Aboneaza-te la newsletter
Daniel Hoblea


Poeme de Daniel Hoblea

Poeme de Daniel Hoblea

Martie 2021

Cât mai sunt Vedeţi vedeţi acum în sfârşit nu mai trebuie să ne prefacem că nu vedem ceea ce vedem sublima incoerenţă a celui de-a pururea supra-raţional căci în sfârşit vine vine clipa Clipei a crucii a îngenuncherii a netăgadei. Credeam Credeam că e târziu şi nu era nici măcar devreme cuvintele, aha otrăveau evidenţe din ce cotlon totuşi răsăreai peste toate cenuşile lumii? Mereul meu Mereu în gardă mereu (ne)limitat (ne)liniştit mereu mereu (ne)împăcat mereu flămând sătul mereu mereu iubind u citeste tot [...]

Zigzaguri *

Zigzaguri *

Martie 2021

De când mă ştiu (e un fel de a spune, căci, cum scriam într-un poem, amarnic şi lung e drumul omului către sine însuşi), starea mea dominantă ar putea fi descrisă, fulgurant, ca un acut simţ al zădărniciei. Nimic, din ceea ce nu trimite dincolo de sine, de aparenţa fenomenală, nu-mi spune nimic. Intuiţia ce mă domină este că tot ce ţine de manifestare, în toate ordinele ei de existenţă, nu este decât simbol, ce se întemeiază şi trimite la un principiu supra-manifestat, în lipsa căruia totul mi s-ar părea de o absurditate fără seamăn.  ▲ „Semnele vremurilor” bântuie cu furie veacul, după cum uşor poate vedea orice om ce n-a căzut în nesimţire. Important este ca noi să nu ne smintim, indiferent de câte alte grozăvii d citeste tot [...]

Caiete Silvane – revista care a înscris județul Sălaj pe harta culturală a României

Caiete Silvane – revista care a înscris județul Sălaj pe harta culturală a României

Februarie 2020

Caiete Silvane – 15 ani… O revistă tânără, plină de vigoare, vie, care a reușit să dea identitate culturală Sălajului, să înmănuncheze eforturile creatoare ale scriitorilor sălăjeni, cărora li s-au alăturat, în paginile sale, nume de prestigiu din toată țara. Caiete Silvane – revista care a înscris județul Sălaj pe harta culturală a României. La mulți ani, Caiete Silvane, la mulți ani redactorilor și colaboratorilor revistei!     citeste tot [...]

Oana Crișan – debut în Cenaclul „Silvania”

Oana Crișan – debut în Cenaclul „Silvania”

Octombrie 2019

La întâlnirea de joi, 10 octombrie 2019, a Cenaclului „Silvania”, a debutat cu proză Oana Crișan, elevă la Colegiul Național „Silvania Zalău, câștigătoarea din acest an a Marelui Premiu al Concursului „Iuliu Suciu”, ediția a XXIV-a. Cei prezenți au remarcat calitatea textelor prezentate și evoluția tinerei autoare într-ale scrisului, de asemenea talentul narativ incontestabil, cursivitatea în exprimare și știința construcției textului. „Autoarea vede ideile geometric. Prima proză citită ne permite să vedem o pictură în stil Picasso, din care nu poți vedea decât picățele dacă te apropii prea mult de ea. Sunt multe afirmații notabile în proza ei. Mă bucură sentimentul patriotic ce iradiază din prozele ei. Sunt încântat că vorbeș citeste tot [...]

Malaxorul de august

Malaxorul de august

August 2019

■ Bogdan Mihai Mandache, Întîlniri interioare, Editura Vasiliana ʼ98, Iași, 2019. Fără să etaleze vreo pretenție de „mare inițiat” – mască, de multe ori, a unui narcisism cu totul potrivnic oricărei realizări spirituale autentice – autorul ne încântă prin erudiția-i neostentativă, printr-o experiență de lectură impresionantă, prin nuanțări revelatorii, prin asocieri de idei și teme pline de tâlc. Iată doar un exemplu în acest sens: „Paradoxurile și contradicțiile conținute în această scriere dovedesc drama omului gnostic. În același timp, scrierile gnostice au deschis cîmpul speculațiilor transcendentale la nivel teologic și filosofic care se vor regăsi, peste veacuri, în idealismul german, în filosofia vieții sau în existe citeste tot [...]

Ioan Bunta – nostalgia vârstelor revolute

Ioan Bunta – nostalgia vârstelor revolute

Iunie 2019

Un palimpsest imaginar al grupajului prezentat de Ioan Bunta – în ședința de cenaclu din 23 mai 2019 – ne-ar dezvălui toate vârstele anterioare ale autorului, astăzi sexagenar, dar vârsta poetică dominantă se arată a fi adolescența. Grupajul intitulat „Poezii de la amiaza vieții” relevă versuri impresioniste, sentimentale, în registrul „amintiri și suveniri”, melancolii fruste, netransfigurate în metafore, multe cu rime care, de multe ori, șchioapătă. „Aceste texte sunt scrise, evident, în diferite perioade de timp. În multe dintre ele pare să caute rima cu orice preț” (Daniel Săuca); „Vârsta eului liric nu e cea a vârstei autorului” (Ion Pițoiu-Dragomir); „Limbaj comun… Pasteluri sentimentale”; „Grupaj inegal, textele apa citeste tot [...]

Cosmina Porumb – în căutarea identității poetice

Cosmina Porumb – în căutarea identității poetice

Aprilie 2019

La ședința Cenaclului „Silvania” din 27 martie 2019, Cosmina Porumb a prezentat un amplu grupaj de poezii, acesta fiind debutul său în cenaclu. După mărturisirea protagonistei, multe din textele ei i-au fost inspirate de fotografiile lui Mirel Matyas. S-a remarcat: „muzicalilatea acestei poezii, spiritul ei eclectic din punct de vedere prozodic, influența folclorului” (Ion Pițoiu-Dragomir); „înclinația către pastel, complementaritatea motivelor religioase și populare” (Florin Horvath); „poezie cuprinzătoare ca tematică. Deși a pornit dinspre imagini, a reușit să le depășească. Transmite emoție ce duce spre profunzime (Dumitru Mircea); „poezie panteistă, caleidoscopică. Motive recurente: pâinea, cerul grâul ploaia… Imagini inedit citeste tot [...]

Malaxorul de mai

Malaxorul de mai

Mai 2018

■ Gheorghe Pop, Obsedanta absurditate, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018.  Autorul acestui roman masiv, de aproape 600 de pagini, s-a născut la Zalău în anul 1932. Biografia lui a fost puternic marcată de represiunea bolșevică antiromânească, în 1956 fiind arestat și condamnat la cinci ani de închisoare, executați în penitenciarele din Jilava, Aiud, Gherla și în coloniile de muncă forțată din Periprava și Salcia. Despre scriitorul Gheorghe Pop: „stăpânește arta narativă, știe când să fie metaforic, când să dialogheze, când să apeleze la ficțiune, când să se «scalde» în vocabularul românesc atât de bogat în exprimare. Romanul se alătură scrierilor inspirate din lumea închisorilor și lagărelor din timpul citeste tot [...]

Malaxorul de aprilie

Malaxorul de aprilie

Aprilie 2018

■ Cornel Cotuțiu, Domniile lor către mine, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018.    Din textul introductiv al autorului, intitulat „O, tempora!”: „Lucrând la această carte, am avut un dialog cu un prieten pe seama destinului scrisorii în viața lumii și am conchis că, încă de acum, acest cuvânt începe să devină desuet; (…) Internetul dă un bobârnac letal acestui mod tradițional de a comunica”. Așa cum tiparul, la vremea lui, a dat „un bobârnac letal” tehnicilor de redactare și suporturilor anterioare apariției sale… ■ Echim Vancea, Umbra vine de mult mai departe, Editura Junimea, Iași, 2017.  „La Echim Vancea, sentimentul eminescian al trecerii vremii se personalizează în ceea ce aș numi o poezie a citeste tot [...]

Malaxorul de cuptor

Malaxorul de cuptor

Iulie 2017

■ Bogdan Mihai Mandache, Himere și metamorfoze, Editura Vasiliana `98, Iași, 2017.  Un autor mai puțin obișnuit, în sensul că demersurile sale interpretative (oarecum pe linia deschisă la noi de Vasile Lovinescu) se sprijină pe numeroase trimiteri în „zona” simbolismului, ezoterismului și inițierii, tot mai puțin frecventată de autorii (post)moderni. Și în acest volum, Bogdan Mihai Mandache ne propune un fascinant periplu printre sensuri mai puțin aparente, instructiv, îndeosebi, pentru cei ce nu se mulțumesc cu înțelesurile de primă instanță.    ■ Revista Poezia (Anul XXII, nr. 2/ vară 2017) din Iași, practic un volum de 250 p., ne propune tema „Poezie și sărăcie”.  Spicuim câteva titluri din acest număr: citeste tot [...]

A fi sau a nu fi provincial

A fi sau a nu fi provincial

Martie 2017

E clar că, în momentul de faţă, problematica provinciei nu mai poate fi abordată din perspectivă geografică, ea devenind mai degrabă o chestiune de mentalitate. Instituită, administrativ, în urma expansiunii Latium-ului, Provincia a apărut în istorie ca efect al unor cuceriri succesive. Cu alte cuvinte, un centru, nemaifiindu-şi suficient, şi-a ieşit din sine şi a încercat să asimileze alte centre, adică să le impună, în mod artificial, propriul sistem de valori, să le provincializeze. Această acţiune omogenizantă n-a reuşit decât la suprafaţă, de multe ori „cuceritorii” fiind învinşi, spiritualiceşte vorbind, de cei „cuceriţi”, până când Providenţa însăşi a hotărât să se manifeste, ca om, într-o „provincie” şi să dea citeste tot [...]

