Aboneaza-te la newsletter

Testamentul lui George Pop de Băsești și al fiicei sale, Elena Hossu Longin

Autor:

Septembrie 2018

 În anul 1914 s-a editat autentic, documentul notarial public, în fața notarului public din Dej, Schelling Otto, unde s-au prezentat George Pop, mare proprietar locuitor în Băsești (Szilagyilzesfalva) și doamna Elena Pop, măritată Hossu Longin, soție de avocat, locuitoare în Deva și domnul Iosif Hossu, canonic, locuitor în Blaj (Balazsfalva), în numele și reprezentantul Capitlului Greco-Catolic de Alba Iulia și Făgăraș cu sediul în Blaj, deputatul dietal Teodor Mihali și avocatul doctor Ioan Cherecheș.

Numitele părți au predat și au cerut să se cuprindă în document următorul contract de donațiune și litere fundaționale.

 

Partea I-a

 

Noi, subscrișii George Pop de Băsești (Szilagyilyesfalva) și Elena Pop de Băsești, măritată Francisc Hossu Longin, locuitoare în Deva, prin aceasta, din liberă voință, liber de orice silă, eroare ori capacitate donăm întregul nostru domeniu din Băsești și din comunele învecinate, toate imobilele și averea ce se țin de aceasta, care se cuprinde în cărțile funduare:

- din Băsești (Szilagyilyesfalva) n-rele: 242 A + 1463 top.; 308 A + 628 top.; 891 A + 544, 1052/b, 1019, 1460/3, 1460/4, 615, 616, 618, 619, 622, 623, 648, 650, 652, 659, 580, 1334/3, 582, 555, 1382, 613, 586, 587, 491, 1460, 1334/2, 584, 585, 553, 1333/a, 1334/4, 1422, 1448, 1334/5, 1333/b, 1052/a, 1334/1, 1460/7, 581, 583, 1415, 1408, 649, 1449, 1453, 1416, 1421, 1444, 1446, 1447, 1450, 1451, 1051/b, 1051/a, 1049b/1, 110, 174, 248, 374a/2, 526, 531, 543, 545, 546, 547, 554, 577/a, 579, 588, 589, 592, 608, 614, 617, 620, 621, 648, 651, 654, 655, 656, 657, 658, 660, 717, 756/4, 775/a, 1003/a, 1017, 1018/b, 1049/a, 1050, 1076/a, 1460/6, 1461 top.; 936 A + 1048/ B/ 1 top;

- Băița (Mosobanya) n-rele: 90 A + 1192 top; 148 A + 256, 270, 271, 843, 1239, 246 top., 474 A + 635 top, 600 A + 196, 1240, 482, 655, 656, 1195, 1196, 1248, 1249/a, top;

- Tămășești (Szilagyegerbegy) n-rele: 195/A + 1158, 1185, 1194, 230, 312/b, 358, 363, 917, 974, 1032/b, 1201/b, 1169, 801, 824, 822, 806,815/a, 815/b, 824, 1181, 1141, 1176 top, 224 A + 1171/a, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 762, 765, 766, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 845, 846, 847, 872, 874, 875, 878, 879, 1161, 1162, 1171/b, 1172-1175, 1182, 1183, 1186, 1190, 1193, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1202, 1206, 748, 750, 751, 752, 746, 769, 770, 771, 773, 774, 775, 802, 821, 826, 828, 829, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 885, 866, 868, 873, 1139, 1140, 1145/a, 1145/b, 1146, 1155, 1156, 1157, 1159, 1167, 1168, 1170, 1179, 1184, 1187, 1188, 1189, 1191, 1192, 573, 626, 628, 660, 670, 719, 734, 777, 1068, 1147, 1291, 1389, 1142/a, 1143, 1144, 1148/a, 1151, 1153, 1154, 1165, 1166, 400/a, 424, 813, 833, 859 top; 433 A + 809, 753, 351, 374, 380, 844, 867, 876, 898, 905, 1149, 1547, 350/a , 367/a, 899/a, 379, 906, 913, 1226, 1546, 843,880,1148/c, 350 /b, 899/b, 367/b, 195/c, 350/c, 367/c, 444,899/c, 813,834, 1201/a, 1150, 768, 803, 877, 361, 823, 830, 767, 836, 1205, 1203, 814, 807, 810, 819, 820/b top; 434 A + 1 ord, 816 top.; 435 A + 912 top; 187 A + 832 top; 862 A + 811 top; 1 ord. Nr. 185 competința din pădure și pășune comună A + 740/2, 871, 877, 225, 314, 329, 426, 281/a, 890, 1113, 1142/b, 1152, 1174, 1180, 1609, 109, 107, 600, 616, 761, 763, 800, 1160 top;

