Aboneaza-te la newsletter
O nouă carte în colecția Ethnos a Editurii Caiete Silvane


O nouă carte în colecția Ethnos a Editurii Caiete Silvane

Octombrie 2016

În colecția „Ethnos” a Editurii „Caiete Silvane” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj a apărut o nouă carte semnată de soții Maria și Grigorie Croitoru, „Cealăii lumii. Basme/povești, snoave, legende, bancuri (Culese din Aluniş de-a lungul anilor)”.

 

 

Grigorie M. Croitoru, Maria V. Croitoru

Cealăii lumii. Basme/povești, snoave, legende, bancuri

(Culese din Aluniş de-a lungul anilor)

Editura „Caiete Silvane”, Zalău, 2016

Colecția „Ethnos”

Din nota asupra ediției

Această culegere de proză populară din satul Aluniş încheie acţiunea noastră de cercetare etnofolclorică a acestei vechi localităţi de pe Someş (atestată în anul 1246, dar, cu siguranţă, mai veche), aflată la graniţa dintre judeţele Sălaj şi Ma-ramureş. Cercetarea noastră s-a întins pe o lungă perioadă de timp, începând în jurul anului 1960 şi până în prezent. Bucuria noastră a fost imensă, descoperind un adevărat tezaur artistic, pe care ne-am angajat, fără rezerve şi fără să precupeţim eforturile, să-l scoatem la iveală, să-l tezaurizăm şi, pe cât va fi posibil, să-l repunem în circulaţie prin intermediul formaţiilor artistice înfiinţate tot de noi în anul 1968. Toţi cei care au ajuns să cunoască lucrările noastre sunt de părere că ceea ce am întreprins noi în această localitate n-a mai făcut nimeni în ţara noastră. De aceea afirmăm şi noi fără nicio reţinere că activitatea noastră a fost una de excepţie şi s-a concretizat în apariţia unor cărţi de mare valoare, pe care, cu justi-ficată mândrie, le numim şi aici, în ordinea apariţiei lor: Mai întâi, în cartea etnologului Augustin Mocanu, intitulată Pe cel deal cu dorurile – folclor poetic din judeţele Maramureş şi Sălaj, Editura „Caiete Silvane”, Zalău, 2001, ne-au fost incluse peste 450 de creaţii folclorice în versuri, culese din sat. Apoi, au urmat cărţile noastre: – Pe unde umblă doru. Folclor literar din Aluniş, Ed. „Caiete Silvane”, Zalău, 2004; – Nume de oameni, nume de animale, nume de locuri în satul Aluniş, Ed. „Caiete Silvane”, Zalău, 2005; – Obiceiul de a chiui şi chiuiturile din satul Aluniş, Ed. „Caiete Silvane”, Zalău, 2007; – Meşteşug şi artă populară în satul Aluniş, Ed. „Caiete Silvane”, Zalău, 2008; – Din folclorul copiilor şi al tinerilor din satul Aluniş, Ed. „Caiete Silvane”, Zalău, 2008; – Glosar de cuvinte regionale aparţinând graiului vorbit în satul Aluniş, ediţia I, Ed. EDU, Târgu-Mureş, 2009; – Din datinile, eresurile şi practicile magice ale alunişenilor la începutul mileniului al treilea, eseu, Ed. „Caiete Silvane”, Zalău, 2010; – Glosar de cuvinte regionale aparţinând graiului vorbit în satul Aluniş, ediţia a II-a, Ed. „Caiete Silvane”, Zalău, 2011; – Obiceiul de a colinda şi colindele din Aluniş, Ed. „Eikon”, Cluj-Napoca, 2013. Aceste cărţi constituie şi prinosul nostru de recunoştinţă adusă acestor oameni harnici şi talentaţi, trăitori pe aceste meleaguri de multe veacuri, pentru modul în care au ştiut să-şi păstreze nealterată limba, în ciuda năpastelor care s-au abătut asupra lor, portul, obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti.

Autorii