Reunind, într-o variantă revizuită, volumele de versuri Scrisori către Isolda (1995), Poemul care a împuşcat metafora (2000) şi Flori de cuc (2015), antologia de faţă nu e doar o „oglindă purtată pe marginea drumului” creaţiei autorului care a rotunjit, în dreptul său, o jumătate de secol, ci, mai cu seamă, o dovadă incontestabilă a faptului că Marcel Lucaciu e, de mai bine de două decenii, un asiduu creator al unui breviar de ontopo(i)etică. Cu un titlu simbolic, preluat de la un poem din chiar primul volum, floreta de exerciţiu demonstrează, la o lectură atentă, că parcursul liric al autorului a fost fundamentat apolinic (în sensul conferit de Nietzsche, de atitudine meditativă), discret orchestrat şi cu surprinzătoare irizări alterna citeste tot [...]

Părerea mea*

Părerea mea*

Decembrie 2016

Dacă ne-am întreba ce fel de spirit e Daniel Săuca, răspunsul ar fi: cu siguranţă, unul dubitativ. Fără îndoială, muzicienii ar considera că suntem în faţa unui autentic contrapunct. Filosofic vorbind, am certitudinea că e o reprezentare „cu faţă umană” a dialecticii.   Destul de probabil că, dacă voi continua în felul acesta, voi scrie, din nou, „Polifonii interioare în tempo wordissimo”, mai ales că autorul e tot „La centru, prin nord-vest”. Text actual, chiar dacă „vremurile” şi textele lui Daniel Săuca sunt altele. Sau doar textele. Ba şi pre-textele. Înclinăm să credem că actual e şi un titlu precum „România mea nu mai există”. Poate (şi) din acest motiv editorialistul nu crede până nu cercetează. Ba c citeste tot [...]

Amor artis, ars moriendi

Amor artis, ars moriendi

Noiembrie 2016

„Crunții și inocenții”, Cristina Chițu O lectură de survolare a volumului „Crunții și inocenții” semnat de Cristina Chițu și apărut în acest an la editura bucureșteană Tracus Arte m-a trimis, instantaneu, la tipologiile conturate de Cosmin Perța în volumul „Introducere în fantasticul de interpretare”, căci cele cinci proze incluse în volum păreau să fie construite pe o osatură specifică fantasticului psihologic, celui absurd sau delirant, teoretizate în volumul anterior menționat. În ciuda „deturnărilor cititorului”, care produc „confuzie și relativizează discursul”, a suprapunerilor și a alternanțelor, a „izbucnirilor fantasticului” sau absurdului „în lumea verosimilă” și a halucinațiilor produse de substa citeste tot [...]

Aproape 40 de ani de cenaclu, aproape 40 de romane…

Aproape 40 de ani de cenaclu, aproape 40 de romane…

Octombrie 2016

Prima ședință „de toamnă 2016” a Cenaclului literar Silvania a reunit membri care au fost prezențe constante în cei aproape 40 de ani de existență ai cenaclului. Prezidată de Marcel Lucaciu, întâlnirea a debutat cu o prezentare succintă a activității literare a cunoscutului scriitor sălăjean, membru al USR, Ion Pițoiu-Dragomir, care a debutat în 1999. Subliniind dubla vocație, de poet și prozator, președintele cenaclului a afirmat că, în fapt, există poezie în tot ceea ce scrie Ion Pițoiu-Dragomir. Caracterul prolific, paralelismul în construcția narativă, filonul tradiționalist și nota orientală a poeziei au fost aspectele care au conturat imaginea unei opere care se apropie de 40 de volume. „Instigat” să deconspire cât mai mult citeste tot [...]

Versul care construiește eternul acum

Versul care construiește eternul acum

Octombrie 2016

Gata, Niciodată, Acum  de Radu Nedescu                                                               O analiză a volumului de poeme „Gata, Niciodată, Acum”, semnat de Radu Nedescu implică, în mod necesar, o abordare din perspectiva biografismului, ca manieră de analiză literară. Scris la vârsta de 14 ani, de un adolescent care mărturisea, în 30 septembrie 2016, în biblioteca Liceului Pedagogic „Gh. Șincai” Zalău, că ar fi vrut să scrie proză la acea vârstă, dacă nu ar fi trebuit să-și folosească timpul pentru pregătirea evaluării naționale, volumul de versuri e, am putea spune, o reprezentare a unei etape a existenței care a marcat, iremediabil, destinul, parcursul tânărului autor. O etapă citeste tot [...]