- Oarța de Mijloc (Kozepvarcza) nr. 97 A + 214, 253, 254, 255, 215, 219, 220, 229/1, 231 top; 85 A + 1-15 ord. 237, 238, 239, 240, 241, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 232 top;

- Oarța de Jos (Alsovarcza) nr. 143 A + 415, 519, 520 top. 7 ord nr. 536, A + 527 top. Pădure comună 97/3090 a parte, 8 ord. Nr. 536 A + 527, top. pădure comună 15/3090 a parte;

- Săliște (Kecskesfalva) nr. 131 A + 792 c / 1, 792 c /2 top. – precum și tot complexul de avere imobilă aparținătoare acestui domeniu, de orice natură ar fi, chiar și dacă unele partele, sau părți întregi de moșie nu s-ar cuprinde între numerele funduare mai sus înșirate, sau nu ar fi încă intabulate pe numele nostru cu toate drepturile aparținătoare, cu toate edificiile și zidirile de locuință, cu superedificatele economice de orice natură ar fi ele, cu viile și pădurile aparținătoare acestui domeniu, cu toate apartinentele și accesoriile sale, precum întreg fondul instruct viu și mort aparținător acestei moșii, cu întreaga investire economică ori din ce ar costa cu toate păioasele cu tot.

Mai departe depunerea mea de 100.000, adică una sută mii coroane, depuse la Institutul de credit „Codreana” din Băsești (Szilagylyesfalva);

Mai departe următoarele acțiuni de la următoarele institute de credit și anume:

a) De la „Albina” institute de credit în Sibiu (Nagyszeben) 100 scris una sută bucăți acțiuni de câte 200 coroane valoare nominal;

b) De la „Sălăgeana”, institute de credit în Jibou (Zsibo) 26 scris douăzeci și șase acțiuni de câte 100 coroane valoare nominal;

c) De la „Sătmareana” în Seini (Szinervaralja) 16 scris șeasesprezece acțiuni de câte 200 coroane valoare nominal;

d) De la „Chioreana” din Șomcuta mare (Nagysomkut) 40 scris patruzeci acțiuni, de câte 100 valoare nominal;

e) De la „Silvania” din Șimleu (Szilagysomlyo) 153 scris una sută cincizeci și trei acțiuni de câte 100 coroane valoare nominal;

f) De la „Vulturul” din Tășnad (Tasnad) 10 scris zece acțiuni de câte 100 coroane;

g) De la „Aurora” din Baia Mare (Nagybanya) 10 scris zece acțiuni de câte 100 coroane;

h) De la „Codreana” din Băsești (Szilagyilyesfalva) 200 scris două sute acțiuni de câte 100 coroane;

i) De la „Banca generală de asigurare” din Sibiu (Nagyszeben) 20 scris două zeci acțiuni de câte 200 coroane;

j) De la Zsibo-Nagy-banyai văzut 2 scris două acțiuni de câte 200 coroane.

Le donăm pentru totdeauna irevocabil și liber de sarcini, cu drept de proprietate Preaveneratului Capitlu Mitropolitan Greco-Catolic de Alba Iulia și Făgăraș, cu sediul în Blaj (Balazsfalva), cu acel scop și cu acel mandat că din această avere, în conformitate cu literele fundaționale statorite prin aceasta de noi în consens comun și irevocabil în cele ce urmează să se înființeze, pe lângă următoarele modalități, spre mărirea atotputernicului Dumnezeu și în favorul dezvoltării culturale a poporului român o fundațiune perpetuă și neschimbată.

 

Partea a II-a

 

     1. Fundațiunea aceasta va purta întru toate timpurile numele „Fundațiunea George Pop de Băsești si fiica sa Elena”.

2. Fundațiunea o va administra Capitlu Mitropolitan Greco-Catolic de Alba Iulia și Făgăraș cu sediul în Blaj, sub autoritatea supremă a Mitropolitului gr. cat. de Alba Iulia și Făgăraș și a consistoriului său, și sub controlul intermitent al unei corporațiuni, care se va numi: „Senatul fundațiunii George Pop de Băsești și fiica sa Elena”.

