Aboneaza-te la newsletter

Arte vizuale


Există un timp al ReAmintirilor*

Există un timp al ReAmintirilor*

Ianuarie 2021

Autor: Radu Șerban


Viaţa nu este cea pe care ai trăit-o, ci aceea pe care  ţi-o aminteşti şi cum ţi-o aminteşti spre a o povesti. Gabriel García Márquez Memoria este un film întipărit în subconştient. Apelul constant la acesta prin efortul de amintire păstrează memoria trează. Porţiunile de film voalate se datorează uitării. Uitarea este ceaţa memoriei. Ea poate fi desemnată indirect şi ca fiind aceea împotriva căreia se îndreaptă efortul amintirii, efort care necesită o luptă continuă de a regăsi şi evoca timpul trecut. Amintirea şi reamintirea se pot cel mai bine pune în evidenţă prin raportarea la uitare. Pentru mine, a privi în urmă înseamnă a face apel la memorie, a te întoarce în interiorul propriu, în locul acela intim unde su citeste tot [...]

Incandescențele Metaforelor autumnale clujene  strălucesc iarăși

Incandescențele Metaforelor autumnale clujene strălucesc iarăși

Ianuarie 2021

Autor: Andrei Florian


Bienala Naţională – ceramică-sticlă-metal „Metafore Incandescente” – Cluj-Napoca, 2020, Ediția a VIII-a  „Pandemica – Online” Întâlnirea cu noul val de comori ale Metaforelor Incandescente, abia ieșite din mâinile pricepute ale mânuitorilor focului din întreaga țară, se prognozează la Cluj. Prevestitoare proiecții incandescente apar mereu pe fața albilor nori tomnatici, îngrămădiți de mare nerăbdare asupra urbei transilvane. Străfulgerări multicolore, jocuri de forme, culori și transparențe, debordând de energii benefice, se adună neștiute de o vreme, în nopți neliniștite, venind de pretutindeni să lumineze cerul pregătirilor asidue. Dar sunt doar fantasme?! Ca o veste rea, demonica Pandemie a precedat cu luni citeste tot [...]

Cunoaștere și sursă de inspirație*

Cunoaștere și sursă de inspirație*

Decembrie 2020

Autor: Szabó Attila


Tabăra de creație de la Jebucu împlinește douăzeci și cinci de ani. Inițiativa organizării acesteia îi aparține pictoriței Essig Kacsó Klára. Posibilitatea organizării unei astfel de tabere la Centrul de plasament Bethesda a apărut în timpul activității sale ca profesor de desen în zona Jebucului. Decisive au fost mai multe elemente, dar cele mai importante fiind cele de nivel estetic și spiritual: la Jebucu, un sat mic din Țara Călatei, aspectul vizual al locurilor (arhitectură tradițională, peisajul, portul popular) și atitudinea conservatoare a comunității locale în ceea ce privește raportarea la tradiția populară, păreau deosebit de ofertante pentru un proiect artistic. Deci, sursa de inspirație a fost dată: varietatea deosebit de atracti citeste tot [...]

„Arta în Grădină” 2019

„Arta în Grădină” 2019

Martie 2020

Grădinarii artelor Merită un pic de atenție grădinarii artelor (vizuale). Și nu numai la Jibou, unde, de mulți ani, cu sprijinul instituției noastre și al Grădinii Botanice „Vasile Fati” (e bine că s-a implicat și primăria locală), are loc un simpozion important, cred, pentru Sălajul cultural. Merită măcar un pic de atenție și din partea celor care se ocupă sau ar trebui să se ocupe de educația copiilor noștri. Creativitatea, stârnirea și cultivarea ei, îmi pare o cheie ce încă poate rodi în spațiul educațional românesc, un spațiu chinuit de prea multe incongruențe. Prof. univ. dr. Vasile Cioca, în cartea „Jocul de-a/cu arta” (Limes, 2019): „Într-o lume ciudată, hipercomplexă, dominată de imagine, de multiplicări de imag citeste tot [...]

Nechita Zugravu

Nechita Zugravu

Ianuarie 2020

Autor: Victor Cioban


După cum s-a subliniat şi în alte articole referitoare la acest subiect, publicate în revista Caiete Silvane, începuturile picturii sălăjene sunt legate de activitatea unor iconari populari, care adeseori depășește granițele actuale ale județului, stabilite artificial, prin reforma administrativă din 1968. În rândul acestora se distinge personalitatea lui Nechita Zugravu, originar din zona Dejului, care a lăsat un număr uriaș de lucrări, elaborate pe parcursul a trei decenii, între 1740 şi 1770 (sau 1771). Bogăția şi mai ales varietatea materialului pe care meșterul l-a transmis posteriorității i-au facilitat o prezență constantă în literatura de specialitate, observabilă încă din perioada expertizelor de pionierat. Astfel, Nechita citeste tot [...]

