Aboneaza-te la newsletter
Comunicat USR


Noiembrie 2020

Comunicat

 

            Uniunea Scriitorilor din România aduce la cunoștința membrilor și a publicului faptul că, prin decizia civilă din 12.10.2020 pronunțată în apel în dosarul nr. 20396/299/2018, instanța a respins apelul formulat de USR ca nefondate toate apelurile declarate de părți.

Dosarul nr. 20396/299/2018 se află într-o procedură necontencioasă și are drept obiect cererea de înregistrare în registrul special, pentru opozabilitate, a persoanei care ocupa funcția de prim-vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din România pentru mandatul 2018-2023.

Precizăm în primul rând faptul că, fiind soluționat într-o procedură necontencioasă, hotărârile judecătorești pronunțate în acest dosar nu au autoritate de lucru judecat, ceea ce înseamnă că nu pot fi opuse într-un eventual alt litigiu.

Totodată, precizăm că, decizia nefiind redactată, nu cunoaștem considerentele care au condus la pronunțarea soluției, una din posibilități fiind tocmai cea reținută deja de instanțe în sensul că Uniunea Scriitorilor din România nu este o asociație și deci persoanele care ocupă funcțiile de conducere nu trebuie înregistrate pentru opozabilitate în registrul special. 

În acest context, reamintim că, prin încheierea din 16.01.2020, Judecătoria Sectorului 1 București a respins ca neîntemeiată cererea Uniunii Scriitorilor din România privind înscrierea în registrul special ținut de Judecătoria Sectorului 1 a mențiunilor privind membrii organelor de conducere alese în anul 2013.

            Instanța a respins totuși cererea cu motivarea că, față de regimul juridic al Uniunii Scriitorilor din România, aceasta nu este supusă înscrierii în registrul special ținut de Judecătoria Sectorului 1. S-a reținut că acesta este un registru în care se înscriu exclusiv persoanele care se înființează ca asociații si fundații în temeiul OG 26/2000 prin pronunțarea unei sentințe de dobândire a personalității juridice, nefiind cazul USR care a fost înființată prin  Decretul 267/1949 și căreia îi sunt aplicabile dispozițiile art. 85 din OG 26/2000 care prevăd că persoanele juridice înființate prin acte de drept public rămân supuse reglementărilor speciale care stau la baza înființării și funcționării lor.

            Reiterăm și faptul că, prin două hotărâri judecătorești definitive, pronunțate în procedură contencioasă (având deci autoritate de lucru judecat), instanțele au stabilit legalitatea alegerilor din anii 2009 și 2013 și respectiv calitatea de președinte al Uniunii Scriitorilor din România a dlui Nicolae Manolescu, iar prin numeroase alte hotărâri pronunțate în procedură contencioasă instanțele au stabilit legalitatea înființării și funcționării USR.

Pe cale de consecință, respingerea apelului cu consecința menținerii soluției de respingere a cererii de înregistrare nu semnifică nici desființarea/dizolvarea USR și nici anularea/invalidarea rezultatelor alegerilor desfășurate în anul 2018 în cadrul USR, ci numai respingerea cererii de înregistrare pentru opozabilitate față de terți a unei mențiuni.

Orice afirmații în sensul contrar sunt pure speculații, fiind făcute cu denaturarea situației juridice și instituțiilor aplicabile.

 

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

Președinte: Nicolae Manolescu