3. Capitlu Mitropolitan Greco-Catolic de Alba Iulia și Făgăraș va reprezenta fundațiunea și va provedea afacerile ei, oricum s-ar numi ele și de orice natură ar fi, cu excluderea orișicărei alte ingerințe și a oricărui drept de recurs, având drept a face tot ce va găsi bun, folositor și necesar pentru fundațiune, având totodată și răspunderea materială pentru îngrijirea acurată și conștiincioasă a averii și a venitelor fundațiunei.

4. Capitlu administrează fundațiunea aceasta după normele stabilite pentru administrarea fondurilor și fundațiilor ce sunt încredințate administrării dânsului, însă totdeauna separate de alte fonduri, în cărți și jurnale conduse separate.

5. Capitlu va fi îndreptățit a schimba cu prevedere, după împrejurări, modul de fructificare al averii aparținătoare acestei fundațiuni, a cumpăra și vinde imobile, a aloca bani la private pe lângă hypoteca pupilară, a abzice pretenziunile sau depunerile, care se află la private ori la institute, a crește sau a restrânge capitalul rulând, a depune capital spre fructificare la institutele de bani, de la cari fundațiunea are acțiuni, cu acea restricțiune însă, ca moșia donată prin acest document, precum și acțiunile Institutului „Codreana” nicicând nu se vor putea înstrăina, ci ele vor fi să se păstreze, ca avere fundațională în toate timpurile.

6. La finea fiecărui an Capitlu este dator a compune rațiuni documentate despre venitele și spesele acestei fundațiuni, acelea, cel mult până la finea lunei Februarie, a le așterne Arhiepiscopului și Mitropolitului Greco-Catolic de Alba Iulia și Făgăraș spre revedere și aprobare. Aceste rațiuni sunt a se așterne ulterior și înaltului Ministru regesc de culte și instrucțiune publică. La rațiuni este a se alătura totdeauna și inventarul complet al averii fundaționale.

7. Pentru administrarea și îngrijirea acestei averi fundaționale Capitlu va detrage pentru sine afară de spesele efective ce le va avea, 4% adecă patru la sută din venitul curat al averii fundaționale.

8. Senatul acestei fundațiuni se va constitui și se va compune sub prezidenția Arhiepiscopului și Mitropolitului Greco-Catolic de Alba Iulia și Făgăraș din următorii:

9. Din episcopii români greco-catolici aparținători provinciei mitropolitane române Greco-Catolice de Alba Iulia și Făgăraș;

  1.  Din un delegat al capitlului Greco-Catolic din Gherla și din vicarul foraneu Greco-Catolic român al Sălajului;

11. Din 6, scris șase bărbați mireni greco-catolici români, cu purtare morală inexcepționabilă, și cari s-au distins în viața publică, prin o activitate publică folositoare Neamului Românesc și Bisericei, și prin înțelepciunea dovedită în manifestațiile lor;

12. Din membrii Capitlului Greco-Catolic de Alba Iulia și Făgăraș;

13. Din un membru intelectual greco-catolic de naționalitate română al familiei Pop de Băsești, câtă vreme un atare se va găsi. Din cei 6 bărbați amintiți la punctul c); 3 scris trei, vor fi totdeauna din Comitatul Sălajului, iar ceilalți trei din întreaga provincie mitropolitană. Pentru prima dată, când se va constitui acest, membrii mirieni vor fi numiți pe 6 scris șase ani de Arhiepiscopul și Mitropolitul de Alba Iulia și Făgăraș. La locurile devenite vacante prin expirarea celor dintâi șase ani, prin decedarea ori abzicerea oricărui membru mirean, membru nou îl va alege însuși senatul fundațiunii cu votare secretă tot pe 6 scris șase ani. Membrii ieșiți pot fi realeși. Afară de controlul întregii administrări a averii fundaționale, va fi de dorință senatului a hotărî asupra inactivării fundațiunii, asupra statornicirii modului cum să se folosească venitele fundațiunii, precum și asupra schimbării deciziunilor aduse în aceste chestiuni. Senatul se va întruni cel puțin o dată la 2 ani în doi ani la Blaj. Senatul va îndreptăți a statori prin regulament separat mersul agendelor sale și a exmite din sânul său subcomisiuni, pentru îndeplinirea vreunei părți a chemării sale. Când Arhiepiscopul și Mitropolitul va fi împiedicat să ia parte la ședințele senatului, va prezida viceprezidentul ales dintre membrii mireni.