Altfel… despre Eminescu

Altfel… despre Eminescu

Februarie 2017

„Litera ucide…”  (Apostolul Pavel) Pentru a evita verbiajul, trăncăneala fără noimă specifică modernităţii, vom încerca să aruncăm o scurtă privire asupra unei dimensiuni mai puţin vizibile a creaţiei eminesciene.  Iată ce scria Poetul într-o scrisoare adresată lui Vasile Pogor: „Porţile sufletului se deschid numai atunci când e linişte şi tăcere. Zgomotul şi banalitatea vieţii cotidiene mă supără, şi îmi produce un desgust de tot ce mă înconjoară. Noaptea însă, închis în odaia mea, mă regăsesc pe mine, par’că sunt un altul, şi atunci leg vis de vis, aprinzând scânteia inspiraţiei. Văd cu ochii închişi cum vălul închipuirei mă duce pe drumurile creaţiunei sublime. Ce bucurie mai mare pentru un po citeste tot [...]

Crăciunul

Crăciunul

Decembrie 2016

Pentru oamenii zilelor noastre, naşterea unui copil constituie un eveniment cu totul deosebit, prilejul unei bucurii greu de exprimat în cuvinte. Dar, înainte de întruparea Fiului lui Dumnezeu, lucrurile nu stăteau, întotdeauna, aşa. Aproape toate triburile trace, bunăoară, aveau obiceiul să-şi plângă nou-născuţii şi să se bucure pentru cei ce părăseau această viaţă, considerată de strămoşii noştri o adevărată „vale a plângerii”. Nici vechii greci nu o vedeau altfel: „A nu se naşte cineva întrece tot ce s-ar putea spune” (Sophocles); sau: „Cel mai bine pentru om este să nu se nască” (Euripides). Până şi latinii – cei mai pragmatici dintre antici – gândeau la fel: „Ar trebui să ne adunăm şi să bocim pe acela ce se naşt citeste tot [...]

Malaxorul de mai

Malaxorul de mai

Mai 2016

■ Mihail Bulgakov, Batum – piesă în 4 acte, traducere, note şi studiu introductiv de Nicolae Bosbiciu, Editurile Şcoala Ardeleană şi Eikon, Cluj-Napoca, 2015.  „Alcătuind şi un amplu dosar documentar-analitic, poetul Nicolae Bosbiciu a avut curajul să traducă piesa aceasta atât de controversată până azi, întregind, în exegeza românească, fizionomia uman-vulnerabilă a marelui scriitor rus” (Ion Vartic).   ■ Mariana Bojan, Rezervaţia patetică, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016.  Din prefaţa lui Ion Pop: „Întorcându-mă spre anii mulţi care au trecut de la primele afirmări ale celei dintâi «promoţii» de la «Echinox», o regăsesc pe Mariana Bojan, ca poet şi plastician inspirat, care n-a pierdut ni citeste tot [...]

Gâlceava himerelor*

Gâlceava himerelor*

Decembrie 2015

 (fragmente)   Nu poţi rămâne decât mut de uimire şi de admiraţie la priveliştea cuminţeniei forţelor colosale, a energiilor inimaginabile ce adastă în pietre, în arbori sau în orice altceva. Cum să nu i te închini, cum să nu-i aduci slavă Celui care, în bunătatea-i ce întrece toate, a smuls Nimicului – aducând din nefiinţă la fiinţă – minunăţiile de negrăit ale Firii? citeste tot [...]

Malaxorul de iarnă (blândă)

Malaxorul de iarnă (blândă)

Decembrie 2015

■ Franz Hodjak, Land. Ohne Beweis. Ţară. Fără dovezi, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015, traducere din limba germană, antologie şi prefaţă de Cosmin Dragoste, din care cităm: „Încerc să evit sau să amân să vorbesc «aplicat» despre poezia lui Hodjak, fiindcă ştiu că nu îi place să se scrie despre el.    Nu din orgoliu, nu din vreo autosuficienţă a unui ego auctorial exacerbat. De altfel, este dificil să îl cuprinzi pe Franz Hodjak în câteva rânduri. Cea mai bună introducere în opera lui Hodjak este chiar opera lui Hodjak şi salut (şi pe această cale) orice iniţiativă de publicare a unor traduceri din scrierile sale”. Autorul a fost invitat de onoare al Festivalului Internaţional de Carte „Transilvania”, citeste tot [...]

Malaxorul de februarie

Malaxorul de februarie

Februarie 2015

■ Augustin Cozmuţa 70 – documentar biobibliografic aniversar, Baia Mare, 2014.    Volum editat de Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, seria „Personalităţi maramureşene – aniversări”; documentar biobibliografic realizat în cadrul Biroului Editare publicaţii – Depozit legal de Aristiţa Borbei şi Liana Pop, la alcătuirea volumului aducându-şi contribuţia şi bibliotecara Liana Silaghi. Nu vom intra în amănuntele vastei activităţi culturale ale ziaristului şi criticului literar Augustin Cozmuţa, ci vom puncta doar câteva „aprecieri critice” pe marginea scrierilor sale: „Comentariile exegetului nu tind către exhaustivitate, ci sunt rodul unei citeste tot [...]

Filosofia Sfântului Gerard de Cenad în context cultural şi biografic

Filosofia Sfântului Gerard de Cenad în context cultural şi biografic

Februarie 2014

■ Filosofia Sfântului Gerard de Cenad în context cultural şi biografic, JATE Press, Szeged, 2013. Un volum colectiv, coordonat de Claudiu Mesaroş, care cuprinde contribuţiile a 15 cercetători despre viaţa şi opera unui sfânt catolic mai puţin cunoscut, Gerard de Cenad. Autorii au participat anul trecut, pe data de 23 mai, la Simpozionul „Opera Sfântului Gerard de Cenad în context cultural şi biografic”, organizat de Centrul de Cercetare în Istoriografia Filosofică şi Filosofia Imaginarului a Universităţii de Vest din Timişoara, eveniment sprijinit de Episcopia Romano-Catolică din Timişoara, respectiv de Excelenţa Sa martin Roos, Episcop diecezan, gazda simpozionului, despre care aflăm, din Introducerea coordona citeste tot [...]

 Nord Literar – 10 ani de apariţie

Nord Literar – 10 ani de apariţie

Octombrie 2013

■ Nord Literar – 10 ani de apariţie, Supliment al revistei „Nord Literar”, Baia Mare, 2013. Directorul executiv al revistei, Săluc Horvath scrie, în editorialul intitulat „Nord Literar – un nume şi un brand al culturii Maramureşului”, că revista „(...) a depăşit încă de la primele numere spaţiul «provinciei», devenind un nume în peisajul revistelor de cultură din ţară. (...) La apariţia numărului 100 al revistei, redacţia a realizat un sumar al acestora. Rezultatul este mai mult decât mulţumitor: în acest interval, în Nord Literar au semnat peste 650 de autori acoperind toate genurile de creaţie. Au fost traduse din scrierile a circa 120 de autori străini, au fost reproduse opere plastice a peste 120 de artişti (pictură, grafică, sculp citeste tot [...]

Caiete Silvane – 100 la Cluj şi la Zalău

Caiete Silvane – 100 la Cluj şi la Zalău

Iunie 2013

A trecut şi acea zi (miercuri, 22 mai a.c.) care, parcă, n-ai mai fi vrut să se sfârşească, ziua în care a fost lansat la Cluj, la filiala locală a Uniunii Scriitorilor, numărul 100 al Caietelor Silvane. Iată, mi-am zis, nu vine doar Clujul pe la noi, ci şi Zalăul pe la Cluj, Zalăul cultural la Clujul cultural. Şi nu ca un „satelit cultural” al Clujului, cum cu snoabă obedienţă l-a numit, cândva, cineva din urbea noastră, ci ca o altă planetă, mai mică, ce-i drept, dar cu un miez cel puţin egal în incandescenţă. Am venit la colegii clujeni „pe ospeţie”, nu cu mâna goală, ci cu „hrană tare”, cu revista noastră aniversată şi cu mai recentele apariţii ale editurii Caiete Silvane… Sălajul cultural a fost reprezentat de: poetul şi ga citeste tot [...]

Maestrul Z & Discipolul A, Ab Initio. Ucenicul tălmăcind ucenicului

Maestrul Z & Discipolul A, Ab Initio. Ucenicul tălmăcind ucenicului

Februarie 2013

Maestrul Z & Discipolul A, Ab Initio. Ucenicul tălmăcind ucenicului, Ed. Herald, Bucureşti, 2012. Din Prefaţa scrisă de Florin Mihăescu: „Acest volum pare un dialog între o persoană care întreabă şi una care răspunde, formând împreună un tot care însumează întrebarea; sau altfel spus, unul care vrea să cunoască şi unul care cunoaşte, formând în acest mod unitatea cunoaşterii. Şi astfel dialogul, care nu e contradictoriu ci complementar, devine un monolog, refăcând astfel unitatea. Nici nu putea fi altfel din moment ce interlocutorii fac parte dintr-o frăţie, aceea a francmasonilor. Mergând pe urmele lor, facem în fond o călătorie spirituală, care are ca scop pregătirea unei persoane pentru accesul la o spiritualitate interioară, ezoterică citeste tot [...]

