Aboneaza-te la newsletter
Protocol de colaborare pentru editarea revistei „Caiete Silvane”


Protocol de colaborare pentru editarea revistei „Caiete Silvane”

Octombrie 2015

A fost semnat un nou protocol de colaborare pentru editarea de către Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj (CCAJS) a revistei „Caiete Silvane”. Protocolul a fost semnat de CCAJS cu Consiliul Județean Sălaj (președinte Tiberiu Marc), Instituția Prefectului Județului Sălaj (prefect Ionel Ciunt), Primǎria Municipiului Zalǎu (primar Radu Câpîlnașiu), Muzeul Judeţean de Istorie şi Artǎ Zalǎu (manager Corina Bejinariu), Direcția pentru Cultură Sălaj (director executiv Doina Cociș), Inspectoratul Şcolar Judeţean Sǎlaj (inspector școlar general Maria Pop), Universitatea „Vasile Goldiş” Arad - filiala Zalǎu (director, conf. univ. dr. Aurica Grec), Biblioteca Județeană „I.S. Bădescu” (manager Florica Pop), Arhivele Naţionale - Filiala Sǎlaj (director Dănuț Pop) și Cenaclul literar „Silvania” (președinte Marcel Lucaciu).

Obiectul protocolului îl constituie implicarea instituţiilor semnatare în vederea susţinerii editǎrii, tipăririi, difuzării şi promovării de către Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, în calitate de editor, a Revistei „Caiete Silvane”, revistă de cultură reprezentativă a Judeţului Sălaj, cu apariţie lunară, precum şi promovarea şi susţinerea tinerelor talente cu aptitudini literare şi culturale deosebite în domeniile acoperite de conţinutul revistei.

Părţile semnatare se vor implica prin formele legale specifice fiecăreia în parte pentru buna apariţie a revistei, asigurând, după caz, realizarea şi distribuirea de abonamente, apariţia de materiale publicistice în paginile revistei, realizarea de suplimente ale revistei sau organizarea unor diverse întâlniri culturale având ca obiect editarea, tipărirea, difuzarea sau promovarea revistei.

Protocolul de colaborare este valabil cinci ani, începând cu data de 1 octombrie 2015.

Revista de cultură „Caiete Silvane” apare din februarie 2005, editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, a Consiliului Județean Sălaj, a Primăriei și a Consiliului Local al municipiului Zalău.