Aboneaza-te la newsletter
Dezvoltarea rețelei Minerva – seminarii inițiale


Aprilie 2015

Berlin 3-7 martie 2015

 

 

În intervalul 3-7 martie 2015 o delegație de experți ai Academiei Române Filiala Cluj-Napoca, beneficiar în cadrul proiectului „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală” a derulat un primt set de seminarii și sesiuni de schimb de experiență la 3 instituții din Berlin în vederea formalizării rețelei Minerva – rețeaua de cooperare a proiectului dezvoltată cu scopul de a îmbunătăți programele de cercetare doctorală si post-doctorală prin transferul de expertiză și bune practici internaționale..

Prima sesiune de discuții s-a desfășurat la Institute for Cultural Diplomacy (ICD). În cadrul seminarului de lucru s-au pus bazele colaborării instituţionale între parteneri, din luna mai urmând să înceapă o serie comună de prelegeri în vederea generării de oportunități de publicare pentru doctoranzi și tineri cercetători. De asemenea, cercetătorii sprijiniți prin proiectul proiectului „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală” vor avea acces mediat la resursele de cercetare și biblioteca ICD precum și oportunități de a efectua stagii de mobilitate la alte instituții internaționale de prestigiu colaboratoare cu ICD.

Un alt punct în programul delegației a fost seminarul de lucru desfășurat la ALLEA (All European Academies) European Federation of Academies of Sciences and Humanities, unde discuțiile s-au axat pe demersurile de promovarea a tinerilor cercetători români în comunitatea academică europeană. De asemenea s-a convenit ca o delegaţie a proiectului să participe la adunarea generală ALLEA de la Lisabona (27 aprilie 2015).

Ce-a de-a treia Instituție vizitată a fost Berlin Brandenburgische Akademie Der Wissenschaften (BBAW). Colaborările din trecut dintre Academia Română şi BBAW au stimulat consolidarea legăturilor de cooperare dintre beneficiarul proiectului „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală” și această instituție de prestigiu, recunoscută pe plan internaţional, în actualul context de programe de “pre-contractare” iniţiate de Germania în cadrul Horizon. Seminarul de lucru a avut ca punct central al discuțiilor generarea de oportunități științifice pentru doctoranzii și tinerii cercetători sprijiniți prin proiectul Minerva.

 

Proiectul „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală” și-a propus dezvoltarea rețelei Minerva prin implicarea de universități, instituții de cercetare şi companii, inclusiv alţi actori relevanţi în învăţământul superior cu scopul de a permite noi cooperări internaționale care să ducă la întărirea capacității de publicare a doctoranzilor și cercetătorilor în contextul îmbunatățirii programelor doctorale și post-doctorale. Rețeaua Minerva se formalizează în Charta rețelei – documentul oficial prin care semnatarii atestă aderarea la rețea și asocierea cu principiile acesteia. Până la finalul proiectului, octombrie 2015, Charta va cumula minimum 20 semnatari, activitatea de dezvoltare a rețelei fiind una continuă, și după finalizarea proiectului POSDRU.

 

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”

Titlu: „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală”

Contract: POSDRU 159/1.5/S/137832