Aboneaza-te la newsletter
Comunicat USR


Ianuarie 2017

Comunicat al Președintelui în numele Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din 11 ianuarie 2017

 

În   temeiul   art.   19   din   Statutul   U.S.R.,   la   solicitarea   Președintelui   NicolaeManolescu,   Consiliul   Uniunii   Scriitorilor   din   România   a   fost   convocat   în  ședințăextraordinară, cu participarea următorilor membri, prezenți sau reprezentați:1. Nicolae Manolescu - președintele U.S.R;2. Varujan Vosganian - prim-vicepreședinte;3. Gabriel Chifu - vicepreședinte; 4. Aurel Pantea - Președinte Filiala Alba – Hunedoara;5. Vasile Dan - Președinte Filiala Arad;6. Calistrat Costin - Președinte Filiala Bacău;7. Adrian Lesenciuc - Președinte Filiala Brașov;8. Victor Gh. Stan - Președinte Filiala București – Literatură pentru Copii și Tineret;9. Radu   Voinescu   -   Președinte   Filiala   București   –   Critică,   Eseistică  și   IstorieLiterară;10. Radu F. Alexandru - Președinte interimar Filiala București – Dramaturgie;11. Horia Gârbea - Președinte interimar Filiala București – Poezie ; 12.  Nicolae Prelipceanu - membru CUSR;13.Aurel Maria Baros – Președinte Filiala București – Proză; 14. Ion Lazu - membru CUSR;15. Peter Sragher - Președinte Filiala București – Traduceri literare;16. Leo Butnaru - Președinte Filiala Chișinău;17. Irina Petraș – Președinte Filiala Cluj;18. Ruxandra Cesereanu – membru CUSR;19. Angelo Mitchievici - Președintele Filialei Constanța;20. Gabriel Coș oveanu – Președinte Filiala Craiova;21.  Cassian Maria Spiridon – Președinte Filiala Iași; 22. Gellu Dorian – membru CUSR;23. Nicolae Oprea - Președinte Filiala Pitești;24. Ion Radu Văcărescu - Președinte interimar Filiala Sibiu;25. Corneliu Antoniu - Președinte Filiala Sud – Est;26. Marko Bela – președinte Filiala Tg. Mureș;27. Cornel Ungureanu - Președinte Filiala Timișoara;28. Lucian Blaga Alexiu - membru CUSR.Necesitatea ședinței extraordinare a Consiliului Uniunii Scriitorilor din Românias-a datorat convocării în data de 07.01.2017 a unei Adunări Generale nestatutare de cătreun grup de 24 de scriitori, care nici măcar, majoritatea, nu sunt membri ai U.S.R., în careau fost adoptate mai multe măsuri  și realese organe de conducere. Totul este un falsgrosolan.   U.S.R.,   de  la   care   grupul   se   revendică  explicit  într-un   comunicat   adresatTribunalului București, nu a convocat, ea, nicio astfel de Adunare Generală. Conform art.16   din   Statutul   U.S.R.,   înscris   la   Judecătorie   în   2013,   orice  Adunare   Generală   seconvoacă   la   solicitarea   Președintelui,   în   sesiune   ordinară   la   5   ani,   iar   în   sesiuneextraordinară, când e necesar, la propunerea Președintelui, a Consiliului sau a unei treimidin membrii U.S.R. (peste 800 de membri din cei 2600 ai U.S.R.). Ceea ce nu e cazulconvocării la care ne referim. Precizăm că alegerea organelor de conducere ale U.S.R. seface, conform aceluiași articol 16, în adunările generale ale celor 20 de Filiale. Caracterulnestatutar  și nelegal al pretinsei Adunări Generale, convocate de grupul minuscul descriitori,   este,   în   aceste   condiț ii,   absolut   evident.   Nu   te   poți   autointitula   U.S.R.(însușindu-ți   fără   niciun   scrupul   moral   sau   juridic   toate   datele   de   identificare   aleinstituției noastre, de la adresa poștală la codul IBAN!) și să încalci totodată prevederilestatutare ale adevăratei U.S.R. În plus, pretinsa Adunare Generală Extraordinară a fostconvocată de persoane cărora sentința judecătorească nr. 5790/05.04.2016, definitivă, le-a suspendat dreptul de a adopta hotărâri, ca și eventualele lor efecte.Prin sentința civilă nr. 10916/14.06.2016, definitivă, cu referire la pretinsa adunaregenerală din 19.03.2016, s-a reținut explicit că persoanele care au făcut convocarea „auconsiderat că există posibilitatea convocării câte unei adunări generale de către fiecaredintre membrii Uniunii sau chiar de către terţi pentru a-şi atribui funcţii de conducere saupentru   a  lua   decizii  după   cum   cred  de   cuviinţă;   în  mod   evident,  nu   este   necesarăpronunţarea unei hotărâri judecătoreşti pentru a se statua că un asemenea comportamenteste   contrar  nu  numai  normelor   statutare,  ci   şi  logicii   elementare,  având   în  vedere prevederile clare din toate statutele Uniunii depuse la dosar referitoare la persoanele carepot realiza convocarea, precum şi faptul că o persoană juridică cu un număr mare de membri nu ar putea funcţiona în condiţiile în care convocarea adunării generale s-ar putearealiza   de   către   oricare   dintre  membri   sau   de   către   terţi”.   Prin     sentinţa   civilă   nr.5790/05.04.2016, definitivă, au fost suspendate efectele pretinselor hotărâri adoptate încadrul  Adunării   Generale   din   19.03.2016.   Prin   decizia   civilă   nr.   548A/18.08.2016, definitivă, s-a reţinut că dlor. Teodorescu Cristian George şi Cipariu Mircea Dan „nu le este permisă îndeplinirea vreunui act în calitate de reprezentanţi ai Uniunii Scriitorilor dinRomânia,   ei   neputând   să   se   folosească   de   o   atare   calitate”.   Prin   sentinţa   civilă   nr.10971/04.11.2016,   s-a   constatat   alegerea   statutară   în   anul   2009   şi   în   anul   2013   a preşedintelui   Nicolae   Manolescu   şi   a   celorlalte   organe   actuale   de   conducere   şireprezentativitatea legală şi statutară a membrilor acestor organe de conducere.Anterior prezentei ședințe a Consiliului Uniunii Scriitorilor din Romania, la data de10.01.2017, s-au desfășurat reuniuni ale comitetelor de conducere ale celor 20 de Filiale din  țară  și s-a votat invalidarea  pretinsei Adunări Generale desfășurate nestatutar şinelegal în data de 07.01.2017, precum ș i invalidarea, cu consecința lipsirii de efecte, atuturor pretinselor hotărâri adoptate nestatutar şi nelegal.Față de aceste aspecte, membrii prezenți ai Consiliului Uniunii Scriitorilor dinRomânia au adoptat în unanimitate următoarea hotărâre:Consiliul U.S.R. decide invalidarea pretinsei Adunări Generale desfășuratenestatutar şi nelegal în data de 07.01.2017, precum  și invalidarea, cu consecința lipsirii de efecte, a tuturor pretinselor hotărâri adoptate nestatutar şi nelegal.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

Nicolae Manolescu