Ioan Prodan, pictor  al viziunilor cosmice

Ioan Prodan, pictor al viziunilor cosmice

Decembrie 2019

Autor: Victor Cioban


Prima jumătate a secolului al XIX-lea reprezintă pentru arta transilvană (şi implicit sălăjeană) o perioadă de incertitudine, în care se resimt ecourile despotismului luminat şi ale revoluției franceze. Astfel, regiunea suferă niște schimbări majore, determinate de îmbunătățirea semnificativă a nivelului de trai. Cea mai vizibilă este explozia demografică, observabilă cu precădere în mediul urban, unde se înregistrează scăderi semnificative ale mortalității infantile1. Odată cu creșterea numărului de locuitori, se diminuează considerabil ponderea imaginii fataliste asupra existenței, care exercită o dominație categorică asupra mentalului colectiv al comunităților preindustriale, oferind justificări pentru manifestări de fetișism. citeste tot [...]

Familia Wesselényi în arta maeştrilor renascentiști  şi baroci

Familia Wesselényi în arta maeştrilor renascentiști şi baroci

Noiembrie 2019

Autor: Victor Cioban


După cum s-a subliniat şi în alte lucrări dedicate începuturilor artei sălăjene, primele manifestări sunt consemnate într-o perioadă în care termenul utilizat pentru a denumi actualul județ nici măcar nu exista în vocabular. Pe vremea aceea, zona era organizată într-o manieră feudală, stăpânită de familii nobiliare care își desfășurau activitatea pe un spațiu geografic mult mai extins decât cel fixat prin reforma administrativă din 1968, iar populația era nevoită să se confrunte cu amenințarea cvasipermanentă a epidemiilor, calamităților, războaielor şi revoltelor. Printre acestea, un loc aparte îl ocupă neamul Wesselényi, atestat documentar încă din secolul al XIII-lea, care a lăsat drept moştenire posteriorităţii ansamblurile rez citeste tot [...]

Gheorghe Ilea

Gheorghe Ilea

Octombrie 2019

Autor: Victor Cioban


Chiar dacă nu este sălăjean de origine, Gheorghe Ilea (născut la 1 noiembrie 1958), o figură emblematică a stilului „etno-art”, poate fi considerat un reprezentant de seamă al acestui județ, deoarece mai mult de trei sferturi din activitatea sa profesională s-a desfășurat la Zalău, unde s-a stabilit încă din 1987. Ajuns în orașul de sub poalele Meseșului, s-a implicat activ în creșterea calității vieții culturale din oraș, atât prin cariera de artist, cât şi prin întemeierea de fundații şi asociații în domeniu. În această privință, este de amintit inaugurarea „Atelier Z”, survenită în 2007, alături de Oliv Mircea, Remus Vârnav, Dorel Petrehuş, Claudiu Presecan, Flavius Lucăcel, Camelia Burghele, Szabó Vilmos şi Szabó Attila1. citeste tot [...]

Maestrul sibian la Jibou:  Franz Neuhauser (1763-1836)

Maestrul sibian la Jibou: Franz Neuhauser (1763-1836)

Septembrie 2019

Autor: Victor Cioban


Monument de prim rang al arhitecturii baroce din Transilvania, castelul Wesselényi de la Jibou de pe strada Parcului (nr. 14) reprezintă un ansamblu rezidenţial ridicat pe parcursul secolului al XVIII-lea, care imită modelele din Pesta, Viena şi chiar Paris (Versailles). Conform Repertoriului Arheologic Naţional (2004), ansamblul este compus dintr-un corp principal (de dimensiuni impunătoare), clădiri anexe (curia, cripta, grajdul, manejul, şura) şi un parc dendrologic, în maniera grădinilor engleze, care a constituit nucleul actualei Grădini Botanice „Vasile Fati”, amenajate începând cu 1968, după exemplul Arboretumului din Simeria (judeţul Hunedoara). Dovezile evoluţiei arhitecturale sunt încă vizibile. Astfel, cele mai vechi urme pot fi detecta citeste tot [...]

Aurel Contraș

Aurel Contraș

August 2019

Autor: Victor Cioban


În cadrul patrimoniului artistic sălăjean, un loc important îl ocupă sculptura lui Aurel Contraş, care s-a născut la 12 iunie 1938, în localitatea Meseşenii de Sus, pe vremea când aceasta se numea Căţălu Românesc, iar statul român atingea punctul său maxim de dezvoltare economică, socială şi culturală, datorat, paradoxal, nu unui regim „democratic” (sau „liberal”), ci „dictaturii de cabinet” a regelui Carol al II-lea. Copilăria şi-a desfăşurat-o sub semnul celui de-al Doilea Război Mondial, când satul său natal a intrat în componenţa Ungariei (prin Dictatul de la Viena din 30 august 1940). În adolescenţă a observat evenimentele instaurării regimului comunist (de la ocupaţia sovietică până la frauda electorală din noiembrie 1946 citeste tot [...]

