Aboneaza-te la newsletter
Comunicat al Uniunii Scriitorilor din România


Ianuarie 2017

 

Comunicat al Uniunii Scriitorilor din România

 

În legătură cu faptul că, prin informațiile transmise în spațiul public, pretinsa nouă conducere a Uniunii Scriitorilor din România susține că instanțele ar fi „confirmat legalitatea acțiunii lor” (de a convoca și desfășura o Adunare Generală a U.S.R. vădit nestatutară și nelegală), facem următoarele precizări:

 

Dosarul nr. 936/299/2017 avea ca obiect cererea de ordonanță președințială prin care s-a solicitat suspendarea efectelor pretinsei Adunări Generale desfășurată cu prezența a 16 persoane, majoritatea nefiind membre U.S.R. Ordonanța președințială reprezintă o procedură specială, iar măsurile pronunțate de instanța de judecată în cadrul acesteia nu rezolvă litigiul în fond, sunt provizorii și durează până la soluționarea litigiului privind fondul.

În primul rând, este important de precizat că litigiul privind fondul dreptului este înregistrat pe rolul instanțelor sub nr. 932/299/2017, iar în cauză nu s-a stabilit încă primul termen de judecată. 

Prin respingerea cererii de ordonanță președințială, instanța nu putea și nicidecum nu a procedat la soluționarea aspectelor de fond privind legalitatea convocării și desfășurării pretinsei Adunări Generale din 07.01.2017, aceste aspecte urmând a fi tranșate în cadrul dosarului nr. 932/299/2017. În consecință, susținerile pretinselor noi organe de conducere ale Uniunii Scriitorilor din România, potrivit cărora instanțele ar fi confirmat legalitatea acțiunii lor, sunt vădit denaturate și eronate.

În al doilea rând, în cadrul dosarului nr. 37033/3/2016, în cadrul căruia aceste persoane au pretins că ar avea calitatea de reprezentanți, prezentând instanței hotărârile nelegale și nestatutare pretins adoptate în 07.01.2017, instanța a respins solicitările pretinselor noi organe de conducere și a constatat calitatea lui Manolescu Nicolae de reprezentant legal al U.S.R.

În al treilea rând, prin Decizia Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 11.01.2017 s-a decis, cu unanimitate de voturi, invalidarea pretinsei Adunări Generale desfășurate nestatutar și nelegal în data de 07.01.2017, precum și invalidarea, cu consecința lipsirii de efecte, a tuturor pretinselor hotărâri adoptate nestatutar și nelegal în cadrul pretinsei Adunări Generale nestatutare din 07.01.2017.

            Eronate sunt și afirmațiile potrivit cărora Uniunea Scriitorilor din România ar fi în pericol de dizolvare față de cererea formulată de pretinsa Uniunea Artiștilor Plastici, prin dl. Mârza Traian Ioan. Pe lângă aspectele de vădită inadmisibilitate, ridicate deja de U.S.R. prin intermediul întâmpinării, cererea este evident neîntemeiată. Motivele invocate de Uniunea Artiștilor Plastici, prin dl. Mârza Traian Ioan, vizează o pretinsă contrarietate dintre Statutul U.S.R. și OG nr. 26/2000; or, această contrarietate reprezintă în realitate o derogare permisă de lege. Așa cum am mai precizat, Uniunea Scriitorilor din România nu este o asociație înființată în baza OG nr. 26/2000, pentru a fi supusă dispozițiilor acestei legi în ceea ce privește funcționarea sa. U.S.R. este o organizație de scriitori, persoană juridică română înființată şi recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică prin Decretul nr. 267/1949, ce funcționează în baza Decretului-Lege nr. 27/1990, potrivit art. 85 din OG nr. 26/2000, rămânând supusă reglementărilor speciale care stau la baza înființării și funcționării sale.

Înseși dispozițiile art. 2 din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, sunt în concordanță cu dispozițiile Decretului-Lege nr. 27/1990, făcând referire la noțiunea de „organizație de creatori”, ceea ce reprezintă o recunoaştere a acestei categorii de persoane juridice.

Pentru aceste motive, în condiţiile în care în spaţiul public apar informaţii denaturate, în calitate de Președinte al Uniunii Scriitorilor din România, reiterez solicitarea adresată tuturor destinatarilor acestor informări provenind în special de la domnii Cipariu Mircea Dan, Teodorescu Cristian, Iaru Florin, să analizeze cu atenție  aspectele invocate de aceştia, reţinând faptul că informațiile relevante și pertinente vor fi aduse la cunoştinţa tuturor membrilor U.S.R. şi persoanelor interesate prin comunicate de presă adecvate, în concordanţă cu realitatea faptică. 

 

 

 

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

Președinte, Nicolae Manolescu