Catharsisul senectuții

Catharsisul senectuții

August 2016

Cornel George Popa, Cei care mor și cei care vor muri. Aventurile unui bibliotecar Publicist, prozator, dramaturg și eseist, câștigător al Premiului pentru debut „Liviu Rebreanu” cu volumul Cincizeci și șase de blitzuri și alte chestii, Institutul European, 1992 și al Premiului UNITER pentru cea mai bună piesă românească a anului, Viața mea sexuală, Unitext, 2005, Cornel George Popa alege să vorbească, în cel mai recent roman, Cei care mor și cei care vor muri, Editura Polirom, Colecția „Ego.Proză”, despre ceea ce am putea numi catharsisul senectuții. Temă des abordată, moartea e surprinsă aici dintr-o perspectivă relativ inedită, a unui septuagenar care, dărâmat de moartea soției, singurul reper al existenței sale, reușește să citeste tot [...]

Marcel Lucaciu-50 Pseudoportret cu buzunare

Marcel Lucaciu-50 Pseudoportret cu buzunare

Iulie 2016

Un articol „la aniversară” ar trebui să fie un periplu biografic, care să fixeze, în același timp, etape ale evoluției literare, procesul de creație, opera. În ceea ce mă privește, cred că e mai puțin important „unde și când s-a ivit în lumină” un scriitor, iar când vizat e un literat „din Țara Silvaniei”, căci despre Marcel Lucaciu este vorba, o „re-lectură” printre rândurile semnificative ale existenței, pentru a simți „parfumul ficțiunii” și a privi „viața ca o paradă” e o formă mai potrivită de marcare a unei jumătăți de secol de viață și a peste trei decenii de activitate literară.  Dacă am porni de la o afirmație care viza activitatea literară a lui Nichita Stănescu, am spune că Marcel Lucaciu n-a f citeste tot [...]

(De) Ce să (mai) citim?

(De) Ce să (mai) citim?

Iunie 2016

I. Femeia pe mapamond Constantin Abăluță, Femei răspântii imprevizibile. Roman Graffiti, Editura Cartea Românească - de citit cele 12 povestiri nu doar pentru stilul în care portretizează prezențe feminine din viața autorului (și nu numai, după cum mărturisește în prefață), ci și pentru interesantele unghiuri din care este surprinsă femeia, la diverse vârste, în diferite momente ale existenței.  Sadegh Hedayat, Bufnița oarbă, Editura Polirom - de citit pentru că a fost considerată cea mai bună carte a literaturii iraniene, dar și pentru că e un roman atipic, șocant, suprarealist, cu „otravă picurată picătură după picătură”, cu un personaj a cărui alienare e declanșată de iubire. Poate și pentru a vedea cum citeste tot [...]

Amelioratorii de gust ai copilăriei

Amelioratorii de gust ai copilăriei

Iunie 2016

Fetița care se juca de-a Dumnezeu,  Dan Lungu, Editura Polirom Există cărți care s-au remarcat prin tramele memorabile sau prin diegeza singulară; altele au rămas în istoria literaturii prin scriitura desăvârșită, prin stilul elevat. Cel mai recent roman al unuia dintre cei mai traduși și premiați prozatori români contemporani, director al Muzeului Literaturii Române din Iași și conferențiar doctor al Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Sociologie, se distinge tocmai prin absența celor două aspecte care au propulsat, de-a lungul timpului, opere literare, contrariind cititorul avizat.  Fetița care se juca de-a Dumnezeu, semnat de Dan Lungu, literarizează drame contemporane devenite loc comun, prezintă tipologii citeste tot [...]

Scrisul, ca formă de supraviețuire

Scrisul, ca formă de supraviețuire

Mai 2016

Un debut special în cenaclul Silvania a fost cel al doamnei profesoare de limba și literatura română, Voichița Lung, de la Colegiul Național „Silvania”, câștigătoare a premiului pentru debut, al revistei „Caiete Silvane”, secțiunea poezie, ediția 2016. Chiar dacă experiența profesională, de lector avizat, sau erudiția poetei ar fi reprezentat suficiente motive care să ne determine să catalogăm lectura ca una specială, ceea ce a conferit întâlnirii literare aura unui eveniment a fost intervenția confesivă, care a trădat o sensibilitate cel puțin egală cu cea regăsită în versuri.  Dezvăluind, fără rețineri, aspecte consistente care conturează laboratorul de creație, Voichița Lung a realizat, în linii ferme, un portret al poetul citeste tot [...]

