Aboneaza-te la newsletter
Proiect editorial dedicat Centenarului Marii Uniri


Proiect editorial dedicat Centenarului Marii Uniri

Aprilie 2018

Nou în Colecția Şcoala ardeleană de critică şi istorie literară: „Gheorghe Şincai. Viaţa şi opera” de Mircea Tomuș (ediția a III-a), un proiect editorial dedicat Centenarului Marii Uniri, apărut sub egida Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Cartea se va lansa la Gaudeamus Cluj-Napoca, în cadrul evenimentului Cărțile Unirii la Editura Școala Ardeleană (sâmbătă, 21 aprilie, ora 11.00).

 

„Şincai este autorul unor importante lucrări de istorie, gramatică, ştiinţă popularizată, al unei elegii latine, toate aceste opere fiind pătrunse, până în cele mai intime fibre ale lor, de ideile, aspiraţiile şi ţelurile mişcării naţionale, într-un cuvânt, de o activă conştiinţă socială. El nu este, desigur, un scriitor, în înţelesul actual al termenului, adică un autor de beletristică, dar este un intelectual autentic, un creator de cultură, a cărui operă poartă foarte distinct pecetea personalităţii sale. Pe lângă aceasta, ca participant activ al mişcării de redeşteptare naţională, ca erou al unor episoade dramatice ale acestei lupte, ca purtător al unei pasiuni unice, de o viaţă, Şincai este „autorul vieţii sale”, al unei vieţi exemplare în credinţă şi sacrificiu. Biografia lui a stârnit influenţă şi admiraţie în rândul urmaşilor, deţinând o mare valoare de exemplu şi fiind una dintre cele mai de preţ moşteniri pe care ni le-a lăsat. Urmărind, în paginile noastre, prezentarea detailată a biografiei scriitorului, o dată cu analiza prestaţiei sale, nu facem, deci, altceva decât să preluăm, în luminile ideilor noastre, moştenirea vieţii agitate şi pline de sensuri a eroului nostru”.

Mircea Tomuș

Mircea Tomuș (n. 9 ianuarie 1934, Mociu/Cluj). Critic şi istoric literar. Facultatea de Filologie din Cluj (1955). Debut absolut în 1955 în Steaua. Premiul „Bogdan Petriceicu Haşdeu” al Academiei Române, 1965. Premiul de critică al Uniunii Scriitorilor, 1973. Volume: Gheorghe Şincai, viaţa şi opera monografie, 1965; Cincisprezece poeţi, critică literară, 1965; Carnet critic, 1969; Efigiile naturii, antologia pastelului românesc, 1971 (în colab.); Răsfrângeri, critică literară, 1973; Istorie literară şi poezie, 1974; Opera lui I.L. Caragiale, vol. I, 1977; Mihail SadoveanuUniversul artistic şi concepţia fundamentală a operei, 1978; Mişcarea literară, 1981; Întoarcerea, roman, 1983;Romanul romanului românesc, 1999, 2000; Teatrul lui Caragiale dincolo de mimesis, 2002; Caragiale după Caragiale, 2004; Aripile demonului, roman, 1-4, 2007-2013; Pentru un alt Caragiale, 2013 etc. Traduceri: Pierre Francastel, Realitatea figurativă (Elementele structurale de sociologie a artei), pref. Ion Pascadi, 1972.
Au scris despre cărţile sale: Al. Săndulescu, Gheorghe Grigurcu, Ov. S. Crohmălniceanu, Nicolae Manolescu, Radu Enescu, Petru Poantă, Mircea Iorgulescu, Gabriel Dimisianu, Mircea Zaciu, Cornel Ungureanu, Ioan Groşan, Ion Simuţ, Cornel Regman, Victor Felea, Mircea Popa, Irina Petraş ş.a.