 

Partea a III-a

 

Scopul fundațiunii va fi promovarea culturii poporului românesc. Subscrisul George Pop de Băsești cu multă osteneală și abnegațiune am câștigat în cea mai mare parte însumi, și însumi am îngrijit și am păstrat averea considerabilă pe care prin aceasta am donat-o Veneratului Capitlu Mitropolitan Greco-Catolic din Blaj, la îngrijirea și păstrarea căreia a contribuit în mare măsură și iubita mea fiică Elena, drept ce doresc și dorim ambii, ca această avere câștigată cu multă trudă să fie pentru toate timpurile păstrată, asigurată și folosită pentru propășirea culturală, economică și socială a iubitului meu popor românesc, prin urmare, venitul acestei averi fundaționale va fi să se folosească spre următoarele scopuri:

            A. Din venitul fundațiunii înainte de toate se vor capitaliza totdeauna 20%, scris două zeci procente și numai suma ce va rămâne se va folosi spre scopul fundațiunii. Procentele capitalizate se vor adăuga totdeauna din 10, scris zece ani la capital, și tot din 10, scris zece ani, se va începe folosirea venitelor capitalului astfel adunat. Această capitalizare se va efectua în decurs de 100, scris una sută de ani, dupa inactivarea fundațiunei după expirarea acelor 100, scris una sută ani, privitor la continuarea sau sistarea capitalizării mai departe va decide senatul fundațiunei.

            B. Din restul venitului curat se va institui și susține o școală poporală Agricolă (Ackerbauschule) în Băsești (Szilagyilyesfalva) cu scopul, ca, prin administratorul calificat al domeniului și prin adjuncții săi calificați să instruiască băieți de țărani români greco-catolici și greco-orientali de a cultiva pământul în toți ramii de economie și de a crește vite în mod rațional. Acest institut va avea limba de propunere românească, având de studiu obligator și limba și literatura românească. Institutul va provedea pe toţi elevii cu veștminte, mâncare, locuinţă şi rechizitele de învăţământ necesare. Pentru cazul, dacă din orice cauză nu s-ar putea institui şi sistematiza o şcoală în această formă și pe lângă aceste modalităţi, şi până când se va putea realiza aceasta să se instituiască în Băseşti o formă model, corespunzătoare împrejurărilor proprietarilor mici, cu scopul de a instrui în mod practic agricultori de naţionalitate română. Întrucât fundaţiunea va dispune de venit îndestulitor va avea dreptul să împărtăşească pe acei absolvenţi ai acestei școli agricole, care corespund în toate privinţele când vor termina cursurile, de ajutor constator din animale şi instrumente economice de o valoare mai mica

            C. Întrucât școala Agricolă de sub punctul B) nu s-ar putea sistematiza, și până când aceea va putea fi instituită și întrucât, după cum altfel se poate prevedea spesele de susținere a acestei școli agricole nu are exhauria venitele acestei fundațiuni ce vor întrece partea menită spre capitalizare din venitele fundațiunii.

            D. a) se vor da stipendii:

     1. La acei tineri de confesiune greco-catolică și greco-orientală de naționalitate și de limbă maternal română, cari și-au terminat studiile academice cu succes eminent și doresc a se perfecționa în specialitatea lor în țară sau în străinătate;

     2. La studenți de confesiune greco-catolică, de naționalitate și limbă maternal română, cari studiază la universitate, la facultate tehnică ori la academii;

     3. La studenții de confesiune greco-catolică, de naționalitate și limbă maternal română, cari studiază la școlii medii ori la școlile de specialitate de rang egal și eventual;