G.R.S. Mead, Orfeu

G.R.S. Mead, Orfeu

Februarie 2013

G.R.S. Mead, Orfeu. Teogonia şi misteriile orfice, trad. din engleză de Stela Gheţie, Ed. Herald, Bucureşti, 2012. Din Cuvântul înainte al autorului: „Cine nu a auzit legenda romantică a lui Orfeu şi Euridice? (…) Puţini sunt însă cei care cunosc importanţa rolului pe care îl joacă miticul Orfeu în legendele greceşti sau în artele şi în ştiinţele ce-i sunt atribuite de posteritate. Orfeu a fost părintele credinţei panelenice, marele teolog, cel care a adus în Grecia riturile sacre ale adorării secrete şi doctrina misterelor naturii şi ale Zeului. Grecii mărturiseau că lui îi datorează religia, artele, ştiinţele atât sacre cât şi profane; (…) după Proclus, ultimul mare maestru al neoplatonismului, «toată teologia grecilor provine din mi citeste tot [...]

Malaxorul de ianuarie

Malaxorul de ianuarie

Ianuarie 2013

■ Vasile Dâncu, Cântece, Ed. Tipo Moldova, Iaşi, 2012, colecţia „Opera Omnia. Poezie Contemporană”. Câteva „aprecieri critice” de la sfârşitul volumului: „Vasile Dâncu evită formulările pompoase, nu caută titluri sofisticate ori şocante, nu cade în această păguboasă modă. Cărţile sale îmi dau, prin titluri, acea de neuitat senzaţie de simplitate şi curăţenie, cum numai caietele de şcolar, învelite în hârtie albastră, cu eticheta cu chenar fin ţi-o dau (…)” (Ion Mureşan); „Vasile Dâncu nu este un ţăran care scrie poezii, el este un poet extraordinar care trăieşte la ţară, el este o specie ciudată azi, de neînchipuit pentru mulţi (…)” (D.R. Popescu); „Prezenţă exotică şi tonică în poezia de azi, Vasile Dâncu p citeste tot [...]

Anamaria Teglaş – debut în cenaclu

Anamaria Teglaş – debut în cenaclu

Ianuarie 2013

În cadrul întâlnirii de joi a Cenaclului „Silvania”, din 20 decembrie 2012, ultima de anul trecut, a debutat Anamaria Teglaş, elevă în clasa a XII-a a Liceului teoretic „Ion Agârbiceanu” din Jibou. Înainte de lectura ei, cenacliştii prezenţi au fost colindaţi de un grup de eleve de la Liceul „Gh. Şincai” din Zalău, îndrumate de diriginta lor, prof. Carmen Ardelean, colega noastră de redacţie şi de cenaclu. Tânăra autoare a citit cinci proze scurte (Cântec de pian în noapte, Întrerupere existenţială, Naufragiul unui jurnal, Sevraj de noiembrie, Stop cardiac) şi câteva poeme, publicate în revista „Şcoala noastră”, editată de Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic Sălaj. Au fost remarcate fluenţa scriiturii, carac citeste tot [...]

Premieră la Teatrul Naţional Cluj

Premieră la Teatrul Naţional Cluj

Octombrie 2012

La Teatrul Naţional din Cluj, Studio „Euphorion”, a avut loc, pe 23 septembrie a.c., premiera piesei Drumul spre Indii, autori Ovidiu Pecican şi Alexandru Pecican, în regia şi scenografia lui Vadas László (regie tehnică: Cosntantin Pojonie; sonorizare: Marius Rusu; light design: Jenel Moldovan; operatori lumini: Alexandru Corpodean, Mădălina Mânzat). Personajele piesei au fost interpretate de: Emanuel Petran – Vodă; Ileana Negru – Vornicul Hâncul; Elena Ivanca – Comisul Iacob; Patricia Brad – Vistiernicul Iordache; Leonard Viziteu – Mitropolitul; Andrei Brădean – Istoricul / Doctorul. Iată ce spun autorii despre lumea reflectată de piesa lor: „… O lume din care cu toţii facem parte. Este lumea centrului şi sud-estului Europei, mereu în contra citeste tot [...]

Maria-Patricia Birtocean – metamorfoze lirice

Maria-Patricia Birtocean – metamorfoze lirice

Octombrie 2012

După mai bine de trei luni de la plecarea dintre noi a regretatului prof. Iuliu Suciu, preşedintele Cenaclului „Silvania” vreme de aproape 30 de ani, joi, 20 septembrie a.c. au reînceput întâlnirile de cenaclu. La această primă întâlnire de după vacanţă, Maria-Patricia Birtocean ne-a citit un grupaj de 11 poeme. Acum este studentă în anul III la Facultatea de Litere din Cluj, secţia germană-română. Liceană fiind, la Colegiul Naţional „Silvania” din Zalău, a debutat în 2008 cu o plachetă de versuri, Apă şi sânge, apărută, sub îngrijirea prof. Tudor Opriş, la Ed. Pro Transilvania din Bucureşti. În acelaşi an, aceeaşi editură îi publica a doua plachetă, Anima Mundi. Înaintea ei, debutaseră la această editură şi alte eleve de la CNS Z citeste tot [...]

Malaxorul de aprilie

Malaxorul de aprilie

Aprilie 2012

■ Ioan-Pavel Azap, Prim-plan, Ed. Tracus Arte, Bucureşti, 2011. Volumul cuprinde cronici de film apărute iniţial în revista „Tribuna” din Cluj-Napoca, filme care au rulat pe marile ecrane în intervalul 1 ianuarie 2006 - 31 decembrie 2010. Cităm din Nota autorului: „Reunind aceste texte între coperţile unei cărţi, intenţia autorului a fost să ofere o imagine panoramică, deşi nu exhaustivă, asupra repertoriului cinematografic din România acestei perioade; implicit, este vorba şi de o imagine a impactului – formativ sau de-formativ – pe care aceste filme l-au avut asupra publicului. În condiţiile în care sistemul şcolar preuniversitar din România ignoră complet filmul, cred că astfel de întreprinderi editoriale sunt binevenite”. Ioan-Pavel Azap citeste tot [...]

Texte şi studii tradiţionale

Texte şi studii tradiţionale

Aprilie 2012

Se obişnuieşte în Occident să i se atribuie tan­trismului un caracter „magic”, ori cel puţin să se creadă că magia joacă în el un rol predominant; există aici o eroare de interpretare a tantrismului şi a magiei, despre care contemporanii noştri nu au în general decât idei extrem de vagi şi confuze, aşa cum am arătat într‑unul din articolele noastre recente. Nu vom reveni acum asupra acestui ultim punct; ci, luând magia strict în sensul său propriu (şi presupunând că ar fi astfel înţeleasă), ne vom întreba doar ce anume, în tantrismul însuşi, poate oferi pretextul acestei interpretări false, căci e întotdeauna mai important să explicăm o eroare decât să rămânem la constatarea ei. Mai întâi, vom aminti că magia, de ordin oricât d citeste tot [...]

Malaxorul de martie

Malaxorul de martie

Martie 2012

■ La Editura RAO, cu sprijinul Consiliului Judeţean Sălaj şi a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, a apărut o nouă carte semnată de cunoscutul scriitor sălăjean Ion Piţoiu – Dragomir: „Lumini în «Apocalipsa» Sf. Ioan”. Cartea, una specială, dedicată unui public cultivat peste medie, beneficiază de coperta realizată de Ion I. Piţoiu şi de traducerea în limba engleză de Alina Cotoi. Câteva fragmente din „Precuvântul” autorului: „Cartea noastră este rezultatul unor apropieri repetate de fascinantul text al «Apocalipsei » Sf. Ioan, care au creat o viziune aparte doar pentru că s-au conturat în cele patruzeci şi cinci de grafice şi nu că am fi descoperit noi cine ştie ce sensuri unice, pe care miile de citeste tot [...]

Malaxorul de februarie

Malaxorul de februarie

Februarie 2012

■ Florin Dochia, Elegii de pe strada mea, Ed. Premier, Ploieşti, 2011. Autorul despre el însuşi: „Când m-am născut, secolul trecut împlinea cincizeci de ani. Nu cred că acest lucru i-a infuenţat cu ceva dezvoltarea ulterioară. S-a sfârşit deplorabil, fără împliniri notabile (…). Eu aparţin secolului în care au murit utopiile. Aparţin secolului care a căscat prăpastia între viaţa interioară şi aceea exterioară a fin-ţei umane, amplifcând schizofre-nia civilizaţiei. Ruptura e în fecare dintre noi, fe că o recunoaştem, fe că nu”. Şi un fragment din Elegia a 36-a: poduri şi semne, care încheie volumul: „Ceea ce vezi, femeie, toc-mai a fost şi nu se mai/ întoarce, plini de cicatrice, de semne/ in-demne, am coborât de pe ruguri şi/ n-a citeste tot [...]

Ātmă-Gītă - Rene Guenon

Ātmă-Gītă - Rene Guenon

Februarie 2012

În cea mai recentă lucrare a noastră am făcut alu-zie la un sens interior al Bhagavad-Gītei, care, când e considerată din acest punct de vedere, ia numele de Ātmā-Gītā2; cum ni s-au cerut câteva explicaţii pe acest subiect, credem că nu va f lipsit de interes să le dăm aici. Bhagavad-Gītā, care este, precum se ştie, un epi sod desprins din Mahābhārata3, a fost de atâtea ori tradu-să în limbile occidentale, încât ar trebui să fe bine cu-noscută de toată lumea; dar nu este aşa, deoarece, la drept vorbind, niciuna dintre aceste traduceri nu face dovada unei veritabile înţelegeri. Titlul însuşi este în general redat într-un mod uşor inexact, prin „Cântul Preafericitului”, căci, în realitate, sensul prin cipal al lui Bhagavat este cel de citeste tot [...]