Îndrumar de furturi permise

Îndrumar de furturi permise

Mai 2016

Olimpiu Nușfelean, Să furi raiul cu ajutorul cuvântului, Editura Charmides La patru ani de la publicarea volumului de eseuri „Tentația lecturii”, apariția volumului „Să furi raiul cu ajutorul cuvântului”, semnat de Olimpiu Nușfelean, poate fi considerată o „recidivă” fericită, în cel mai bun sens al cuvântului. Un titlu extrem de inspirat și, în aceeași măsură, extrem de sugestiv, prefigurează eseurile care păstrează parte din temele volumului anterior, militând, până la propagandă, pentru tot ce înseamnă cuvânt, pentru tot ce intră în sfera semantică a „cuvântării literare”.  Organizat în cinci secțiuni ce grupează, tematic și după formula eseistică preferată, textele, volumul propune teme vizibile citeste tot [...]

Portrete în caleidoscop

Portrete în caleidoscop

Aprilie 2016

La ora confesiunilor, Rodica Lăzărescu „La ora confesiunilor”, semnată de Rodica Lăzărescu și apărută în 2015, la Editura Pallas Athena din Focșani, nu e o simplă/altă carte de interviuri și dovada ar fi, întâi de toate, premiul I, secțiunea Carte de publicistică, acordat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști și premiul național, secțiunea publicistică, la concursul „Vasile Voiculescu” de la Buzău. Nu e o simplă carte de „portrete în ramă”, ca să-l parafrazăm pe Nichita Danilov, sau de „dialoguri pe net”, ca să-l parafrazăm pe Daniel Cristea Enache, deși avem convingerea că multe, dacă nu toate, s-au născut în spațiul virtual. Apărute în revista „Pro Saeculum”, în perioada 2013-2015, interviurile-portret citeste tot [...]

Poezie la scara 1:1

Poezie la scara 1:1

Martie 2016

Casa scărilor, Ion Pop Ce a reușit Ion Pop în volumul Casa scărilor, apărut la Editura Cartea Românească, în 2015, este, întâi de toate, să transpună poetic fascinanta sticlă a lui Klein. Poezia lui e o ingenioasă suprafață ce permite mișcarea din exterior spre interior, fără a intersecta vreo margine, o construcție ce demonstrează relativitatea noțiunilor de interior și exterior. În fond, chiar titlul volumului, ofertant ca semnificații, trimite la același spațiu tranzitoriu, pe care nu și-l adjudecă nici exteriorul, nici interiorul. Casa scărilor nu e doar o casă a treptelor, a vârstelor, a etapelor, ci e, mai degrabă, un spațiu care (ne) conduce dinspre lume spre sine, dinspre public spre underground, dinspre realitatea tuturor spre citeste tot [...]

Decantări târzii

Decantări târzii

Februarie 2016

Universul Mama, Vasile George Dâncu În tradiția marocană, femeile, împiedicate să comunice direct, au găsit o manieră inedită de a-și transmite mesaje: prin culoarea rufelor întinse la uscat. În tradiția poezească, o carte intitulată Universul Mama (Editura Max Brecher, 2015) ar dezvălui, prin titlu, ideea de carte-omagiu. În fapt, chiar dacă intenția, cel puțin inițială, a fost de a evoca imaginea mamei mutate în alt univers, volumul devine, la o relectură, o carte a fiului rătăcitor prin universul mama, o carte care-i permite lui Vasile George Dâncu să (se) definească, să (se) dezvăluie, să (se) comunice prin culoarea poemelor pe care le scrie. Multe dintre ele sunt în alb-negru, asemenea fotografiilor în care își revede familia, c citeste tot [...]

Ieșirea din peșteră

Ieșirea din peșteră

Ianuarie 2016

Cartea poemelor mele nescrise,  Varujan Vosganian A citi „ Cartea poemelor mele nescrise”, semnată de Varujan Vosganian, în absența unei lecturi a premiatului roman „Cartea șoaptelor” e aproape un sacrilegiu. În mod paradoxal, reciproca e valabilă. Nu știu să fi găsit o corespondență mai reușită, mai firească între un volum de proză și unul de versuri, dar nici o sublimare mai reușită a epicului existenței în liric și a lirismului vieții în epic. Două volume surprinzător de convergente, care, deși coagulează aceleași felii ale vieții, deși dezvăluie deopotrivă nucleele existențiale ale autorului, deși par a fi fost modelate din aceeași cocă, trezesc, fiecare în parte, emoții noi, reușesc să ofere perspective compl citeste tot [...]