     4. A) La învățăcei comerciali și industriași cari sunt de confesiune greco-catolică, de naționalitate și limbă maternal română. Numărul, mărimea stipendilor, precum și proporția de mai sus, le va statori din timp în timp, potrivit venitului fundațiunei senatul fundațiunei, cu acea singură restricțiune, că stipendiile de sub punctul 1, nu pot fi mai mari decât 3.000 scris trei mii coroane, și nu pot fi mai mici decât 1.800, scris una mie opt sute coroane, iar cele de sub punctul 2, nu pot fi mai mici decât 1.000, scris una mie coroane și cele de sub punctul 3, nu pot fi mai mici decât 400, scris patru sute coroane. Din această fundațiune, vor putea primi stipendii numai tineri de naționalitate română, cu purtare morală inexcepționabilă, cari sunt născuți în Ungaria, propriu zisă și în vechia Transilvanie și părțile anexe și cari sunt lipsiți de mijloacele materiale corespunzătoare și cari vor dovedi succes cel puțin bun în studii. Vor avea însă preferința între cei egali cei născuți din familia Pop de Băsești, și apoi cei din comunele pe cari se extinde domeniul fundațional, și în fine cei născuți din comitatul Sălajului și din comitatul Sătmarului. B) Se vor înființa institute culturale românești, aparținătoare provinciei Mitropolitane Greco-Catolice de Alba Iulia și Făgăraș și se vor ajuta institutele românești, deja existente în așa formă, cum aceasta va statori din timp în timp – conform necesității – senatul fundațiunei cu acea condiție că limba de propunere a acestor institute să fie românească. Astfel va avea drept între altele a înființa îndeosebi în sediul universităților și academiilor internate pentru tineri români, a ajuta cele existente sau cele înființate de alți, a ajuta școli poporale, economice, și alte școli de specialitate, școli medii și superioare, natural cu excluderea seminariilor teologice de care se îngrijesc înseși diecezele, înainte de toate și îndată după inactivarea fundațiunei va împărtăși școala confesională Greco-Catolică din Băsești, până atunci, până când își va păstra caracterul ei confesional și românesc – de un ajutor anual de 600, scris șase sute coroane. Când școalele populare se vor startifica, ajutorul acesta se va asista. Acele institute care le va institui această fundațiune vor purta numele acestei fundațiuni și atât între aceste cât și între acele, pe care le va ajuta această fundațiune vor fi primiți studenți români greco-catolici și greco orientali. Fără a restrânge prin această liberă determinare măsurată împrejurărilor a administrației fundationale va fi cu considerare și față de institutele culturale românești aparținătoare diecezei Greco-Catolice de Gherla. Bărbații care s-au distins pe terenul literaturei și al educației românești întrucât vor fi singuratici și întrucât vor permite împrejurările – vor putea să petreacă peste vară câtva timp în vilegiatură la moșia fundațională și vor fi provăzuți cu intertenția potrivită, de sine înțeles cu învoirea Veneratului Capitlu Mitropolitan. Conducerea faptică a școalei agricole și a tuturor institutelor care le va înființa această fundațiune și denumirea personalului necesar precum și distribuirea concretă a stipendiilor și ajutoarelor, se va ținea de competință Capitlului Mitropolitan Greco-Catolic de Alba Iulia și Făgăraș, fiind eschi orice apel ori recurs în contra deciziunilor ce se vor aduce. Cele înșirate sub punctele A), B), C) se vor putea conforma venitelor fundațiunei, și deodată și paralel împlini D) Venitul alor 82 scris opt zeci și două acțiuni din cele înșirate la punctul 1. al acestui document și anume: alor 40 scris patruzeci acțiuni de ale Băncii „Chioreana”; 26 scris douăzeci și șase acțiuni de ale băncii ,,Sălăjana”; 16 scris șasesprezece acțiuni de ale băncii „Sătmăreana”, se vor folosi pentru Biserica Greco-Catolică Română din Băsești și anume precum urmează:

     a) După moartea subscrisului George Pop de Băsești în fiecare an se va servi în ziua de sf. George după ritul grecesc în Biserica Greco-Catolică din Băsești, parastas pentru repausul sufletului meu. Pentru această misă, fundațiunea va plăti din venitul acestor acțiuni: preotului 50 coroane, cantorului 10 coroane și sfatului 5, și tot în acea zi se va împărți săracilor 50 coroane.

     b) După moartea subscrisei Elena Pop de Băsești, se va servi în fiecare an, în ziua de Constantin și Elena după vechiul calendar de rit grecesc, în Biserica Greco-Catolică din Băsești comisă pentru repausul sufletului meu și pentru aceasta va împărți fundațiunea din venitul acestor acțiuni: preotului 50 coroane, cantorului 10 coroane, sfatului 5 coroane, iar săracilor 50 coroane.