Malaxorul de ianuarie

Malaxorul de ianuarie

Ianuarie 2012

■ Ion Bledea, Ecouri ale volumului „Vânătoarea de cai”, Ed. Solstiţiu, Satu Mare, 2011. Antologie critică alcătuită de George Vulturescu şi D. Păcuraru, în memoria prozatorului şi gazetarului Ion Bledea, care s-a stins din viaţă, în urma unui tragic accident, la 25 mai 1998. Volumul de povestiri Vânătoarea de cai a apărut la Ed. Cartea Românească, în 1977, autorul primind în acelaşi an Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor. Au scris despre el, în diverse reviste: Nae Antonescu, Vasile Gogea, Laurenţiu Ulici, Radu Ulmeanu, Al. Pintescu, Viorel Sâmpetrean, Radu Ulmeanu, Constantin Stan, George Vulturescu, Gh. Glodeanu, Alexandru Zotta, Ultima secţiune a volumului de faţă cuprinde câteva poeme, povestiri şi fragmente de roman ale autorul citeste tot [...]

Arborele şi şarpele* René Guénon

Arborele şi şarpele* René Guénon

Ianuarie 2012

Dacă reluăm acum simbolul şarpelui încolăcit în jurul arborelui, despre care am spus mai sus câteva cuvinte, vom constata că această figură este tocmai cea a elicei trasate în jurul cilindrului vertical din reprezentarea geometrică pe care am studiat-o. Arborele simbolizând "Axa Lumii", şarpele va figura deci ansamblul ciclurilor manifestării universale1; şi, într-adevăr, parcursul diferitelor stări este reprezentat, în unele tradiţii, ca o migraţie a fiinţei prin corpul acestui şarpe2. Cum acest parcurs poate fi considerat în conformitate cu două sensuri contrare (fie în sensul ascendent, spre stările superioare, fie în sensul descendent, spre stările inferioare), cele două aspecte ale simbolismului şarpelui, unul benefic şi altul malefic, se citeste tot [...]

Malaxorul cu opere şi monografii. Şi multă poezie

Malaxorul cu opere şi monografii. Şi multă poezie

Noiembrie 2011

■ Oradea. Satu Mare. Baia Mare. „Familia”. „Poesis”. „Poesis Internaţional”. „Nord Literar”. Ioan Moldovan. George Vulturescu. Claudiu Komartin. Dumitru Păcuraru. Gheorghe Glodeanu. Săluc Horvat. Am participat cu drag şi respect la toate manifestările organizate de revistele menţionate în această toamnă. Nord – vestul literar şi cultural rezistă! Punem şi noi umărul! (D.S.) ■ Vasile Avram – omul şi opera. Din Lemniu la Nicula – un ocol prin lume, Ed. Ethnologica, Baia Mare, 2011, volum editat de Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş şi lansat, în cursul lunii octombrie, la Baia Mare şi la Zalău. Vasile Avram s-a născut la 17 iunie 1940 în Lemniu, comuna Letca, judeţul Sălaj şi a citeste tot [...]

Despre sacrificiu * Frithjof Schuon

Despre sacrificiu * Frithjof Schuon

Noiembrie 2011

1 Există un mod de purificare care priveşte chiar viaţa: sacrificiul; acesta trebuie să compenseze ceea ce s-ar putea numi, prin analogie cu ordinul moral, „transgresiunea existenţială” sau „păcatul cosmic”, adică însăşi manifestarea noastră în măsura în care ea pare să uzurpeze sau să contrazică, într-un mod oarecum „titanic” sau „luciferic”, Viaţa divină. Sacrificiul este ca o moarte voluntară şi simbolică în cadrul vieţii: tot ceea ce există „vibrează” între Principiu – care este „non-existenţă”, de vreme ce se situează dincolo de existenţa pe care El o determină – şi manifestare, care, dimpotrivă, tinde spre „existenţa totală”, fără ca de altfel s-o poată realiza niciodată, pentru că doar Princi citeste tot [...]

Malaxorul cu scoici, seminţe, suspecţi şi alte reviste

Malaxorul cu scoici, seminţe, suspecţi şi alte reviste

Octombrie 2011

■ La Editura Dacia XXI, în colecţia „Romanele istoriei”, a apărut recent o nouă carte semnată de scriitorul sălăjean Ion Piţoiu – Dragomir: „Coroana de spini”, carte apărută în colaborare cu Primăria comunei Celaru, locul de naştere al scriitorului. Academicianul Gh. Păun scrie despre această carte: „…parcă ne-ar fi prezentate structurile colorate ale unui vitraliu, lăsându-ne pe noi să-l recompunem în întregul lui, cu detaliile prinse în fraze – cuvânt, lăsate singure pe rând, invitându-l pe cititor să completeze restul rândului şi scenei, chiar dacă frazele devin literar – memorabile”. După cum se ştie, Ion Piţoiu – Dragomir a publicat mai multe cărţi de poezie şi proză. Vi le reamintim aici pe cele de proză: „F citeste tot [...]

Intelectualitate şi civilizaţie* Frithjof Schuon

Intelectualitate şi civilizaţie* Frithjof Schuon

Octombrie 2011

Intelectualitatea adevărată, deşi este cât se poate de „exactă” – deci cât poate fi de adecvat un reflex în raport cu ceea ce îl reflectă – e absolut independentă de ceea ce s-a convenit să se numească „ştiinţa exactă”, nefiind chiar deloc incompatibilă cu noţiuni contrare acestei ştiinţe; această ştiinţă, nu trebuie să se uite, nu caută exactitatea decât în faptele brute şi nu în conţinuturile lor universale. „Erorile ştiinţifice” datorate unei subiectivităţi colective – de pildă celei a genului uman ce vede soarele evoluând în jurul pământului – traduc un simbolism adecvat, şi în consecinţă „adevăruri”, acestea din urmă rămânând totuşi independente de simplele fapte care le vehiculează într-un mod cu t citeste tot [...]

Platon sau restaurarea intelectualităţii occidentale * Jean Borella

Platon sau restaurarea intelectualităţii occidentale * Jean Borella

August 2011

Nu e uşor de fixat o măsură exactă a importanţei lui Platon în istoria intelectualităţii occidentale: el este deopotrivă prea cunoscut şi necunoscut. Prea cunoscut (nu a dat naştere numele său unui adjectiv în limbajul curent?) pentru a aspira să se ia realmente contact cu o doctrină de o subtilitate extremă: fiecare îşi închipuie că ştie suficient despre ea, mulţumindu-se cu câteva idei pe care i le oferă cultura comună, de pildă cea a distincţiei între lumea sensibilă şi lumea inteligibilă dată chiar de formularea greacă: Kosmos noètos. Şi totuşi Platon nu a folosit niciodată această expresie1! Necunoscut pe de altă parte, pentru că o tradiţie universitară (ce datează în realitate din secolul XIX) a pretins că recunoaşte origine citeste tot [...]

Malaxorul cu artgothici, zânatici şi reviste

Malaxorul cu artgothici, zânatici şi reviste

August 2011

* Antologia ARTGOTHICA 2011, Ed. A.T.U., Sibiu, 2011. E vorba de un volum colectiv de poezie, editat de Asociaţia Artgothica Sibiu cu prilejul ediţiei a II-a a Taberei Internaţionale de Poezie Sibiu-Cisnădioara, organizată în perioada 21-24 iulie a.c. Au fost antologaţi 46 de poeţi, din toate zonele României, inclusiv din Basarabia (şi din diaspora, un scriitor român, Constantin Dragoş, stabilit în Aachen, Germania), mare parte dintre ei fiind prezenţi la acest eveniment cultural de excepţie. Pentru patru zile, aşadar, Sibiul a fost Capitala Poeziei românilor de pretutindeni. S-au recitat poezii (la Atrium Cafe, Cercul Militar Sibiu şi la Templul-cetate din Cisnădioara), s-au prezentat reviste (Familia – Oradea, Verso – Cluj, Ziarul de duminică – Buc citeste tot [...]

Malaxorul cu tăceri, absenţe şi aniversări

Malaxorul cu tăceri, absenţe şi aniversări

Iulie 2011

■ Adriana Lisandru, despre ea, niciodată • sur elle, jamais, Ed. Grinta, Cluj Napoca, 2010. E vorba, évidemment, de un volum biling, tălmăcit în franceză de poeta şi traducătoarea Letiţia Ilea, prefaţat de poetul şi criticul literar Tudor Cristea şi ilustrat grafic de Vlad Turburea. Despre poeta braşoveancă Adriana Lisandru s-a scris în revista Caiete Silvane şi i s-au publicat, anii trecuţi, două grupaje de poeme (aşteptăm altele!). În plus, ea a fost prezentă la Zalău, la una din ediţiile Zilelor revistei Caiete Silvane (o tempora...), ocazie în care ne-a dăruit, cu dedicaţie, volumul ei de debut, De-a baba oarba (Ed. Arania, Braşov, 2007). Mărturisim că, de atunci, poezia ei n-a încetat să ne tulbure şi, deopotrivă, să ne fascineze. Ne de citeste tot [...]

