Aboneaza-te la newsletter

Tradiții și obiceiuri care nu trebuie uitate

Autor: Mirela-Monica Criste

Decembrie 2017

Motto:

,,Un popor fără tradiţii este un popor fără viitor.”

                                                (Alberto Lleras Camargo)

 

Totul e tradiţie, totul e ceea ce am moştenit de la strămoşii noştri şi totul e cum vom reuşi să păstram şi să transmitem mai departe generaţiilor următoare!

Poporul român aşezat de veacuri pe aceste meleaguri a moştenit o bogată zestre spirituală. Bogăţia lingvistică este cuprinsă în toate genurile literare ale creaţiilor populare: doine şi balade, basme şi legende, proverbe şi zicători, poezii. Bogăţia spirituală mai cuprinde toate creaţiile meşteşugarilor: ceramică, obiecte din lemn, ţesăturii, tapiserii, cusături şi broderii, dar şi bucatele tradiţionale.

Zona geografică din estul Munților Plopișului este o interesantă zonă etnografică, un bogat tezaur folcloric.

Cu toate influențele noi, influențe datorate impulsului, aspirației spre progres, spre un mod de viață nou, s-au conservat în bune condiții comparativ cu alte localități, tradițiile de pe aceste meleaguri.

Pornind de la ideea înţelegerii creaţiei populare autentice, un grup de elevi de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Plopiş împreună cu dascălii lor inimoşi au scos frumoasele costume populare din lăzile de zestre ale bunicilor, pe care le-au îmbrăcat cu emoţie şi respect, au început să  descopere rădăcinile, obiceiurile şi valorile tradiţionale şi să le aprecieze frumuseţea şi autenticitatea.

Marea dragoste pentru cultura românească, dorinţa de a păstra peste veacuri crâmpei din obiceiurile şi tradiţiile locale, dar şi regretul că prea puţini mai sunt aceia care încearcă să transmită mai departe ceea ce este al nostru din străbuni, a convins 12 cadre didactice de la Școala Gimnazială Nr. 1 Plopiș, în urmă cu trei ani, că este momentul pentru a pune bazele unui festival folcloric, denumit Festivalul Regional de tradiții și obiceiuri „Răsună, mândru răsună...”, care este la a III-a ediție și este înscris în Calendarul activităților educative regionale și interjudețene – 2017. Desfășurarea lui are loc în prima duminică din luna decembrie.  

În primul an, acest festival s-a adresat doar școlilor din județul Sălaj, urmând ca în anul următor să avem invitați din alte trei județe: Arad, Bihor și Timiș.

Deoarece, încă de la debutul său, festivalul a avut foarte mare succes, organizatorii au hotărât ca în ediția a III-a să ne extindem la nivel regional, invitând formații școlare din șase județe: Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Timiș și Sălaj.

Ansamblurile participante au prezentat colinde specifice zonei de proveniență sau un anumit obicei specific sărbătorilor de iarnă („Viflaimul”, „Feciorii”, „Steaua” etc.).

Începând cu această ediție, ne-am propus în cadrul festivalului, și organizarea unui Simpozion despre tradiții și obiceiuri de iarnă, la care au participat cu lucrări foarte bine realizate, cadre didactice de la toate școlile participante la festival. Am fost plăcut impresionați de multitudinea și diversitatea tradițiilor și obiceiurilor prezentate în cadrul acestui simpozion, dar și de rigurozitatea științifică de care au dat dovadă în realizarea lucrărilor prezentate.

În imaginile care urmează sunt prezentate momentele susținute de școlile participante la festival, de-a lungul celor trei ediții.

Ne-am bucurat în mod deosebit de participarea extraordinară a solistei de muzică populară, originară din satul Plopiș și câștigătoare a numeroase trofee la diferite concursuri folclorice, Alexandra Chira. Aceasta a fost acompaniată la clarinet de fratele ei Alex Chira, multipremiat la concursurile folclorice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin acest festival ne-am propus să valorizăm tradiţiile şi obiceiurile satului nostru și ale celorlalte zone din Ardeal. Tradiţiile noastre, moştenite din moşi-strămoşi, dorim să fie preluate şi transmise următoarelor generaţii, pentru a sădi în inimile copiilor dragostea pentru frumos şi autentic, armonie, graţie, ritm.

Aşa cum orice prunc, prin fenomenul naşterii, capătă o identitate şi dobândeşte o informație genetică de care nu se poate detaşa niciodată, nici această cultură tradițională nu-şi poate pierde identitatea şi nici valoarea de document a informațiilor transmise de la o generație la alta.

Dorim să învăţăm elevii să aprecieze frumuseţea portului popular, a dansului şi cântecului românesc, a meşteşugurilor tradiţionale atât de mult apreciate în ţară, cât şi în afara ei. De aceea am considerat oportun acest festival în vederea evidenţierii valorilor, tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, prin care cultivăm de la cea mai fragedă vârstă sentimentul de apartenenţă, de iubire şi dragoste pentru rădăcinile şi valorile poporului român.

Prin păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor, elevii vor înţelege legătura dintre folclor şi viaţa cotidiană, trezindu-le interesul faţă de tradiţiile şi obiceiurile specifice zonei, deci, le putem trezi dorinţa de a cunoaşte şi respecta valorile care ne definesc.

 

Bibliografie

Criste, Victor, Monografia comunei Plopiș.

Drăgan, Ion şi colectiv, Educaţia noastră cea de toate zilele, Editura Eurobit, Timişoara,1996.

Ghinoiu, Ion, „Sărbători și obiceiuri românești”, Editura Elion, București, 2002.

Pamfilie, Tudor, Sărbătorile la români, Ed. Saeculum I.O., Bucureşti, 2007. 

Simion Florea Marian, Sărbătorile la români, vol. II, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1994.

 

             Prof. pt. înv. primar Mirela-Monica Criste

                                                                                                                        Şcoala Gimnazială Nr. 1 Plopiş, jud. Sălaj