     c) Restul venitelor acestor acțiuni se va capitaliza si din el se va ține în stare bună, pe lângă controlul fundațiunei, Biserica Română Greco-Catolică din Băsești, așa cum se va cere din timp în timp. Întrucât prețul acestor acțiuni s-ar devalva sau venitul lor nu va fi atâta, încât din acela să se poată acoperi îndatoririle de sub punctele a) și b), acelea se vor acoperi din alte venite ale averii fundaționale.

     d) E) Întrucât nepoatele noastre Măriuca și Viorică Pop, locuitoare în Cehu Silvaniei se vor mărita după moartea noastră, fundațiunea va fi datoare a plăti câte 5000, scris cinci mii coroane, când se vor mărita după moartea noastră a amândurora, adică după inactivarea faptică a fundațiunei, fundațiunea va fi datoare a separa din averea fundațională 30.000, scris trei zeci mii coroane și a le depune într-un libret de depunere separat și a plăti cametele de bancă a acestei sume în rate semestriale, decursive nepotului, respectiv vărului nostru Dr. Mihai Pop, locuitor în Cehu Silvaniei. După moartea lui Dr. Mihai Pop, din aceste 30.000, scris trei zeci mii coroane, câte 15.000, scris cincisprezece mii coroane vor fi să se plătească fiicelor sale, adică nepoatelor noastre, Maria Pop și Viorică Pop, respectiv descendenților acestora. Dacă însă aceste nepoate ale noastre sau careva dintre ele ar deceda fără descendenți, înainte de Dr. Mihai Pop, atunci cele 15.000, scris cincisprezece mii coroane care ar compete celei decedate, rămâne fundațiunei. 

     e) F) Pentru cazul dacă subscrisa Elena Pop de Băsești ar deceda mai curând decât soțul ei, Francisc Hossu Longin, locuitor în Deva fundațiunea va fi datoare a plăti în data după decedarea Elenei Pop de Băsești anual 6.000, scris șase mii coroane în 4 rate egale, trimestriale, anticipative lui Francisc Hossu Longin, locuitor în Deva, până la moartea lui. Întrucât subscrisa Elena Pop de Băsești ar deceda mai curând decât subscrisul George Pop de Băsești și, prin urmare, înainte de ce fundațiunea ar intra în posesiunea averii fundaționale: acele 6.000, scris șase mii coroane, va fi dator George Pop de Băsești, să le plătescă susnumitului Francisc Hossu Longin, până la moartea acestuia.

 

Partea a IV-a

 

a) Capitlu donator va intra în posesiunea și folosință conform acestor litere fundaționale a averii mobile și imobile donate prin prezentul document numai după decedarea subscrișilor donatori George Pop de Băsești și a Elenei Pop de Băsești, măritată Francisc Hossu Longin, când intrarea în posesiune se va întâmpla cu excluderea oricărui amestec judecătoresc ori procedură oficială, și după moartea lor Capitlul va fi dator a inactiva fundațiunea instituită prin acest contract de donațiune și litere fundaționale irevocabile, și a îndeplini obligamentele cuprinse în aceste litere fundaționale. Până la moartea lui George Pop de Băsești, întreaga avere mobilă și imobilă cuprinsă în acest document va fi în posesiunea lui George Pop de Băsești, și el va lua toate foloasele, va dispune liber asupra ei, și va suporta sarcinile, dar va fi dator George Pop de Băsești și, prin aceasta, se și obligă, că până va fi în viață, va plăti Elenei Pop de Băsești, măritată Francisc Hossu Longin, anual 8.000, scris opt mii de coroane, în rate egale trimestriale anticipative, și a-i pune la dispoziție roadă de poame a grădinei de pomi și ai estradă și în viitor acele cereale necesare pentru susținerea casei, care și până aici i le-a estradat în natură. După decedarea lui George Pop de Băsești, întreaga avere mobilă și imobilă cuprinsă în acest document, din orice ar consta ea, o va poseda exclusiv Elena Pop de Băsești va dispune liber asupra ei, îi va lua toate foloasele, și îi va suporta sarcinile cu următoarele restricțiuni:

Nu va avea drept nici subscrisul George Pop de Băsești, nici subscrisa Elena Pop de Băsești să înstrăineze sau să însărcineze imobilele, apartenențele și accesoriile lor și depunerile care formează obiectul acestei donațiuni. Toate imobilele cuprinse în acest document și care formează obiectul acestei donațiuni se vor putea administra numai în regie proprie și nu se vor putea da în arendă, precum la timpul sau fundațiunea nu va fi în drept a folosi acest domeniu prin exarendare, ci va fi datoare a-l administra în regie proprie. De sine înțeles, excepționând exarendarea unor partele mai mici separate, care nu se țin în legătură imediată de însuși corpul moșiei, cultivarea unor imobile prin muncitori care lucrează în parte, sau exarendarea de pășune a unei părți întregi a domeniului cu totul separate și aparținătoarea uneia dintre măieriști. 

b) Cametele și ratele împrumutului amortizional intabulat pe domeniu, precum cametele și ratele obișnuite de amortizare a altor datorii, care eventual mai sustau, este dator a le suporta până atunci, până când donatarul va ajunge în posesiunea averii donate, acela din cei subscriși care va fi în posesiunea acestei averi. De sine înțeles, însă, că va folosi și cametele sumei de 100.000, scris una sută mii de coroane care este depusă la Soc. pe Acțiuni „Codreana”. 

c) Cel care va fi în posesiune va suporta sarcinile publice, va face reparaturile curente, și va plăti taxele de asigurare.

d) Din pădure vor fi în drept să taie anual numai teritor de 10, scris zece iugăre cadastrale și anume în părțile succesive, una lângă alta și una după alta.

e) După moartea lui George Pop de Băsești, până atunci, până când averea care formează obiectul donațiunei va fi în posesiunea și folosința Elenei Pop de Băsești, ea va fi datoare a satisface dorințele cuprinse în aceste litere fundaționale, în partea III sub punctul 1 D.a., precum ea va fi datoare a plăti Măriei și Vioricei Pop cele 5000-5000 cinci mii – cinci mii coroane care sunt a se plăti atunci, când acestea se vor mărita, întrucât aceste nepoate ale noastre se vor mărita după moartea subscrisului George Pop de Băsești, dar încă în viața Elenei Pop de Băsești. 

f) De sine înțeles donatorii vor folosi și exploata în conformitate cu dispozițiile acestor litere fundaționale, întreaga instrucțiune economică și întreg fondul instruct, viu și mort, care se află pe domeniu, până la moartea lor, când întreg fondul instruct și toată instrucțiunea economică, ce se află pe moșie împreună cu întreaga avere donată, va trece în posesiunea Capitlului. Lăsământul subscrisei Elena Pop de Băsești, întrucât la decedarea dânsei în domeniu nu s-ar găsi mai mult, va răspunde numai pentru 40, scris patru zeci boi de jug, 8, scris opt cai de povară și jugurile corespunzătoare, mai departe pentru 20, scris douăzeci de vaci, 500, scris cinci sute oi și 60, scris șase zeci scroafe de fătat și în lipsa acestora, sau a unora dintre acestea va fi dator a rebonifica prețul lor curent cu adăugire, însă, că întrucât acest fondus instructus s-ar fi nimicit prin vis major, atunci nici pentru acestea nu va răspunde și că, nici în cazul, dacă acest fondus instructus va lipsi, prețul acelora nu se va putea încasa din acea parte a lăsământului ei, care va consta din mobilele din Deva, din acțiunile, din aranjamentul casei, din Deva, din lozurile pe care le posedă și astăzi, și din accesoriile,venitele și fructele acestora; 

g) Datoria de 50.000, scris cinci zeci de mii de coroane care se află intabulate pe imobilele donate provine din caventia primită pentru Soc. pe acțiuni „Silvania” din Șimleu, prin urmare fiind datoria numitei societăți pe acții, ea trebuie să plătească, la ce de altfel direcția societății pe acții s-a și obligat.