Concurs de creaţie literară pentru elevi – ediţia a XVI-a

Concurs de creaţie literară pentru elevi – ediţia a XVI-a

Iulie 2011

Joi, 2 iunie a.c. a avut loc premierea câştigătorilor Concursului de creaţie literară pentru elevi – ediţia a XVI-a, concurs organizat anual de Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău, în colaborare cu Cenaclul literar „Silvania”. Anul acesta au participat 14 concurenţi, şase la secţiunea poezie şi opt la cea de proză. Din juriu au făcut parte: prof. Iuliu Suciu (preşedintele cenaclului), prof. Imelda Chinţa, prof. Marcel Lucaciu, prof. Ion Piţoiu-Dragomir şi subsemnatul. Pe secţiuni, câştigătorii au fost: la secţinea poezie – premiul I, Camelia Crişan (cls. a XI-a, Gr. Şc. „Gheorghe Pop de Băseşti” – Cehu Silvaniei); premiul II, Mădălina Pop (cls. a XI-a, Liceul de Artă „Ioan Sima” – Zalău); premiul III, Larisa-Ioana Man (cls. a citeste tot [...]

Malaxorul cu aparitii editoriale

Malaxorul cu aparitii editoriale

Iunie 2011

a Cunoscutul poet şi profesor sălăjean Viorel Tăutan işi continuă drumul in poezie cu o apariţie editorială surprinzătoare: un volum scris in colaborare cu Doina Ira, �Speranţă renăscută. Poeme de dragoste�, carte apărută la Editura Eikon, Cluj � Napoca, 2011. Volumul este ilustrat cu desene ale regretatului artist plastic Szab� Vilmos. Viorel Tăutan s-a născut in 30 aprilie 1943, la Bocşa-Romană, părinţii săi aflandu-se in refugiu in judeţul Caraş-Severin. Familia sa revine in 1945 in Jibou. Intre anii 1953 şi 1961 urmează aici studiile gimnaziale şi liceale, fiind component al primei promoţii a liceului jibouan. Urmează stagiul militar, lucrează ca bibliotecar la Clubul CFR, apoi, pană in 1969, studiază la cursurile de zi a Facultăţ citeste tot [...]

Malaxorul cu noutăţi editoriale

Malaxorul cu noutăţi editoriale

Mai 2011

■ Ion Topolog este scriitorul care a scris mai multe romane de dragoste şi pentru tineret, dintre care să amintim Urmaşii lui Euclid, povestea unui tanăr supradotat, cu aptitudini la studiul matematicilor, de aceea ne-am permis jocul de cuvinte din titlu (topologia este o ramură a matematicii care studiază proprietăţile mulţimilor de puncte care răman neschimbate faţă de o serie de transformări). Altminteri, in realitate pe autor il cheamă D. Popescu, a studiat filologia şi a fost o perioadă directorul Liceului Andrei Şaguna din Braşov, iar apoi cadru universitar, director al editurii şi revistei Dealul Melcilor, secretar al Asociaţiei Scriitor citeste tot [...]

Malaxorul cu cărţi şi reviste culturale

Malaxorul cu cărţi şi reviste culturale

Aprilie 2011

■ Revista sălăjeană de cultură in limba maghiară Hepehupa a implinit 10 ani. Hepehupa apare din 2002 editată de Color Print Zalău, cu sprijinul Consiliului Judeţean Sălaj, Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, directorului Tipografiei Color Print, Major Istvn, şi al Fundaţiei Communitas. Redactor şef: Fejr Lszl, secretar de redacţie: Szőke Anna. La Mulţi Ani! ■ Intr-un cadru mai restrans, aşa cum şi-a dorit autorul, la Parohia greco-catolică Sfanta Familie din Zalău, a avut loc sambătă, 5 martie 2011, lansarea unei noi cărţi semnate de prof. Nicolae Gudea, Christiana Minora. Studii, articole şi no citeste tot [...]

2011 − 100 de ani de la naşterea lui Emil Cioran

2011 − 100 de ani de la naşterea lui Emil Cioran

Aprilie 2011

Emil Cioran s-a născut la 8 aprilie 1911, in localitatea Răşinari (judeţul Sibiu). Studiile liceale şi le-a făcut in Sibiu, la Liceul Gheorghe Lazăr, iar cele universitare (incepand de la 17 ani!) in Bucureşti, la Facultatea de Filozofie, unde i-a avut ca profesori, printre alţii, pe Nae Ionescu şi Tudor Vianu. Alături de Mircea Eliade, Constantin Noica şi Eugen Ionescu (pentru a nu-i aminti decat pe caţiva din cei apropiaţi lui ca varstă), Emil Cioran a fost unul dintre cei mai importanţi intelectuali interbelici din Romania, iar după stabilirea sa la Paris, după ce i-au apărut cateva volume, va fi considerat printre cei mai mari stilişti care au scris vreodată in limba citeste tot [...]

Malaxorul. Din Salaj La lilieci

Malaxorul. Din Salaj La lilieci

Martie 2011

■ A aparut Anuarul Episcopiei Salajului 2010 Credinta si viata in Hristos. Aparut, la Editura Episcopiei Salajului, cu binecuvantarea PS dr. Petroniu Florea, Episcopul Salajului si avandu-l ca redactor pe pr. lect.dr. Gabriel Viorel Gardan, anuarul cuprinde o biografie si un memento dedicate PS Petroniu, la implinirea a 45 de ani de viata si 10 ani de arhierie, precum si aspecte din viata bisericeasca: administratia eparhiala, protopopiatele, parohiile, manastirile si preotii Episcopiei Salajului si cronica ilustrata a Episcopiei Salajului 2010. De asemenea, anuarul cuprinde pastoralele PS Petroniu la Invierea Domnului si Nasterea Domnului 2010 si contributii teologice semnate de Ioan Chirila, Valer Bel, Ioan Vasile Leb, Gelu Neamtu, Stefan Iloaie, Dorel Man, Gabrie citeste tot [...]

Alice Boldut debut

Alice Boldut debut

Martie 2011

La intalnirea de cenaclu care a avut loc joi, 24 februarie (de Dragobete) a.c., a citit poezie Alice Boldut. E vorba de debutul ei absolut: dupa cum ne-a marturisit, nu a citit public nicaieri pana acum si nici nu a publicat. Fapt ce ne-a mirat din doua motive: varsta autoarei, din care n-a facut un secret (40 de ani) si calitatea creatiei sale. Grupajul prezentat de Alice Boldut a fost intampinat cu entuziasm (cu aplauze chiar!), in special de catre colegele noastre. Au urmat discutii si controverse, ale colegilor de cenaclu, pe marginea unor teme, simboluri si parafraze biblice ce apar in poeziile ei (de pilda, folosirea pluralului si inversarea ordinii din Geneza in versul zidind iar Adami pentru Eve din poemul Psalmul treptelor). Si o posibila incheiere: la fel ca in citeste tot [...]

Malaxorul cu de toate. Nu chiar pentru toti

Malaxorul cu de toate. Nu chiar pentru toti

Februarie 2011

■ A aparut de curand un nou numar al revistei salajene de cultura trimestriale in limba maghiara Hepehupa, nr. 4/2010. Acest numar este ilustrat cu lucrari ale regretatului artist plastic Szab Vilmos. Semneaza: Adorjn Ilona, Bnt Istvn, Ioan Bejinariu, Bitay rpad, Csk Zsolt, Gspr Attila, Hajdu Attila, Jzsa Lszl, Katona Lajos, Kiss Lszl, Kovcs Katona Jen, Olasz Valria, Simonfi Istvn, Szatmri Renta, Tkly Vajk, Varga D. Istvn, Vri Fbian Lszl si Zuh Imre. Poezie, pagini de jurnal, studii, evocari. Revista de cultura a Salajului Hepehupa apare din 2002 editata de Color Print Zalau, cu sprijinul Consiliului Judetean Salaj, Centrului de Cultura si Arta al Judetului Salaj, directorului Tipografiei Color Print, Major Istvn, si al Fundatiei Communitas citeste tot [...]

Despre traditie * Jean Borella

Despre traditie * Jean Borella

Februarie 2011

In sensul ei cel mai general, ideea de traditie este cea a unei identitati mentinute trecand printr-o alteritate. Precum se stie, cuvantul vine din latinescul tradere, contractie a lui trans (prin) si dare (a da), adica: a transmite, a livra. Totusi, nu orice donatie e in mod necesar traditie. Astfel, cand ii dam sa manance celui flamand, ceea ce ii dam, asimilat de destinatar, isi pierde identitatea, se integreaza in substanta corporala si dispare ca atare. Prin urmare, in ce priveste traditia, ceea ce e dat trebuie sa fie pastrat cu fidelitate, asa cum a fost primit, fara o alterare esentiala (unele alterari accidentale sunt inevitabile sau uneori chiar dezirabile). Insa nici pastrarea prin ea insasi nu e suficienta pentru a constitui traditia. Astfel, avaritia care acumule citeste tot [...]

Florin Horvath Ultimul festin

Florin Horvath Ultimul festin

Februarie 2011

Florin Horvath a scris pana in prezent sapte carti: trei romane istorice (O lacrima pentru Maria Sa 1987; Voievodul Albastru 2001; Un templier la Sarmizegetusa 2008) si, ca membru marcant al Ordinului Cavalerilor Templieri si al Francmasoneriei, patru lucrari doctrinale (Coroana celor sapte mari maestri 2001; Indreptar francmasonic 2004; 125 de ani de lumini si umbre in francmasoneria romaneasca 2005; Legenda Marelui Zalmoxis 2010). La intalnirea cenaclului Silvania care a avut loc joi, 20 ianuarie a.c., domnia sa ne-a citit doua fragmnete din romanul la care lucreaza in prezent, intitulat Ultimul festin. Inainte de lectura autorului, Imelda Chinta ne-a prezentat cel mai recent volum al lui George Achim Dulceturi din fructe tarzii de padure (Ed. Brumar, Timi citeste tot [...]