Tabăra de fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste” la a III-a ediție

Tabăra de fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste” la a III-a ediție

August 2019

Autor: Mirel Matyas


În perioada 24-30 mai 2019, s-a desfășurat cea de a III-a ediție a Taberei de Fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste”. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Varadinum Foto Club Oradea, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sălaj Plus”, sub patronajul Uniunii Internaționale a Fotografilor (UIP). Au fost prezenți în Sălaj zece artiști fotografi de talie internațională, distinși cu numeroase premii la concursurile de profil. Aceștia sunt: Holocsi Kálmán (Ungaria), Anatol Poiată (Republica Moldova) – președintele Uniunii Artiștilor Fotografi din Republica Moldova, Adela Lia Rusu (Oradea) – vicepreședinta Varadinum Foto Club Oradea, Ovi D. Pop (Oradea) – președ citeste tot [...]

Fadrusz János (Johann) (1858-1903)

Fadrusz János (Johann) (1858-1903)

Iunie 2019

Autor: Victor Cioban


În cadrul patrimoniului artistic sălăjean, un rol important îl ocupă celebra statuie a lui Wesselényi Miklós, situată chiar în centrul Zalăului. Acest monument festiv, dedicat uneia dintre figurile de referinţă ale paşoptismului maghiar (născute la Jibou, la 20 septembrie 1790, în cadrul marii familii nobiliare Wesselényi de Hodod, care face parte din arborele genealogic al casei regale britanice1), a fost realizat cu ocazia Sărbătorii Mileniului (1896), la iniţiativa profesorilor din corpul didactic al comitatului Sălaj. Autorul însărcinat cu executarea monumentului este un sculptor maghiar de origine slovacă, Fadrusz János, absolvent al Academiei de Arte Frumoase din Viena, care a avut parte de o carieră scurtă, dar prolifică. Deşi reprezint citeste tot [...]

Ioan Pop de Unguraș

Ioan Pop de Unguraș

Mai 2019

Autor: Victor Cioban


Printre iconarii populari marcanți ai spațiului sălăjean se numără și meșterul cunoscut în literatura de specialitate sub numele de „Ioan Pop de Unguraș”, care a fost identificat prima oară de către Atanasie Popa în 1929, cu ocazia unei vizite la biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Apahida (județul Cluj), unde meșterul a lucrat în 18081. La fel ca în cazul contemporanilor săi Dimitrie Ispas și Simion Silaghi, activitatea lui depășește granițele actuale ale județului, stabilite prin reforma administrativă din 1968, pentru că epoca în care trăiește posedă cu totul alte coordonate de organizare locală decât cele utilizate în prezent. După cum s-a subliniat și în articolele dedicate lui Ispas (în Caiete Silvane citeste tot [...]

Ion Mitrea (1919-2005)

Ion Mitrea (1919-2005)

Aprilie 2019

Autor: Victor Cioban


Reprezentant marcant al „generației de mijloc” din cadrul școlii clujene de pictură, Ion Mitrea (1919-2005) a jucat un rol fundamental în plasarea Sălajului pe scena artelor plastice autohtone, prin multiplele sale compoziții istorice și peisagistice, care au avut drept subiect diferite locații de pe teritoriul actualului județ. Pictorul a atras atenția publicului și criticii prin felul cum – sub influența benefică a unei lumini difuze – armonizează cu maiestuoase subtilități catifelatele tonuri ale unor game lipsite de stridențe. Construind cu rigoare fiecare imagine, optând pentru puneri în pagină echilibrate și simple, servindu-se de experiența sa de grafician, dar reducând la maximum funcțiile expresive ale desenului, acesta își înd citeste tot [...]

Amalia Crișan, Poem românesc

Amalia Crișan, Poem românesc

Martie 2019

Autor: Victor Cioban


Cu ocazia Centenarului Marii Uniri, la Zalău s-a desfășurat expoziția tinerei artiste plastice Amalia Crișan, intitulată Poem românesc, care a cuprins un număr de 15 tablouri, de diferite dimensiuni și maniere stilistice. Expoziția a fost organizată la ora 11:00, la galeria Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, situat în Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11. Solemnitatea momentului a fost sporită și de faptul că sărbătoarea națională a coincis cu aniversarea pictoriței, care a venit pe lume în 2001, la Cluj-Napoca.  Expoziția a fost organizată de galeria internațională IAGA Contemporary Art, cu sediul la Milano și a fost lansată inițial în cadrul filialei clujene a instituției respective (pe strada Cloșca, nr. 9-11), la 11 octom citeste tot [...]