De la religios la religiozitate

De la religios la religiozitate

Decembrie 2015

Ședința cenaclului Silvania, din 12 noiembrie, a prilejuit întâlnirea cu lirica deja consacratei poete și profesoare de limba și literatura română, Silvia Bodea Sălăjan. Așa cum au remarcat cei prezenți, grupajul prezentat, parte dintr-un viitor volum, nu se îndepărtează de formula lirică din volumele anterioare: „În căutarea Graalului”, „Talanți risipiți”, „Chivot jefuit”, „Suburbiile șarpelui”, „Primejdia mărturisirii” sau „Pelerin la poarta cerului”, căci predominant rămâne religiosul, dublat, uneori, de reverberații ale iubirii. De altfel, autoarea a mărturisit că a scris poezie creștină dintotdeauna și că, dincolo de mode și tendințe, ceea ce o definește ca poetă e versul cu iz religios. După lectura emo citeste tot [...]

Noutăți editoriale

Noutăți editoriale

Decembrie 2015

Critică și istorie literară   1. Apărute, inițial, în reviste literare, studiile incluse în volumul 7 postmoderni: Nedelciu, Crăciun, Muller, Petculescu, Gogea, Danilov, Ghiu, semnat de Ion Bogdan Lefter și apărut la Editura Paralela 45, prezintă, în manieră micromonografică sau monotematică, opera colegilor de generație considerați „autori de vârf”, dar nu neapărat „cei mai buni 7 scriitori români postmoderni citeste tot [...]

Ochiul de lângă drum

Ochiul de lângă drum

Noiembrie 2015

Lentila de contact, Vasile Dan   Nu e de ici, de colo, să deschizi seria poeților din secțiunea dedicată postmodernismului, în Istoria literaturii române pe înțelesul celor care citesc, publicată la Editura Paralela 45, în 2014, de Nicolae Manolescu. Nu e ușor lucru să-l fi convins, prin versurile tale, pe cel mai avizat critic să cadă pradă formulărilor metaforice pentru a descrie inefabilul poeziei tale: „O poezie retrasă în cochilia ei ca melcul când se confruntă cu o realitate primejdioasă, care are intrare în casa miracolelor de toată ziua”.  Cu Lentila de contact, volum apărut în 2015, la Editura Mirador din Arad, Vasile Dan pare să-și fi propus să iasă din citeste tot [...]

Un nou roman pentru coafeze

Un nou roman pentru coafeze

Noiembrie 2015

Dracul și mumia, Stelian Tănase   Semnat Stelian Tănase, romanul Dracul și mumia, lansat în spațiul intim al librăriei bucureștene Cărturești, vineri, 23 octombrie 2015, a fost, din multe puncte de vedere, un eveniment insolit. De la fundalul sonor „excentric” – „Internaționala” interpretată în limba rusă – la portretul lui Lenin, așezat, ostentativ, pe un scaun, semn al participării extraordinare a liderului comunist sau la prezentarea primului număr al ziarului „ ИCKPA”, totul a contribuit la crearea atmosferei regăsite în roman, dovadă clară nu doar a unei regizări atente a evenimentului, ci și a înțelegerii importanței detaliului. Că e vorba despre un &bdquo citeste tot [...]

Stepe interioare

Stepe interioare

Octombrie 2015

 În șerpărie, Daniel Bănulescu   La cei 55 de ani, împliniți la sfârșitul acestei veri, Daniel Bănulescu poate afirma că nu-i gen literar pe care să nu-l fi încercat și, mai mult, că poezia și proza lui n-au lăsat indiferenți cititorii și critica literară, dacă avem în vedere Premiul Academiei Române pentru roman și Premiul European de Poezie (acordat de orașul Munster, Germania). Formula literară singulară e vizibilă chiar din titlurile boeme: Te voi iubi pân` la sfârșitul patului, Balada lui Daniel Bănulescu, Daniel al rugăciunii, antologia Ce bine e să fii Daniel Bănulescu! (pentru volumele de poezie), Te pup în fund, Conducător Iubit!, Cel mai bun roman al tuturor tim citeste tot [...]