Malaxorul cu paznici. Ai culturii

Malaxorul cu paznici. Ai culturii

Ianuarie 2011

■ La Editura Humanitas a apărut de curand o nouă carte semnată de Liviu Bordaş: Apaşul metafizic şi paznicii filozofiei, prezentată ca mister medieval in trei acte, un interludiu şi un intermezzo liric, cu multe ilustrări din opere originale. * Liviu Bordaş mi-a fost student. L-am simţit, de la inceput, locuit de o pasiune intelectuală pe cat de intensă, pe atat de discretă. Era tăcut, retractil şi tenace. Plecat pe urmele lui Mircea Eliade, i-a refăcut traseele interioare, itineranţa geografică şi parcursul ştiinţific. Şi-a păstrat discreţia, dar şi-a consolidat competenţele şi profilul academic. Cu lucrarea de-acum, despre N citeste tot [...]

Simbolismul ţesutului* Ren Gunon

Simbolismul ţesutului* Ren Gunon

Ianuarie 2011

Există un simbolism ce se raportează in mod direct la ceea ce am expus pană acum, deşi i se dă uneori o aplicaţie care poate părea la prima vedere că se indepărtează puţin de problema noastră: in doctrinele orientale, cărţile tradiţionale sunt desemnate frecvent prin termeni care, in sensul lor literal, se raportează la ţesut. Astfel, in sanscrită, stra inseamnă in mod propriu "fir"1: o carte poate fi alcătuită dintr-un ansamblu de stra-şi, la fel cum o ţesătură este formată dintr-o asamblare de fire; tantra are deopotrivă sensul de "fir" şi "ţesătură", desemnand mai ales "urzeala" unei ţesături2. La fel, in chi citeste tot [...]

Poem pentru Caiete Silvane

Poem pentru Caiete Silvane

Ianuarie 2011

Daniel Hoblea Ca si cum Ca si cum am sti ce ne asteapta in sfere mai inalte decat orice gand despre inalt. ca si cum cineva ne-ar fi spus dinainte de a ne naste cum sa pasim cum sa privim cum sa ne asezam firea in marea Fire. Ca si cum ne-am aminti starea pe loc plecarea ajungerea. Ca si cum totul ar fi in noi ca un ghem pe care-l deapana o mana priceputa. Asa stam fata-n fata cuminti ca si cum mai batrani decat lumea ca si cum mai tineri decat clipa am fi. citeste tot [...]

Malaxorul prieteniei

Malaxorul prieteniei

Decembrie 2010

■ Ediţia a XII-a a Galelor A.P.L.E.R. desfăşurată in zilele de 11 şi 12 noiembrie, anul curent, a mobilizat redactori-şefi şi redactori, sau secretari de redacţie, ai majorităţii revistelor de cultură şi ai editurilor inscrise in acest organism de nivel naţional. Amabil şi afabil, ca de obicei, Preşedintele APLER, dl. Ion Tomescu, acompaniat de scriitorul Florin Dochia, directorul Casei Municipale de Cultură Campina, şi-au primit prietenii scriitori şi/sau editori cu braţele deschise. S-a resimţit absenţa fizică a celei care este spiritul mobilizator, antrenant al Galelor, doamna Daniela Tomescu, care traversează o etapă dificilă a vieţii, f citeste tot [...]

Stiinta religiilor* Ren Gunon

Stiinta religiilor* Ren Gunon

Decembrie 2010

E momentul sa spunem aici cateva cuvinte despre stiinta religiilor, caci aceasta isi datoreaza originea tocmai studiilor indianistice; se observa imediat ca termenul religie nu este luat in acest caz in sensul exact pe care i l-am recunoscut. Intr-adevar, Burnouf, care pare a fi primul ce a denumit astfel aceasta stiinta, exclude morala dintre elementele constitutive ale religiei, pe care le reduce astfel la doua: doctrina si ritul; acest lucru ii permite sa introduca aici lucruri ce nu sunt legate de punctul de vedere religios, caci el recunoaste cel putin, pe buna dreptate, ca nu exista morala in Veda. Aceasta este, din start, confuzia stiintei religiilor, care pretinde sa reuneasca sub acelasi nume toate doctrinele traditionale, de orice natura ar fi in realitate; i citeste tot [...]

Cenaclul Silvania 33 de ani

Cenaclul Silvania 33 de ani

Decembrie 2010

Joi, 25 noiembrie a.c., in cadrul unei intalniri fara caracter festiv, a fost marcata implinirea a 33 de ani de activitate a Cenaclului Silvania. In prima parte a intalnirii, Dina Horvath a prezentat volumul bilingv (romana-franceza) Scrum (Ed. Grinta, Cluj, 2010) al poetului Stefan Doru Dancus, maramuresanul din Ieud stabilit in Targoviste, binecunoscut cititorilor revistei Caiete Silvane. Poetii din cenaclu au citit apoi, din propriile creatii, cate un poem nepublicat in volum. Ultima parte a intalnirii a avut-o ca protagonista pe Carmen-Iulia Ciumarnean, care a revenit in cenaclu, dupa o lunga absenta, cu un volum de debut si cu un grupaj inedit de versuri. Volumul Ultimatum iubirii (titlu cam paunescian, dupa cum remarca un coleg), a aparut anul acesta la Zalau s citeste tot [...]

Initierea si meseriile* Ren Gunon

Initierea si meseriile* Ren Gunon

Noiembrie 2010

Conceptia profana a stiintelor si artelor, am spus-o deseori, asa cum este in curs actualmente in Occident, e ceva foarte modern si implica o degenerescenta in raport cu o stare anterioara, in care acestea prezentau un caracter cu totul diferit. Acelasi lucru poate fi spus si despre meserii; de altfel, distinctia intre arte si meserii, sau intre artist si artizan, e si ea specific moderna, fiind nascuta de aceasta deviatie profana si neavand sens decat prin ea. Artifex-ul era pentru cei din vechime omul ce exercita, deopotriva, o arta sau o meserie; dar, la drept vorbind, acesta nu era nici artist nici artizan in sensul in care il au astazi aceste cuvinte; el era mai mult decat atat, pentru ca, la origine cel putin, activitatea sa era in legatura cu principii de un ordin citeste tot [...]

Debut Paula Cotoi

Debut Paula Cotoi

Octombrie 2010

Paula Cotoi a participat la mai multe editii ale Concursului de creatie pentru elevi, organizat in fiecare an de Casa de Cultura a Sindicatelor Zalau si Cenaclul Silvania, anul acesta, la editia a XV-a, obtinand premiul I la sectiunea poezie. In acest an a absolvit Colegiul National Silvania din Zalau si, din 1 octombrie a.c., va fi studenta la Facultatea de Istorie din cadrul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj. Joi, 23 septembrie a.c., Paula Cotoi a debutat in cadrul Cenaclului Silvania cu un grupaj de 14 poeme. Iata cateva comentarii ale colegilor de cenaclu pe marginea lui: Transpare din poeziile ei o nostalgie dupa copilarie. Poezie cathartica, de transformare, ca un rit de trecere. Pot fi remarcate note mistice si metafore vizuale reusite (Ancuta Maries); Unel citeste tot [...]

Despre pelerinaje* Ren Gunon

Despre pelerinaje* Ren Gunon

Octombrie 2010

Recenta reproducere, in Voile dIsis, a remarcabilului articol al dlui Grillot de Givry despre locurile de pelerinaj, ne-a determinat sa revenim asupra acestei chestiuni, la care facusem aici cateva aluzii, fapt amintit de dl. Clavelle in prezentarea facuta acestui articol. Sa notam mai intai ca termenul latin peregrinus, din care provine pelerin, semnifica deopotriva calator si strain. Aceasta simpla remarca da loc deja la apropieri destul de interesante: intr-adevar, pe de o parte, unii companioni se califica drept trecatori iar altii straini, ceea ce corespunde tocmai celor doua sensuri ale cuvantului peregrinus (care se gasesc de altfel si in ebraicul gershn); pe de alta parte, in masonerie, chiar moderna si speculativa, incercarile simbolice ale initierii su citeste tot [...]

Studii şi documente despre isihasm* Michel Valsan

Studii şi documente despre isihasm* Michel Valsan

August 2010

II Din diferitele citate date mai sus rezultă că, in mediile in discuţie, binecuvantarea introductivă in practica isihastă este prezentată ca o iniţiere. Am remarcat o mărturie in acelaşi sens intr-un studiu apărut acum zece ani in Istina (numerele 3 şi 4, 1958, Boulogne-sur-Seine), intitulat Lavnement philocalique dans lOrthodoxie roumaine şi purtand in loc de semnătură indicaţia Un călugăr al Bisericii ortodoxe din Romania. Dl Scrima, intr-o menţionare a articolului apărută in Hermes1, a făcut cunoscut acum faptul că el este autorul studiului pomenit, şi cum există in paginile respective date ce pot fi evocate aici cu folos, avand un raport di citeste tot [...]

