Aboneaza-te la newsletter
Regulament concursul Mostenirea Vacarestilor


Regulament concursul Mostenirea Vacarestilor

Octombrie 2020

REGULAMENT
Festivalul-Concurs Naţional de Literatură „Moştenirea Văcăreştilor”
Ediţia a LII - a, Târgovişte, 5 - 6 noiembrie 2020
Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prin Centrul Judeţean de Cultură
Dâmboviţa, împreună cu Societatea Scriitorilor Târgovişteni, Biblioteca
Judeţeană „I. H. Rădulescu”, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească”
şi cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din România, desfăşoară în perioada 5 - 6
noiembrie 2020, a LII - a ediţie a Concursului Naţional de Literatură
„Moştenirea Văcăreştilor”, structurat pe patru secţiuni de creaţie: poezie, proză
scurtă teatru scurt şi eseu.
Concursul se adresează creatorilor de literatură din toată ţara, care nu au
împlinit 40 de ani, indiferent dacă sunt membri ai uniunilor de creaţie sau au
publicat volume de autor.
Concursul urmăreşte să descopere, să sprijine şi să promoveze o literatură
de certă valoare umanist-estetică, deschisă tuturor abordărilor, căutărilor şi
inovaţiilor din interiorul oricăror experienţe ale canonului specific românesc ori
universal. Concurenţii - care pot participa la una sau mai multe secţiuni - se vor
prezenta la concurs cu un grupaj de maxim 10 titluri pentru secţiunea de poezie,
3 proze, însumând maximum 8 pagini la secţiunea proză scurtă, 1-2 piese
(inclusiv pentru copii), pentru secţiunea teatru scurt. Se pot aborda teme la
alegere. Pentru secţiunea eseu, este necesară o lucrare de circa 4-5 pagini, pe
tema: „Reprezentanți ai literaturii române premoderne la Târgoviște” (Poeții
Văcarești: Ienăchiță, Alecu, Nicolae, Iancu).
Lucrările trebuie editate în Word, cu fontul Times New Roman, corp 12,
la un rând şi jumătate. Acestea vor avea un motto, ce se va regăsi într-un plic
închis, conţinând un CV detaliat (numele concurentului, data naşterii, activitatea
literară, adresa şi, obligatoriu, numărul de telefon) şi vor fi trimise prin poştă
(imprimate pe hârtie şi pe un CD), până la data de 20 octombrie 2020, pe
adresa: Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, str. Alexandru Ioan Cuza nr.15,
cod poştal 130007, Târgovişte. În cazul în care lucrările vor fi trimise prin poşta
electronică (e-mail: strategiiculturale@yahoo.com), acestea vor fi însoţite de un
motto, precum şi de un CV (care să cuprindă datele personale solicitate mai
sus), organizatorii asigurând confidenţialitatea acestora până ce juriul va
delibera şi va stabili premianţii ediţiei. Concurenţii care nu vor trimite toate
datele de identificare vor fi eliminaţi din concurs.
Concurenţii care au obţinut un premiu la una dintre secţiuni, în ediţiile
anterioare, se vor putea înscrie în concurs doar la o altă secţiune.
Nu vor participa la concurs lucrările care vor fi trimise după 20 octombrie
2020, data poştei.
Rezultatele vor fi afișate pe site-ul Centrului Județean de Cultură
Dâmbovița, www.cjcd.ro, în data de 6 noiembrie 2020.
Premiile vor fi trimise prin poștă la adresa indicată în CV-ul
concurentului.
Vor fi oferite următoarele premii:
Trofeul festivalului
Poezie:
1 - Premiul Naţional pentru Poezie
2 - Premiul al II-lea
3 - Premiul al III-lea
4 - Menţiune
Proză scurtă:
1 - Premiul Naţional pentru Proză
2 - Premiul al II-lea
3 - Premiul al III-lea
4 - Menţiune
Teatru scurt:
1 - Premiul Naţional pentru Teatru scurt
2 - Premiul al II-lea
3 - Premiul al III-lea
4 - Menţiune
Eseu:
1 - Premiul Naţional pentru Eseu
2 - Premiul al II-lea
3 - Premiul al III-lea
4 - Menţiune
Relaţii suplimentare:
Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa - telefon: 0245/611184;
e-mail: strategiiculturale@yahoo.com, web www.cjcd.ro (unde vor fi publicate
şi rezultatele finale).
Notă finală:
Orice modificare a actualului regulament va fi notificată în procesulverbal
de jurizare şi adusă la cunoştinţa publicului de către juriul naţional,
alcătuit din personalităţi recunoscute ale vieţii cultural-literare naţionale.
Director festival
Cătălin Ionuţ Lăscaie