Egografiile unui homo narativus

Egografiile unui homo narativus

August 2015

Ioan Groșan, Lumea ca literatură. Amintiri   Că ultimele două decenii și jumătate au marcat o schimbare radicală a formulelor literare, a preferințelor pentru genuri și specii e o realitate la care subscriu, deopotrivă, scriitorii și cititorii. Dintre fenomenele literare postdecembriste, cel mai vizibil prin frecvență și prin contrastul cu scrierile anterioare este cel al literaturii memorialistice, de la amintiri, la jurnal sau la „egografii”, așa cum inspirat a fost numită una dintre colecțiile Polirom.  E de necontestat, în acest sens, afirmația lui Nicolae Manolescu: genul memorialistic „n-a cunoscut niciodată în trecut o asemenea vogă”. Dar nu doar despre succesul unui gen sau despre citeste tot [...]

Pași în trecut, pași prin Transilvania

Pași în trecut, pași prin Transilvania

Iunie 2015

Voievodul Gelu, Doina Cetea   Că istoria nu e doar un pretext literar, ci dă, uneori, substanță unei cărți o dovedește volumul Doinei Cetea, Voievodul Gelu, apărut la Editura Școala Ardeleană, în 2014. Subintitulată O poveste, cartea are, mai degrabă, alura și dramatismul unei piese de teatru, căci dialogul și descrierea - percepută ca didascalie - detronează narațiunea, eludând tiparul speciei narative.  Incipitul ambiguu se luminează abia în finalul microromanului, căci personajul-narator evocă realități revolute grație visului care-i permite, ca într-un proces anamnezic, să refacă traseul istoric al voievodului, soțului, părintelui Gelu, dar și al fiului Ionuț și al numelui identic.&nbs citeste tot [...]

Colocviile tinerilor scriitori. Noi destine ale literaturii contemporane

Colocviile tinerilor scriitori. Noi destine ale literaturii contemporane

Mai 2015

Alba Iulia, 16-17 aprilie 2015   Despre rezonanțele istorice ale urbei Bălgrad scris-au cronicarii vremurilor de mult apuse. Și-ar mai fi de scris, căci Alba Iulia își păstrează și promovează exemplar simbolurile istorice.  Despre întâlnirile literare care au căpătat, de câțiva ani buni, consistență și valoare scris-au cronicarii vremurilor de astăzi. Și vor mai scrie, căci manifestările internaționale sau naționale par să fi devenit pentru universitarii de acolo, pentru membrii filialei USR Alba-Hunedoara și pentru toți cei care conviețuiesc în spațiul cultural albaiulian, o formă complementară de susținere a renumelui, a prestigiului urbei ce ar fi meritat, spun mulți, să dobâ citeste tot [...]

Exuviile trecutului

Exuviile trecutului

Mai 2015

Un singur cer deasupra lor,  Ruxandra Cesereanu   Ultimii ani au demonstrat că sintagma „obsedantul deceniu”, propusă de Marin Preda, necesită ajustări; mulți dintre scriitorii sau cercetătorii contemporani au constatat, în retrospective cu miză literară sau științifică, că obsedante au fost cinci decenii ale secolului trecut. Reprezentări ale zonelor obscure ale istoriei comunismului sunt capitolele care compun romanul Un singur cer deasupra lor, a cărui a doua ediție, revăzută și adăugită, e găzduită de Editura Polirom, în 2015, cuprinzând, față de ediția anterioară din 2013, capitolul Madam Zlătescu. Cartea-frescă oferă o panoramă a celor cinci decenii negre ale istoriei, o citeste tot [...]

Zilele revistei „Caiete Silvane”- Desant USR Cluj: „Silvanii sunt o rasă foarte dârză”

Zilele revistei „Caiete Silvane”- Desant USR Cluj: „Silvanii sunt o rasă foarte dârză”

Aprilie 2015

Cred că, asemenea mie, oricine intră pe holurile reci, întunecoase, dar pline ochi de cultură, ale USR Cluj trăiește, simultan, sentimentul efemerității existenței umane și convingerea că rezistența prin cultură nu e o sintagmă lozincardă. Mai cu seamă când trece pe lângă redacția revistei „Tribuna” sau a celei care a aniversat, anul trecut, 65 de ani, revista „Steaua”.  Despre o aniversare a fost vorba când am trăit/gândit rândurile de mai sus: „Caietele Silvane” au împlinit 10 ani. Și aniversările, măcar cele rotunde, se sărbătoresc în familie. Cu familia. Și cum de câțiva ani buni apărem sub egida USR, acolo am crezut că s-ar cuveni să ne î citeste tot [...]