Concurs de creaţie pentru liceeni ediţia a XV-a

Concurs de creaţie pentru liceeni ediţia a XV-a

Iulie 2010

Cenaclul literar Silvania, impreună cu Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău organizează, in fiecare an, un Concurs de creaţie pentru elevii de liceu. La concursul din acest an au participat 25 de elevi, 11 la secţiunea poezie şi 14 la secţiunea proză. Juriul care a evaluat creaţiile tinerilor a fost format din: prof. Iuliu Suciu (preşedintele Cenaclului Silvania), Ileana Petrean-Păuşan, Ion Piţoiu-Dragomir, Marcel Lucaciu şi subsemnatul. In urma jurizării, premiile au fost acordate, in cadrul unei intalniri festive a cenaclului, următorilor elevi: - Maria-Patricia Birtocean (Colegiul Naţional Silvania, cls. a XII-a) Marele Premiu; Secţiunea poezie: - Cotoi Paula-Veronica (CN citeste tot [...]

Gabriela Barbur Lada cu zestre

Gabriela Barbur Lada cu zestre

Iunie 2010

Gabriela Barbur a debutat cu poezie, in cadrul intalnirilor Cenaclului Silvania si in revista Caiete Silvane, in anul 2005. La sfarsitul aceluiasi an, revenea cu un grupaj semnalat in paginile revistei noastre. De atunci... tacere. Insa o tacere rodnica, se pare, avand in vedere calitatea poemelor citite la intalnirea cenaclului ce a avut loc joi, 6 mai a.c. Gabriela si-a intitulat grupajul Lada cu zestre. Iata cateva scurte comentarii ale colegilor de cenaclu pe marginea sa: Poezii extraordinare. Trebuie citite de mai multe ori. Mi-ar fi placut sa fie mai transparente (Corina Stirb-Cooper); Grupaj realmente unitar... O radiografie a propriului suflet. Imi da impresia unui suc de lamaie tare, dar care iti face bine. Un poet care ramane pe undeva un clasic cu bun simt. Ing citeste tot [...]

Mai exista posibilitati initiatice in formele traditionale occidentale?* Rene Guenon

Mai exista posibilitati initiatice in formele traditionale occidentale?* Rene Guenon

Iunie 2010

Se poate spune ca fiecare forma traditionala particulara este o adaptare a Traditiei primordiale (din care au derivat toate, mai mult sau mai putin direct) la anumite circumstante speciale de timp si de loc; ceea ce se schimba de la una la cealalta nu este nicidecum esenta insasi a doctrinei, care este dincolo de aceste contingente, ci doar aspectele exterioare pe care ea le imbraca si prin care se exprima. Rezulta de aici, pe de o parte, ca toate aceste forme sunt in mod necesar echivalente in principiu, si pe de alta parte, ca e avantajos in general pentru fiintele umane sa adere, pe cat posibil, la forma proprie mediului in care traiesc, fiindca aceasta trebuie in mod normal sa corespunda cel mai bine naturii lor individuale. Toate acestea au fost corect remarcate de cola citeste tot [...]

Maria-Patricia Birtocean pelerinaj in Tara metaforei

Maria-Patricia Birtocean pelerinaj in Tara metaforei

Mai 2010

Pentru cititoriii fideli ai revistei Caiete Silvane, Maria-Patricia Birtocean aproape ca nu mai are nevoie de prezentare. La nici optsprezece ani, eleva fiind, ea este autoare a doua volume de versuri: Apa si sange si Anima Mundi, ambele aparute in cursul anului 2008, la Editura Pro Transilvania din Bucuresti, sub ingrijirea lui Tudor Opris. La intalnirea de cenaclu ce a avut loc joi, 1 aprilie a.c., tanara poeta ne-a citit un grupaj de poeme consistent, din ceea ce va constitui al treilea ei volum, reconfirmandu-ne faptul ca apropierea ei de Poezie nu tine de orgoliu sau de hazard, ci este urmarea unei certe vocatii creatoare. Iata cateva din opiniile colegilor de cenaclu prezenti pe marginea poeziilor citite de Patricia: Pe alocuri poezie confesiva. Multa combustie inter citeste tot [...]

Initiere si internet * Wou Ming

Initiere si internet * Wou Ming

Mai 2010

Pentru a risipi unele confuzii observate pe noile suporturi de comunicare ce reflecta activitatile oamenilor din timpurile moderne, e necesar fara indoiala sa se aminteasca anumite date despre procesul initiatic. Dintr-un punct de vedere principial, initierea este un proces corespunzator unor legi inflexibile. Ea presupune trei etape1: Pregatirea exoterica, Initierea, Realizarea Spirituala, si trei puncte de reper2: Calificarea, Realizarea micilor mistere, Eliberarea. Cum a explicat Ren Gunon, nefacand decat sa reliefeze legile imuabile ale cailor initiatice comune tuturor popoarelor autentic traditionale, initierea apoi realizarea spirituala pretind prezenta efectiva a Influentelor Spirituale3 detinute de o Autoritate Spirituala regulata4, misionata sa apere calitate citeste tot [...]

Corina Stirb-Cooper poezia ca tehnica a sinceritatii asumate pana la capat

Corina Stirb-Cooper poezia ca tehnica a sinceritatii asumate pana la capat

Aprilie 2010

La intalnirea de joi, 11 martie a.c., Corina Stirb-Cooper ne-a citit un grupaj consistent din ultimele sale poeme. Dintru inceput trebuie sa remarcam (asa cum au facut-o toti colegii de cenaclu prezenti) un lucru cert: Corina scrie Poezie. Am folosit deliberat majuscula, data fiind calitatea versurilor sale. De la un grupaj de poezii la altul, Corina pare sa-si identifice, in progresie, identitatea lirica, sa devina o voce tot mai personala, mai autentica. Pe noi, cel putin, poemele prezentate ne-au convins ca ea si-a asumat calea aspra a cautarii de sine calea lacrimii, izvorat din care orice text, in orice gen ar fi scris, nu trebuie sa se teama de infruntarea timpului. Spuneam ca ea nu scrie doar cu mintea, ci si cu inima, ceea ce, s-o recunoastem, e un alt fel de a spune citeste tot [...]

Peter Cooper

Peter Cooper

Martie 2010

Marturisesc ca nu-mi este usor sa scriu despre Peter Cooper... Despre omul blajin, care ma privea cu atata drag si intelegere de parca mi-ar fi fost frate sau am fi copilarit impreuna... Despre omul care urmand calea iubirii pentru aleasa lui si-a parasit tara de origine... Despre omul care iti acorda atata atentie incat te facea sa te simti o exceptie... Despre omul de o noblete cum foarte rar iti este dat sa intalnesti in acest veac grobian... Imi este greu sa scriu despre Peter, in primul rand pentru ca el nu mai este, fizic, printre noi: la gandul ca nu-l voi mai intalni aici, in lumea numelor si formelor fata catre fata, realizez cat de neputincioase si fade pot deveni cuvintele cand nu mai au sprijinul prezentei Celuilalt. Mi-a fost mult mai usor sa o fac cand Pet citeste tot [...]

Studii si documente despre isihasm* Michel Valsan

Studii si documente despre isihasm* Michel Valsan

Martie 2010

I HERMES 4 (NUMARUL despre Maestrul spiritual in marile traditii ale Occidentului si Orietului) a publicat un articol al dlui Andr Scrima, intitulat Traditia parintelui duhovnicesc in Biserica rasariteana**. Ne vom opri asupra lui, pentru a semnala un element documentar de un anume interes pentru studiile actuale despre isihasm. Dupa ce a vorbit, spre sfarsit, de linia staretilor de la Optina (Rusia centrala) ce urca pana la renovatorul isihast, stabilit in Moldova, Paisie Velicicovschi (1722-1794), autorul, arhimandrit al Patriarhiei Ecumenice, legat el insusi, se pare, de isihasm, spune in concluzia textului sau: Cuvantul de incheiere i-l vom cere unui alt Parinte spiritual, din linia staretului Paisie, foarte apropiat de zilele noastre (a fost rapit ucenicilor sai citeste tot [...]

Semne duhovnicesti

Semne duhovnicesti

Martie 2010

La o prima vedere superficiala, asadar si doar, evident, daca ti-ai pierdut credinta dupa supradoza de modernitate (comunista vs. capitalista) ce ti-a fost administrata la greu, un preot iti poate parea un actor ce joaca intr-o piesa absurda, in care spectatorii nu aplauda si carora actorul, singur de obicei, in straie stranii si greoaie, le intoarce de multe ori spatele pentru a invoca o fiinta nevazuta, dar reprezentata peste tot, in fata si in spatele scenei, pe toti peretii, fiinta despre care o carte Biblia sustine ca ar fi Dumnezeu insusi (ma rog, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu si El) facut om. Ati vazut filmul Andrei Rubliov al lui Tarkovsky? E cam vechi (1960), poate, pentru gusturile unora, dar merita vazut. Cei care l-au vazut, isi amintesc, cu siguranta, urmat citeste tot [...]

Drumul meu de la Dante la Gunon* Vintila Horia

Drumul meu de la Dante la Gunon* Vintila Horia

Februarie 2010

Vintila Horia Exista multe chei pentru a aborda opera lui Dante. Rne Gunon ne-a furnizat una: cea a ezoterismului, care face din Divina Comedie poemul prin excelenta din punctul de vedere al studiilor traditionale. Trebuie sa recunosc ca Dante a fost calauza mea dintotdeauna. Am invatat italiana, in tineretea mea timpurie, cu singurul scop de a-i citi in original opera de capatai. In urma consultarii majoritatii lucrarilor dedicate interpretarii Divinei Comedii, consider ca cele mai apropiate de spiritul poetului sunt, fara indoiala, cele ale lui Rne Gunon si Luigi Valli (erudit italian pe care autorul Marii Triade il citeaza in Ezoterismul lui Dante), la care trebuie adaugat studiul fundamental al spaniolului Asin Palacios, Dante si Islamul. Acesti autori propu citeste tot [...]