 

Partea V-a

 

După moartea subscrisului George Pop de Băsești dreptul de proprietate a acelor imobile, cuprinse în partea I-a a acestui document, care sunt inferite în cărțile funduare, că proprietatea lui George Pop de Băsești și a acelora, cari vor fi de aici încolo suscepute pe numele lui, se va intabula pe baza prezentului document și pe baza extrasului din matricula morților, fără ascultarea părților, și cu excluderea oricărei proceduri judecătorești pe numele: „Fundațiunea George Pop de Băsești și fiica sa Elena” de sub administrarea și îngrijirea Capitlului Mitropolitan Greco-Catolic de Alba Iulia și Făgăraș cu sediul în Blaj, dar cu intabularea simultană a dreptului de usufruct până la moartea Elenei Pop de Băsești, măritată Francisc Hossu Longin. Partea aceea din imobilele cuprinse în partea I-a care sunt intabulate pe Elena Pop de Băsești după moartea acesteia numai vor fi a se intabula fără întrebarea părților și cu excluderea oricărei proceduri judecătorești ori oficiale, pe baza documentului prezent și a extrasului din matricula morților pe „Fundațiunea George Pop de Băsești și fiica sa Elena” de sub administrarea și îngrijirea Capitlului Mitropolitan Greco-Catolic de Alba Iulia și Făgăraș cu sediul în Blaj, va avea dreptul ca în baza acestui document sau în baza unei declarațiuni separate, să intabuleze pe imobilele cuprinse în partea I opreliștea de vindere și de însărcinare fără întrebarea părților interesate.

 

Partea a VI-a

 

Donatorii abzic de dreptul de a retrage această donațiune și se obligă a suporta din a lor propriu toate spesele împreună cu acest contract.

 

Partea a VII-a

 

Capitlul Mitropolitan Greco-Catolic din Alba Iulia și Făgăraș cu sediul la Blaj, în baza deciziunii sale sub nr. 149-1914 și consistoriu metropolitan în baza deciziunii sale sub nr. 7534 – 1914 primim cu mulțumită averea mobilă și imobilă donate prin prezentul document, și ne obligăm a ne înființa din aceasta „Fundațiunea George Pop de Băsești și fiica sa Elena” și a o administra conștiincios, conform acestor litere fundaționale, a îngriji punctual și conștiincios averea donată, și a folosi veniturile ei în conformitate cu dispozițiile cuprinse în prezentul document fundațional, obligându-ne a urma credincios întru toate și în toate timpurile cele cuprinse, în aceste litere fundaționale și a deprinde conștiincios drepturile și datorințele câștigate în acest document, conform voinței donatorilor, exprimată în acest document.

 

 

 

Partea a VIII-a

 

În cazul dacă întreg fondul instruct și instrucțiunea economică ce se află pe domeniul donat prin vis maior s-ar nimici cu totul, și prinse în acest document, dat, în Blaj, din ședința consistorului arhiepiscopesc Greco-Catolic de Alba Iulia și Făgăraș, ținută la 1 Decembrie 1914. (L. S.). Victor Mihalyi m. p. arhiepiscop și mitropolit; Iuniu Brut Micu m. p. pronator consistorial.

 

Pentru autenția copiei:

 

Blaj, la 16 Octombrie 1921, Dr. Iuliu Florian, secretar mitropolitan.

 

Notă. În România întregită intervin schimbările aduse de Reforma Agrară. Ca să nu piardă și această fondație, precum a pierdut toate celelalte fondații, capitlu metropolitan din Blaj renunță la donația făcută de George Pop de Băsești și fiica sa Elena, la 11 noiembrie 1914. Doamna Elena, unică moștenitoare, după greutăți nespus de mari, întâmpinate din partea atâtor patrioți improvizați în această lume nouă, izbutește să salveze 1.200 de jugăre: teren arabil, fânațe, grădini cu pomi fructiferi, vii și păduri, cu sentință definitivă. După această sentință, dumneaei, împreună cu neuitatul ei soț, Francisc Hossu Longin, se duce la Blaj, unde, înaintea mitropolitului V. Suciu, a membrilor capitlului, a notarului public și a jurisconsultului mitropoliei, face declarativă solemnă și irevocabilă că menține, în întregime, toate dispozițiile testamentare ale fericitului ei părinte. Mai mult, ea primește sarcină să administreze singură averea câtă i-a mai rămas ca, la timpul său, această avere, fără nici o pagubă sau neajunsuri, să treacă în proprietatea capitlului nostru mitropolitan și să servească scopurile testamentare. Așa înțeleg nobilii testatori să întindă Bisericii și Neamului, din care fac parte, o mână de ajutor din mormânt. Dumnezeu să le răsplătească toate jertfele aduse, binecuvântând în chip deosebit această fondație.

 

A consemnat Liviu Sabău