Simion Silaghi „Sălăgeanu” (1760-1830)

Simion Silaghi „Sălăgeanu” (1760-1830)

Ianuarie 2019

Autor: Victor Cioban


Începuturile picturii sălăjene sunt legate de activitatea unor iconari populari, care adeseori depășește granițele actuale ale județului, stabilite artificial, prin reforma administrativă din 1968. Un exemplu tipic este zugravul Simion, care apare, sub diferite patronime (Siladi, Silaghi, Sălăgeanu, Selagescu etc.), în pisaniile unor biserici de lemn din toate regiunile Transilvaniei (Apuseni, Zarand, Someș, Mureș), construite în perioada de consolidare a dominației habsburgice.             Impresionanta sa operă artistică a făcut obiectul unui număr mare de atribuiri și identificări de icoane, însoțite de referințe critice, datorate unor personalități consacrate ale istoriografiei românești: Nicolae Iorga, Ștefan Meteș, Corio citeste tot [...]

Victor Gaga (1930-2003)

Victor Gaga (1930-2003)

Decembrie 2018

Autor: Victor Cioban


Printre artiștii sălăjeni de talie internaţională se numără şi Victor Gaga, personalitate de referinţă a sculpturii româneşti postbelice. În deplină concordanţă cu spiritul epocii, Gaga a avut parte de o carieră prolifică, desfăşurată pe parcursul unei jumătăți de secol (din 1954 până la moarte). S-a remarcat îndeosebi în plastica monumentală, prin executarea unor compoziții statuare în lemn sau în piatră, pe teme istorice și folclorice, care pot fi admirate în diferite locații din țară și străinătate (Austria, Germania, Marea Britanie, Elveția, Grecia, Olanda, Norvegia, Polonia, Italia, Canada, SUA și Japonia).  După cum subliniază și criticul clujean Negoiță Lăptoiu în studiul său monografic (publicat la Timișoara, 2 citeste tot [...]

Dimitrie Ispas (?1775-1835)

Dimitrie Ispas (?1775-1835)

Noiembrie 2018

Autor: Victor Cioban


În cadrul picturii sălăjene, un rol important îl ocupă iconarii populari, a căror prezență este atestată documentar începând cu secolul al XVIII-lea. Printre aceștia, se remarcă Dimitrie Ispas, care a executat compozițiile murale din bisericile de lemn situate în satele de pe cursul superior al văilor Almaș și Barcău, localizate în Depresiunea submontană a Călatei (Huedinului), la poalele munților Meseș, Plopiș, Gilău și Vlădeasa (contactul cu județele Bihor și Cluj). Pe vremea aceea, nu exista noțiunea de „Sălaj” (apare abia la 1876), iar cea de „Transilvania” (regiunea din care face parte Sălajul) își pierduse orice dimensiune politică, pătrunzând în zona arhaismelor lexicale. Odată cu Pacea de la Satu Mare (1711), care p citeste tot [...]

Emil Chendea

Emil Chendea

Octombrie 2018

Autor: Victor Cioban


În cadrul picturii contemporane, un loc aparte îl ocupă sălăjeanul Emil Chendea (n. 1937) care activează în prezent în Sacramento, California. Acesta se remarcă îndeosebi prin creațiile grafice (ilustrația de carte), premiate în cadrul concursurilor în țară și străinătate, dar în ultimii ani s-a reprofilat spre fotografie și compoziții de șevalet. În 2012, pictorul a organizat o expoziție personală la galeria Artexpert din Cluj-Napoca, unde a prezentat publicului peisaje din Florida (marine), executate sub influența pensulației impresioniste, fauviste și expresioniste, care continuă o tradiție autohtonă inaugurată de generația pașoptistă (Száthmáry, Chladek, Tattarescu, Aman, Panaiteanu-Bardasare) și a războiului de independență (Grigo citeste tot [...]

Ács Ferenc (1876-1949)

Ács Ferenc (1876-1949)

Septembrie 2018

Autor: Victor Cioban


O contribuție importantă în istoria artei sălăjene a deținut-o Ács Ferenc (1876-1949), personalitate de referință a picturii transilvane, în jurul căreia s-au format Petre Abrudan și Ioan Sima. Ács a efectuat mai multe vizite în zona Șimleului, unde și-a construit o reședință particulară, care a constituit ulterior subiectul unei compoziții peisagistice (datate 1933), achiziționate în 2009 de către Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău1. Din punct de vedere stilistic, Ács Ferenc aparține primei generații a școlii de pictură de la Baia Mare, care a reprezentat cel mai important centru de plein-air al Europei de Est, exercitând o influență profundă asupra mediului cultural din acest spațiu geografic2, comparabilă cu cea observată citeste tot [...]