Aboneaza-te la newsletter

Pro Musica

Autor: Ioan Chezan

Decembrie 2019

În cadrul proiectului FDI (2019), AMGD – Acces şi Mobilitate, Garanţia Dezvoltării, a avut loc în data de 11 noiembrie 2019, la sediul Academiei Naţionale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, o Masă Rotundă ce a reunit reprezentanţi ai Liceelor de Muzică, ai Academiei de Muzică clujene şi ai Ministerului Educaţiei Naţionale.

Ordinea de zi a cuprins problematici legate de:

 • Necesitatea urgentării aprobării programelor şcolare propuse pentru învăţământul preuniversitar muzical;
 • Discutarea costului standard/elev în domeniul învăţământului preuniversitar cu profil vocaţional;
 • Dezbaterea structurii noilor planuri cadru de învățământ pentru învăţământul cu program integrat şi suplimentar de artă – muzică;
 • Analizarea metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar;
 • Discutarea propunerii reintroducerii bacalaureatului vocaţional pentru învăţământul cu program integrat şi suplimentar de artă – muzică.

Au fost prezenţi, din partea MEN, doamna Marioara Grebenişan, consilier superior în cadrul Direcţiei Generale Învățământ Universitar şi domnul Adrian Brăescu, inspector general în MEN.

Din cadrul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, au fost prezenţi rectorul instituţiei, Prof. univ. dr. Vasile Jucan, preşedintele Senatului Prof. univ. dr. Gabriel Banciu şi prorector, Prof. univ. dr. Veronica-Marta Negreanu.

Au fost, de asemenea reprezentanţi ai următoarelor Licee vocaţionale:

 • Colegiul de Arte, Baia Mare
 • Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi”, Arad
 • Liceul de Artă „Ioan Sima”, Zalău
 • Liceul Vocaţional de Artă, Târgu Mureş
 • Liceul de Arte „Victor Brauner”, Piatra Neamţ
 • Liceul de Arte „Victor Giuleanu”, Râmnicu Vâlcea
 • Colegiul Muzical „Sigismund Toduţă”, Cluj-Napoca
 • Liceul de Artă, Sibiu
 • Liceul de Arte „Regina Maria”, Alba Iulia
 • Liceul de Arte „Sigismund Toduţă”, Deva 

             Toţi cei prezenţi am acceptat necesitatea unor schimbări, cerute şi cu alte ocazii, pentru aceasta adresând doamnei ministru prof. Monica Cristina Anisie o scrisoare cuprinzând  puncte specifice de reconstrucţie a domeniului vocaţional preuniversitar.

Am reuşit împreună să conturăm câteva propuneri clare şi necesare şcolilor de profil vocaţional muzical din ţara noastră.

Am convenit să cerem subiecte elaborate de către colective didactice de specialitate din învăţământul universitar pentru concursul naţional de ocupare a posturilor, iar corectarea lucrărilor să fie făcută de comisii alcătuite din cadre didactice de aceeaşi specializare. Firesc ar fi să existe coduri corespunzătoare calificării absolvenţilor care finalizează specializarea Canto, acestea fiind: Canto clasic, Muzică vocală de Jazz – muzică uşoară, Muzică vocală tradiţională românească. În prezent există doar specializările instrumentist şi corist.

Metodologiile şi Regulamentele se vor a fi corectate şi specifice, în acest sens propunându-se modificări la examenul de certificare a calificării absolvenţilor, la regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadei naţionale corale, a fişei de autoevaluare în vederea obţinerii gradaţiei de merit, specifică învăţământului vocaţional artistic.

Aprobarea planurilor şcolare care sunt finalizate de trei ani de către comisiile de specialitate, introducerea în planul cadru a disciplinelor Forme muzicale şi Armonie, pentru clasele IX-X, în învăţământul vocaţional muzică, este de asemenea un aspect echitabil.

Olimpiada Naţională. Alcătuirea juriilor pe criterii de competenţă, pregătire de specialitate şi experienţă în specializarea vizată, premierea să fie făcută pe clase şi pe instrumente.

 La capitolul Manuale, se consideră just ca manualul de Teorie, solfegiu şi dicteu să fie inclus în oferta de manuale gratuite ale MEN.

Participarea tuturor factorilor decizionali la îmbunătăţirea organizării învăţământului vocaţional muzical, acordul acestora la punctele enumerate, certifică încă o dată necesitatea modificărilor, completărilor şi introducerii unor aspecte absolut viabile şi în timp util pentru această categorie a educaţiei. Sunt optimist să văd atâţia iubitori de frumos reuniţi şi preocupaţi cu responsabilitate şi dăruire. M-ar bucura să văd rezultate concrete în acest sens, implementarea noilor schimbări aşteptate şi valorizarea învăţământului muzical.