Ancuta Maries Leopard in pustie

Ancuta Maries Leopard in pustie

Ianuarie 2010

Anul cenaclistic 2009 s-a incheiat cu o lectura a Ancutei Maries si cu lansarea suplimentului revistei Caiete Silvane Casa de Cultura a Sindicatelor din Zalau 35 de ani (redactorii suplimentului: Ileana Petrean-Pausan, Daniel Sauca si subsemnatul; tehnoredactor: Marius Soare), supliment realizat cu sprijinul institutiei aniversate. Ca de obicei, Ancuta Maries ne-a surprins din nou, in cel mai bun sens al cuvantului, cu o proza intitulata Leopard in pustie, apreciata de toti cei prezenti: Este diferit de alte texte pe care Ancuta Maries le-a lecturat in cenaclu. Inchegat, rotund, atent scris, un amestec de basm si legenda. Scriitura este fluenta, cu constructie, are putere de sugestie. Remarcam caracterul alegoric al textului. Descrierile sunt bine realizate, rotunde, cu citeste tot [...]

Ren Gunon despre crestinism

Ren Gunon despre crestinism

Decembrie 2009

Melchisedec nu este singurul personaj care, in Scriptura, apare cu dublul caracter de preot si de rege; in Noul Testament, intr-adevar, regasim de asemenea reunirea acestor functiuni in Regii-Magi, ceea ce poate da de gandit ca exista o legatura foarte directa intre acestia si Melchisedec, ori, in alti termeni, ca e vorba, in cele doua cazuri, de reprezentantii unei singure si aceleiasi autoritati. Or, Regii-Magi, prin omagiul adus lui Hristos si prin darurile pe care i le ofera, recunosteau in El, in mod expres, sursa acestei autoritati in toate domeniile in care ea se exercita: primul ii ofera aur si il saluta ca rege; al doilea ii ofera tamaie si il saluta ca preot; in sfarsit, al treilea ii ofera mirul sau balsamul incoruptibilitatii si il saluta ca profet sau Maestru sp citeste tot [...]

Ren Gunon. Dante şi rozicrucianismul*

Ren Gunon. Dante şi rozicrucianismul*

Noiembrie 2009

Acelaşi reproş legat de insuficienţă pe care l-am formulat in legătură cu Rossetti şi Aroux poate fi adus şi lui liphas Lvi, care, deşi a afirmat un raport cu misterele antice, a văzut aici mai ales o aplicaţie politică sau politico-religioasă (ce nu are in ochii noştri decat o importanţă secundară), făcand mereu greşeala de a presupune că organizaţiile propriu-zis iniţiatice sunt direct angajate in luptele exterioare. Iată, intr-adevăr, ce spune acest autor in a sa Histoire de la Magie: S-au inmulţit comentariile şi studiile asupra operei lui Dante, dar nimeni, din cate ştim, nu i-a semnalat adevăratul caracter. Opera marelui ghibelin citeste tot [...]

Ren Gunon, Călătorii extra-terestre in diferite tradiţii*

Ren Gunon, Călătorii extra-terestre in diferite tradiţii*

Octombrie 2009

O problemă ce pare să-i fi preocupat mult pe majoritatea comentatorilor lui Dante este cea a surselor concepţiei sale despre coborarea in Infern, acesta fiind de asemenea unul din punctele in care apare cel mai clar incompetenţa celor ce n-au studiat aceste chestiuni decat intr-un mod cu totul profan. Intr-adevăr, există aici ceva ce nu poate fi inţeles decat printr-o anumită cunoaştere a fazelor iniţierii reale, şi acest lucru vom incerca să-l explicăm acum. Fără indoială, dacă Dante il ia pe Virgiliu drept călăuză in primele două părţi ale călătoriei sale, cauza principală este, cum toată lumea este de acord in a o recunoaşte, aminti citeste tot [...]

Spiritus, Anima, Corpus* Ren Gunon

Spiritus, Anima, Corpus* Ren Gunon

Septembrie 2009

Diviziunea ternara este cea mai generala si in acelasi timp cea mai simpla ce se poate stabili pentru a defini constitutia unei fiinte vii, si in particular pe cea a omului, deoarece e evident ca dualitatea carteziana a “spiritului” si “trupului”, care s a impus oarecum oricarei gandiri occidentale moderne, n ar putea in niciun fel sa corespunda realitatii; am insistat deja destul de des in alta parte asupra acestor lucruri ca sa mai fie nevoie sa revenim acum asupra lor. Distinctia spiritului, sufletului si trupului a fost de altfel unanim admisa de toate doctrinele traditionale ale Occidentului din antichitate si Evul Mediu; faptul ca s a ajuns mai tarziu la uitarea ei pana la a nu se vedea in termenii “spirit” si “suflet” decat citeste tot [...]

Cunoastere si actiune, Ren Gunon

Cunoastere si actiune, Ren Gunon

Iulie 2009

Am spus mai sus ca raporturile celor doua puteri - spirituala si temporala - trebuie sa fie determinate de cele ale domeniilor lor; readusa astfel la principiul sau, chestiunea ni se pare foarte simpla, fiind identica, in fond, celei a raporturilor intre cunoastere si actiune. S-ar putea obiecta la aceasta ca, dupa cele expuse, detinatorii puterii temporale trebuie de asemenea sa posede in mod normal o anumita cunoastere; dar, pe langa faptul ca nu o poseda, ci au primit-o de la autoritatea spirituala, aceasta cunoastere nu vizeaza decat aplicatiile doctrinei, nu si principiile; ea nu este deci, la drept vorbind, decat o cunoastere prin participare. Cunoasterea prin excelenta - singura ce merita cu adevarat acest nume in plenitudinea sensului sau - este cunoasterea principiilor citeste tot [...]

Rene Guenon, Hermes

Rene Guenon, Hermes

Iunie 2009

Vorbind inainte despre tradiţia hermetică**, precizam că ea nu se referă propriu-zis la o cunoaştere de ordin metafizic, ci doar la una de ordin cosmologic, inţeleasă de altfel in dubla sa aplicaţie macrocosmică şi microcosmică. Această afirmaţie, deşi nu este decat expresia strictului adevăr, nu a fost pe placul unora, care, văzand hermetismul prin propria lor fantezie, ar vrea să introducă totul in el in mod indistinct; e adevărat că aceştia nu ştiu deloc ce poate să fie metafizica pură Oricum, trebuie să se-nţeleagă bine că nu vrem prin asta să depreciem ştiinţele tradiţionale care ţin de hermetism, nici citeste tot [...]

Influenta civilizatiei islamice in Occident * Ren Gunon

Influenta civilizatiei islamice in Occident * Ren Gunon

Februarie 2009

Majoritatea europenilor nu au evaluat in mod exact importanta aportului primit de la civilizatia islamica, nici nu au inteles natura imprumuturilor de la aceasta civilizatie in trecut, unii mergand pana la ignorarea completa a tot ceea ce se raporteaza la ea. Asta deoarece istoria pe care au invatat-o falsifica faptele si pare sa fi fost alterata in mod voit asupra multor puncte. Acest invatamant isi afiseaza cu inversunare putina consideratie pe care i-o inspira civilizatia islamica, avand obiceiul sa-i reduca meritul de fiecare data cand i se prezinta ocazia. E important de remarcat ca istoria ce se preda in universitatile europene nu prezinta influenta in discutie. Dimpotriva, adevarurile ce ar trebui expuse pe acest subiect, fie predate fie in scris, sunt sistematic evit citeste tot [...]

Peter Cooper Gradina Paradisului

Peter Cooper Gradina Paradisului

Ianuarie 2009

Anul cenaclistic 2008 s-a incheiat in forta, con brio, prin prezentarea unei nuvele de exceptie, avandu-l ca autor pe Peter Cooper, un nume fara indoiala cunoscut cititorilor fideli ai revistei Caiete Silvane. De la prima sa lectura in Cenaclul Silvania, el a impresionat prin talent, prin profunzimea temelor, prezentate intr-o forma simpla, lipsita de ostentatia oricarui experimentalism formal. Textele lui transmit cu putere firescul si caldura vietii umane, dar si vicisitudinile si tragismul ei Si, dincolo de toate, taina sa luminoasa, supra-cosmica. In aceasta nuvela, de pilda, e uimitor cum reuseste sa faca transparente valorile ei spirituale, sacralitatea ei, in mijlocul celei mai cumplite experiente umane, cea a razboiului. Lucru cert, avem de-a face, in cazul sau, cu citeste tot [...]

Ancuta Maries Mama Zanelor si Centurionul

Ancuta Maries Mama Zanelor si Centurionul

Decembrie 2008

Ancuta Maries nu mai are nevoie de prezentare pentru cititorii revistei Caiete Silvane. Autoarea romanelor Lorzii de la capatul desertului (Cluj, 1998) si Surori pe veci amazoane (Cluj, 2006) lucreaza in momentul de fata la un scenariu pentru un film de lung metraj, din care ne-a prezentat un fragment substantial intitulat Mama Zanelor si Centurionul. Nu putem anticipa cum isi va finaliza acest proiect ambitios, dar cert ramane faptul ca, in stadiul actual, fragmentul citit intruneste mai mult caracterele unei proze decat ale unui scenariu de film. Desigur, importanta ramane calitatea scrisului sau, arta prin care stie sa-si captiveze cititorul, chiar pe cel care nu este de acord cu ideile subiacente textelor ei. Lectura fragmentului a fost urmata de comentariile colegilor citeste tot [...]