Aboneaza-te la newsletter
Comunicat USR


August 2015

Ședinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România (3 august)

 

 

La şedinţă au participat următorii membri ai Comitetului Director: Varujan Vosganian, prim-vicepreședinte, Gabriel Chifu, vicepreședinte, Mircea Mihăieș din partea Filialei Timișoara, Aurel Maria Baros, președinte Filiala București – Proză, Adrian Popescu din partea Filialei Cluj, Dan Mircea Cipariu, președinte Filiala București – Poezie.

Invitați: Daniel Cristea-Enache, director de imagine, Stela Pahonțu, director economic, și Ion Pahonțu, director administrativ.

Ordinea de zi a ședinței:

1.            Stabilirea membrilor juriului pentru Festivalul Național de Literatură FestLit, Cluj, 4-6 octombrie 2015.

Membrii Comitetului Director au votat în unanimitate pentru ca următorii critici literari să facă parte din juriu: Răzvan Voncu, Cornel Ungureanu, Daniel Cristea-Enache, Irina Petraș, Antonio Patraș, Gabriel Coșoveanu. Dl Leo Butnaru urmează să comunice cine va face parte din Juriu din partea Filialei Chișinău.

 

2.            Stabilirea premiului Filiala anului oferit în cadrul Festivalului Național de Literatură FestLit.

Se stabilește și se votează în unanimitate ca la această primă ediție premiul Filiala anului să fie acordat Filialei Cluj.

Dl Varujan Vosganian, dl Dan Mircea Cipariu și alți membri ai Comitetului Director propun ca Regulamentul de acordare a acestui premiu să aibă în vedere criterii de acordare precum: organizarea de manifestări literare, calitatea lor și a participanților etc.

 

3.            Stabilirea Calendarului evenimentelor din această toamnă.

Membrii Comitetului Director au primit informații despre următoarele evenimente culturale ce vor avea loc în semestrul II al acestui an:

31 august – Premiile Uniunii Scriitorilor din România, Bucureşti (la Biblioteca Centrală Universitară);

01-02 septembrie – Gala Poeziei Române Contemporane, Alba Iulia;

09 septembrie – Vizita unei delegaţii de scriitori chinezi ;

24-27 septembrie – Festivalul de Literatură, Chişinău;

04-06 octombrie – Festivalul Naţional de Literatură, FestLit, Cluj;

20-21 octombrie – Simpozion revista ORIZONT – 25.

Se stabilește ca următorul Comitet Director să aibă loc în data de 31 august 2015.

 

4.            Informare privind cererea de chemare în judecată a U.S.R. de către dl Cristian-Gheorghe Popescu, care solicită anularea unor articole din Statutul U.S.R.

Dl Cristian-Gheorghe Popescu ne dă în judecată solicitând:

– Anularea prevederilor art. 20, art. 25 lit. a și art. 61 din Statutul U.S.R.

– Anularea prevederilor art. 16, art. 17, art. 20 lit. a, art. 27 și art. 48 din Statutul U.S.R., invocând că U.S.R. este asociație profesională ce funcționează conform prevederilor OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații.

În realitate, Uniunea Scriitorilor din România nu funcționează după această ordonanță.

Art. 85 din această Ordonanță prevede: ”Persoanele juridice de utilitate publică – asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel – înfiinţate prin legi, ordonanţe, decrete-lege, hotărâri ale Guvernului sau prin orice alte acte de drept public nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe, ci rămân supuse reglementărilor speciale care stau la baza înfiinţării şi funcţionării lor.”

Uniunea Scriitorilor din România a fost înființată și a primit utilitatea publică prin Decretul nr. 267 din 1949, unde se precizează că Organizația Scriitorilor din Republica Populară Română se dizolvă și patrimoniul trece asupra Uniunii Scriitorilor din R.P.R., care devine automat în 1990 Uniunea Scriitorilor din România.

Dosarul are termen de judecată în data de 3 septembrie 2015.

 

5.            Informare privind finanțarea revistelor (Legea nr.136/2015 și Normele metodologice emise de Ministerul Culturii).

 

6.            Diverse:

– Discutarea solicitării revistei  Antiteze  din Piatra Neamț pentru acordarea egidei U.S.R.

Membrii Comitetului Director decid ca pentru o perioadă de timp să nu se mai acorde egida U.S.R.

– Stabilirea raporturilor de colaborare cu Editura Cartea Românească.

– Informare privind o solicitare a dnei Carolina Ilica.

– Discutarea unei propuneri de revizuire a Statutului făcute de dl Vasile Farago.

Comitetul Director constată că observațiile dlui Vasile Farago sunt nefondate și nu se bazează pe informații corecte.

 

Acest articol a fost publicat în Comunicate de Uniunea Scriitorilor din România.